Regina inimii mele

Cititor Formula AS
Vara trecută a fost cea mai frumoasă va­canță din via­ța mea.

După ce am ajuns la bu­nicii mei din Ol­te­nia, am constatat că o ră­țușcă mică ieșise din ou. Era singură și, dintre toate celelalte, doar ei i se dăduse șansa de a trăi.
M-am hotărât să o cresc, dar nu printre celelalte pă­sări din curte, ci în camera mea, printre animăluțe de pluș. I-am făcut un pătuț pe mărimea ei și am în­ceput să o simt din ce în ce mai aproape de sufletul meu. Atunci când o țineam pe piept și-i citeam, i se sim­țeau bătăile inimioarei. Era ca un copil care as­cultă o poveste. Pe măsu­ră ce timpul trecea, îmi dă­deam sea­ma că nu se poa­te obișnui cu viața ogrăzii și că de­pindea de protecția pe ca­re i-o ofeream. Vara însă a tre­cut și a trebuit să mă întorc la școală. Iar pe Re­gi­na, mi­ca mea ră­țuș­că, nu pu­team să o iau din locul unde cres­cuse. La plecare, i-am spus cu la­crimi amare că tre­buie să mă despart de ea, dar că voi veni vara ur­mă­toare. M-a privit drept în ochi, deși n-aș fi crezut că se poa­te întâmpla vreo­dată așa ceva. Privirea ei m-a în­cre­dințat că mă va aștepta pentru eter­ni­tate, dar n-a fost așa. La câteva zile, Re­ginuța a murit de inimă rea și pentru că nu s-a putut obișnui cu viața din curte.
Am să regret toată viața că nu am luat-o cu mine. Biblia spune că sufletele oamenilor buni după moar­­te ajung în Rai și cele ale animalelor, în pă­mânt. Cerându-mi iertare, îl voi contrazice totuși pe Dum­nezeu, fiind convinsă că și un suflet atât de mic ca al Reginuței ar putea ajunge în Paradis.

SUZANA G. - Câmpina