N. Bazilescu, făuritorul Bucureștilor Noi

Dumitru Badita
- Un labirint de străzi drepte, ca trase cu rigla, scufundate în verdeață, aflat în zona de nord a Capitalei, la ieșirea spre Mogoșoaia. Trotuarele sunt umbrite de co­paci și de pomi fructiferi, o prevestire a parcului gigantic care urmează, atât de bogat în arbori înalți și deși, încât pare mai degrabă un trup de pădure. La intrare se află bustul lui N. Bazilescu, cel care a pus piatra de temelie a cartierului Bucureștii-Noi -

Un tânăr de succes

Păduri și câmpuri întinse erau odinioară prin aceste locuri, iar Bucureștiul era departe. Pământul nici măcar nu ținea de oraș, aparținea comunei Bă­neasa. Localnicii botezaseră această zonă Măi­că­nești-Grefoaicele. În anii aceia, N. Bazilescu încă nu pusese piciorul pe aici. Era originar din județul Prahova, din târgul Urlaților, unul dintre pod­gorenii din Dealu Mare. S-a născut în 1860, chiar în prima zi a anului, la începutul unei perioade de mari transformări social-economice și de as­cen­siune pentru România. În timp ce Nicolae învăța să meargă și să vorbească, muntenii și moldovenii învățau să trăiască împreună, după unirea din 1859. Probabil, îi auzise pe părinți și pe ceilalți podgoreni vorbind despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, despre reforme și alte subiecte publice dezbătute în gazete. Când a ajuns la București, ca student al Facultății de Drept, România era condusă de Carol I. Tânărul sosit din podgoria Prahovei a beneficiat din plin de deschiderea culturală către Occident. Asemenea altor tineri români, și-a luat doctoratul la Paris. Întors în țară, a fost ales secretar al Ca­merei de Comerț și Industrie a României. Apoi, a ajuns profesor la Universitatea din Iași. Câțiva ani mai târziu, s-a mutat la București, ca profesor la Facultatea de Drept. Aici l-a cunoscut pe Aristide Pascal, om cu studii înalte și cu o carieră solidă în profesorat, dar și în avocatură și chiar în politică. Ni­colae s-a căsătorit cu Catherine, fiica profe­so­rului. Socrul mic avea o moșie în partea de nord a Bucureștiului și datora o mare sumă de bani unei so­cietăți de credit, vreo 115.000 de lei. Moșia se nu­mea, cum am spus, Măicănești-Grefoaicele. Gi­nerele, N. Bazilescu, a achitat datoria socrului, i-a mai plătit și acestuia o altă sumă de bani și a devenit proprietarul moșiei, cu acte în regulă.

O tranzacție de bun augur

Istoria Bucureștilor Noi începe cu semnătura lui Bazilescu pusă pe actul de vânzare-cumpărare, din 1893. Ajuns proprietar, a lotizat mai mult de jumă­tate din suprafață, mai exact 155 de ha, și a scos la vânzare parcelele de teren, la prețuri avantajoase, astfel încât să poată fi cumpărate de oameni ne­voiași. "Bazilescu își propune încă de la început cre­area unui oraș nou parcelat după sistemul ame­rican și dotat cu toate utilitățile sociale (biserică, școală, cimitir, locuri de agrement, piețe, baie co­mu­nală, mijloace de transport, etc.)", notează istoricul Dan Falcan, într-un articol publicat în revista Muzeului Municipiului București. Încet-încet, noua așezare prindea viață. Cumpărătorii bucăților de teren se apucau de construit, puneau cărămidă pe cărămidă și astfel casele se aliniau una lângă alta, de-a lungul străzilor drepte și lungi, unele atât de lungi, încât par fără capăt. Bazilescu a donat o suprafață din moșia sa pentru amenajarea unui parc. Vegetează aici sumedenie de specii de arbori, mai ales tei și frasini bătrâni, crescuți din semințele arborilor din străvechii Codrii ai Vlăsiei. Noul București se întindea, se umplea de case și oa­meni, veniți cine știe de unde. Bucu­reștiul adevărat era încă departe, spre sud. Ca să-l apro­pie, să-l facă mai ac­cesibil, Bazilescu a construit o cale fe­rată. Lo­cui­torii din orășelul în­te­meiat de el cir­culau cu tre­nul spre Ca­pi­tală. Cu "trenul lui Bazilescu". (A­cum, trenul circulă pe sub pământ, fiind funcțională aici cea mai nouă magis­tra­lă de metrou, cu cele mai curate stații.) La viticul­tură, Bazilescu nu a renunțat, chiar dacă s-a legat pentru totdeauna de București. A fost furnizor de vinuri al Casei Capșa, renumita cafenea de pe Ca­lea Victoriei, unde se întâlneau scriitorii celebri ai Ro­mâniei. A transformat o fabrică de bere în fa­brică de vinuri spumante, din ambiția de a arăta că și românii sunt capabili să producă la ei acasă vi­nuri spumante de calitate.

Destin sumbru

Prima soție, Catherine, fiica profesorului Aris­tide Pascal, a murit după nouă ani de la căsătorie, în 1899, din cauza unei hemoragii nazale. Au avut trei urmași: pe Aristide (n. 1892), pe Lidia (n. 1893) și pe Margareta. Profesorul Bazilescu s-a re­căsătorit abia după 23 de ani, în 1922, cu o en­glezoaică, Vera. Au trăit împreună până la moartea lui, în 1938. Vera i-a mai supra­viețuit șase ani. În 1944, când a aflat că trupele so­vietice au intrat în țară, Vera s-a refugiat într-un sat din Teleor­man. Ostașii so­vietici au ajuns și pe uli­țele acelui sat, iar femeia, înspăi­mântată, a decis să-și pună capăt zilelor, îm­pușcându-se în cap. Fiul lui Ni­colae Bazilescu, Aristi­de, a avut, și el, o soartă nea­gră, după ins­taurarea regimului bol­șe­vic în Ro­mânia, după cum reiese din rela­tarea istoricului Dan Fal­can, care a avut ocazia să afle amă­nunte re­levante chiar de la fiica lui Aris­tide. În 1946, a fost înlăturat de la catedra de Eco­no­mie Politică a Facultății de Drept, iar în locul său a fost instalat Lucrețiu Pătrășcanu, care va sfârși executat chiar de tovarășii săi de drum. Aristide Bazilescu a fost exclus și din Barou, probabil drept repercusiune a faptului că a scris o carte despre economia so­vie­tică, după ce s-a întors de pe frontul rusesc, în 1942. Împreună cu soția sa, Aglae (născută Saint-Georges de Posin­gen), Aristide a fost trimis cu domiciliul forțat la Mizil. A fost închis la Rahova și la Văcărești și a fost obli­gat să mun­cească în lagărul de la Bicaz. A murit în 1969, în­tr-o cameră închiria­tă. Li­dia, fiica lui Ba­zilescu, căsă­to­rită cu Henri-Vasile Bogdan, a murit tâ­nără, în 1933, la vârs­ta de 40 de ani. An­samblul de clădiri cons­truite de Nicolae Bazilescu în cartierul pe care l-a întemeiat a fost distrus, în mare parte, în 1948, de un primar comunist. Lama bul­doze­ru­lui a pus la pământ clădiri de serviciu, ateliere și lo­­cuințele de personal.

Vechi și nou

Cartierul Bucureștii Noi nu mai putea fi, însă, ras cu buldozerul. În schimb, noul regim a construit pe partea dreaptă a bulevardului, câteva clădiri de inspirație sovietică, iar mai târziu, pe partea stângă, blocuri banale, din acelea cum au fost construite în tot Bucureștiul. În spatele lor, a rămas însă puzde­rie de case și vile, cu trotuare umbrite de arbori și pomi fructiferi. Mă plimb prin parcul imens, asemănător unei păduri. Undeva, în zona centrală, e clădirea Teatrului de vară, construită în 1955, cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților. Privind arhitectura de factură antică, un vizitator neavizat ar putea fi ușor păcălit, crezând că imobilul a fost edificat cu mult timp îna­intea comunismului. Acum, teatrul e pustiu, clădirea dezafectată. Ies din parc și mă aventurez pe străzile drepte. E o atmosferă stranie, patriar­hală, în acest cartier ascuns înapoia blocurilor înalte de la bulevard. Caut case vechi, dar mai toate sunt pitite după garduri sau ziduri înalte și umbrite de viță de vie. Bucureștii Noi s-au tot înnoit, au fost ridicate vile și chiar blocuri de trei-patru etaje. Cartierul răsărit dintr-o tranzacție făcută între doi profesori universitari s-a prefăcut, de la o epocă la alta, dar și-a păstrat neschimbate lumina și aerul de așezare imemorială, a cărei viață a curs, parcă, în afara regimurilor politice.