Au nevoie de ajutor

Cititor Formula AS
SOLICITARE

Solicităm de ur­gen­ță un puișor de pi­sică, în vârstă de a­proximativ 3-4 luni, da­că este po­sibil din tată - Persan și ma­­mă - Bir­maneză. Do­rim ca piso­iașul să aibă blănița nea­gră și să se­mene cu cel din poză! Bucu­rești, tel. 0723/17.84.21

ANUNȚ

Iubitori de animale ne-au dăruit un spațiu în apro­pierea Bucureștiului, unde intenționăm să construim un adăpost pentru pisicii și câinii de care avem grijă. Marea problemă pe care o avem în pre­zent este lipsa ma­te­rialelor de cons­trucție pentru a putea ridica pa­docuri în care să adă­postim ani­mă­luțele. Iar­na va veni cu sigu­ran­ță și nu știm unde o să le găzduim. Da­că exis­tă cons­tructori cu suflet sau de­pozite de materiale care ar fi dis­puse să ne ajute cu cât de puțin (cărămizi, lemn, tablă, ciment, poli­sti­ren, vată de sticlă etc.), dar și cu­nos­cători de IT (spre a pune pe picioare un site) îi im­plorăm să ne con­tac­teze. Vă mai ru­găm ca în limita po­si­bilităților să ne donați sume de bani cât de mici, chiar, ca să ieșim din acest ma­re impas. Am deschis un cont în lei pe nu­mele VASILESCU TEO­DO­RA la B.C.R. Sec­tor 1, astfel: RO54RNCB00 720494699 20003. Vom de­mons­tra fiecărui donator că banii au fost folo­siți pentru animale.