Dosarul "Certej", redeschis de DNA!

Ciprian Rus
Veste bună de pe frontul luptei ecologiste: noul șef al Direcției Națio­nale Anticorupție, procurorul-șef interi­mar Călin Nistor, a în­ceput să ia la puricat di­verse dosare clasate de structurile locale ale di­recției pe care o con­duce, iar concluziile sunt cât se poate de spec­ta­culoase.

Cea mai importantă dintre ele vizează redeschiderea dosarului penal privind exploatarea de aur și argint de la Certej! Presat de societatea civilă (care l-a bombardat, efectiv, cu scrisori în acest sens) să preia, de la DNA Alba, dosarul penal privind exploatarea de la Certej, după ce procurorii închiseseră ancheta, Călin Nistor a cercetat soluția dată de Serviciul teritorial Alba Iulia și a in­fir­mat decizia acestuia, solicitând imediat "reluarea și redeschiderea urmă­ririi penale". Redeschiderea urmăririi pena­le trebuie aprobată acum de camera pre­liminară a Tribunalului Hunedoara. Dosarul viza infracțiuni grave, precum abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, neglijență în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale.
Asociația Mining Watch România sus­ține că procurorii DNA Alba au cla­sat fără argumente dosarul penal pri­vind exploatarea de la Certej, deschis în urma denunțului penal al societății civile, căruia i s-au alăturat, cu plângeri, Corpul de control al ministrului Afa­ce­rilor Interne, Comisia de abuzuri a Se­natului și ANAF Timișoara. "Credem că asupra biroului teritorial DNA Alba exis­tă presiuni locale de natură să cre­eze suspiciuni asupra modului în care tratează aceste posibile infracțiuni. În aceste condiții, considerăm necesar ca structura centrală a DNA să preia do­sarul", a declarat reprezentantul Mining Watch, Roxana Pencea Brădățan, con­form "Agerpres". Asociația acuză "mul­ti­tudinea de nereguli și posibile in­frac­țiuni, comise în avizarea proiectului mi­nier cu cianuri de la Certej". Conform declarațiilor organizației, 618 hectare de teren forestier au fost trecute din do­me­niul public al statului, în domeniul pri­vat al comunei Certeju de Sus, în anul 2010. Dintre acestea, cel puțin 57 de hec­tare au fost concesionate către socie­tatea Deva Gold SA, spre a fi folosite pentru proiectul minier de exploatare a aurului și argintului. Aceeași pădure este revendicată în instanță de săteni, reuniți într-o formă de asociere obșteas­că. "Doar pădurea mai stă în calea pro­iectului minier cu cianuri de la Certej. Dacă ea dispare, două iazuri de decan­tare cu deșeuri toxice se vor ridica dea­supra satului", a mai spus reprezentanta Mining Watch. "Recons­tituirea drep­tului de proprietate în favoarea comunei Certeju de Sus s-a făcut prin scoaterea ilegală a acestui teren din fondul na­țional forestier, prin încălcarea dreptu­rilor pe care le dețineau proprietarii de drept ai acestor terenuri sau prin falsi­ficarea unor registre publice din cadrul primăriei". DNA Alba a clasat acest dosar penal în luna iulie, fără a indica argumente legale privind unele din aspectele sesizate.