Scrisoare de mulțumire adresată cititorilor revistei "Formula AS"

Alina Dinca
Asul de inimă: "O bătălie amânată", F. AS nr. 1374

Iubirea, bunătatea și bunăvoința sunt roadele Duhului, spunea Sfântul Pavel. Iar dum­nea­voas­tră, cititorii revistei Formula AS, ați dovedit, de fie­care dată, că sunteți dăruiți cu aceste roade de preț, tot mai rare în zilele noastre. Cu bunătate și dragoste i-ați răs­puns și Ionelei Adăscăliței, o ma­mă care lupta, cu ultimele ei pu­teri, agățându-se de ultimul licăr de speranță, ca să salveze viața fe­tiței ei de numai 10 ani, bolnavă de cancer osos. Și-a spus po­vestea sfâ­șietoare în pagina Asul de ini­mă, F. AS nr. 1374. Atunci încă mai credea că Georgi mai are zile și se pregătea pentru alte tra­ta­mente costisitoare, care, nădăjduia ea, puteau fa­ce o minune pentru copilul ei. Deși Io­ne­la nu a ce­­rut ajutor, dumneavoastră nu ați ră­mas indi­ferenți. V-ați dovedit, ca de fiecare dată, gene­rozitatea și ați ajutat-o. Mulțumim tuturor celor care ați fă­cut-o. Din nefericire, mama lui Georgi nu va mai fo­losi banii pentru tratamentul salvator la care vi­sa, ci pentru a-și înmormânta copilul. Fiindcă Georgi - Georgiana Alexandra Adăs­că­liței - s-a stins din viață pe 22 iulie, la nu­mai 10 ani. Acum este un înger care își veghează mama din cer.