Cernobîl - Când se va ști adevărul?

Selena Lascu
- Au trecut 33 de ani de la explozia reactorului 4 de la Centrala Nu­clea­ră de la Cernobîl. 33 de ani de contro­verse, bizarerii și întrebări fără răs­puns. Accidentul a fost o urmare a incompetenței sau și-a băgat coa­da temuta CIA, așa cum sugerează, acum, Moscova? Unde s-a greșit? Ca­re au fost cu adevărat consecințele? În ce fel au afectat radiațiile ființele care mai viețuiesc în zonă? Și când va re­veni situația la normal? -

Un spion american

Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl se află în Ucraina, la 18 km distanță de orașul Pripiat (și la peste 800 de kilometri de capitala României). La vre­­mea exploziei, ea juca un rol important, aco­pe­rind 10% din necesarul de energie al fostei republici sovietice. Cu o zi înainte de explozie, a fost pro­gramată închiderea reactorului 4, pentru în­treținere. Cu acest prilej, s-a decis și efectuarea unui test de siguranță. Din nefericire, o sumedenie de lucruri au mers prost, greșelile echipei care s-a ocu­pat de această operațiune ținân­du-se lanț. Totul a cul­mi­nat într-o noapte de sâm­bătă, la ora 1 și 23 de mi­nute, cu o explozie de­zas­­truoasă, ale cărei efec­te au fost com­parate de specialiști cu cele pro­duse în urma ex­plo­ziei a 500 de bombe nu­cleare de mă­rimea celor de la Hiro­shi­ma și Nagasaki.
Recent, povestea ex­plo­zi­ei și a urmărilor ei a ajuns su­biectul unui se­rial ame­rican, care a de­ve­nit cel mai bine notat din istoria IMDB (site-ul spe­cializat în infor­mații din domeniul cinemato­grafiei). Dar pen­tru că serialul "Cernobîl" pune în lumină in­com­petența ce­lor implicați în gestionarea crizei pro­vocată de teribilul accident nuclear, el a stârnit un val de re­plici dure, din partea presei apro­piate Krem­li­nului. Mai mult: Rusia se pregătește să vină cu o ecrani­za­re proprie a evenimentelor, Mi­nisterul Cul­turii în­suși urmând să finanțeze parțial proiectul. Noul se­rial va fi realizat de Aleksei Mura­dov, care a explicat într-un interviu difuzat de BBC că el va relata "ceea ce s-a întâmplat cu adevărat" în urmă cu 33 de ani. "Există o teorie potrivit căreia ame­ri­canii s-au in­filtrat în centrala nucleară de la Cer­nobîl. Mulți istorici nu resping posibilitatea ca, în ziua exploziei, un agent de informații dușman să fi lucrat la cen­tra­lă", a spus regizorul. Cu alte cu­vinte, autoritățile ruse doresc să sugereze că adevă­ratul vinovat al tragediei din 26 aprilie 1986 nu a fost incompetența echipei care lucra la centrala nu­cleară, ci sabotajul Statelor Unite, cu care Uniunea Sovie­tică se afla la acea dată în plin Război Rece. Cu această teorie există însă o mică problemă: do­vezile de incom­petență au continuat și după explo­zie, și încă de la cel mai înalt nivel.

Un păcălit: Gorbaciov

Politologul american William Taubman, licențiat al prestigioasei Universități Harvard și laureat al pre­miului Pulitzer, a publicat în urmă cu doi ani o carte extrem de minuțios documentată, dedicată vie­ții fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, în vre­mea căruia s-a produs catastrofa nucleară de la Cer­nobîl. Cartea vorbește pe larg despre acest as­pect, dezvăluind o serie întreagă de fapte strigătoare la Cer, ce ne înfățișează crudul adevăr al eveni­men­telor petrecute în toată grozăvia lor sinistră. Iată câteva dintre ele:
* Raportul inițial pe care l-a primit Gorbaciov de la ministrul adjunct al energiei și electrificării, chiar în ziua exploziei, concluziona că "nu sunt necesare ni­ciun fel de măsuri speciale, nici evacua­rea popu­lației".
* În aceeași zi fatidică de 26 aprilie 1986, Biroul Politic (structura de vârf a conducerii URSS) a fost anunțat de au­toritățile din Cernobîl, care se te­meau, desigur, de eventuale re­percu­si­uni, că incendiul nuclear a fost stă­pânit și centrala a fost salvată. În aceste condiții, liderii de la Kremlin s-au mul­țu­mit să numească o co­misie la nivel înalt care să investigheze acciden­tul.
* Abia pe 28 aprilie, URSS a recunoscut în plan internațional ce s-a întâmplat. Și asta, doar în con­dițiile în care, cu o zi în urmă, inginerii nu­cleari din Suedia, detectând niveluri neobișnuite de radiații, întrebaseră dacă nu cumva acestea își aveau originea în Uniunea Sovietică.
* Veștile au fost aduse la cunoștința populației din URSS - țineți-vă bine! - abia pe 14 mai, când Gor­baciov s-a adresat națiunii la televiziune, cu pri­vire la accidentul nuclear (pe 1 Mai muncitoresc, așa cum cerea tradiția comunistă, o mulțime neștiutoare de oameni, între care și nume­roși copii, defilaseră prin Kiev și alte orașe aflate în apropierea Cerno­bîlului, expunându-se ast­fel din plin radia­țiilor cau­zatoare de cancer).
* Pe 3 iulie, într-o ședință a Biroului Per­manent, Gorbaciov a vorbit și despre in­com­petența cu care a fost tratată situația după momentul pro­ducerii dezastrului: "Nimeni nu a fost pregătit! Nici apăra­rea civilă, nici ser­viciile medicale, nici cei care măsoară ni­velul de radiații, nici pompierii, care n-au avut habar cum să in­tervină. Toți au dat-o în bară. A doua zi după explozie, aveau loc nunți în ime­diata apropiere. Copiii se jucau pe străzi. A în­cer­cat cineva să esti­me­ze încotro se în­drep­ta norul ra­­dioac­tiv? A făcut cineva măsurători? Nu! Di­rec­to­rul centralei nucleare ne-a asigurat că nimic de ge­nul ăsta nu se putea întâmpla. Nu v-a neliniștit faptul că în ultimii cinci ani s-au petrecut 104 ac­ci­den­te?"

Numărul victimelor rămâne un mister

Valeri Kodemciuk. Așa se numea primul om care a murit ca urmare a exploziei de la Cernobîl și al cărui trup nu a fost nicodată recuperat. Inginerul ucrainean în vârstă de numai 35 de ani se afla, în noaptea în care s-a produs accidentul, în sala turbi­nelor, de unde trebuia să raporteze rezultatele testu­lui de siguranță. Kodemciuk a murit pe loc în explo­zie și în memoria sa a fost ridicat un altar, lângă fosta cameră de control. Și numele celei de-a doua victime a exploziei este cu­noscut: Vladimir Șașenok a murit, chiar în timp ce încerca să îl salveze pe Ko­demciuk. Alți 29 dintre cei care au venit să acor­de primul aju­tor au murit în primele săptămâni de după explozie, din cauza expunerii la ra­diații. Ana­toli Zakharov, unul dintre pom­pie­rii care au supraviețuit acelor zile de coș­mar, po­vestea în 2008: "Îmi amin­tesc că glu­meam cu ceilalți că trebuie să fie un nivel incredibil de radiație aici. Avem noroc dacă mai rămânem în viață până mâine dimi­nea­ță". Într-o notă mai gravă, el a adă­ugat: "Sigur că știam! Dacă am fi urmat regulile, nu ne-am fi deplasat niciodată în apropierea re­ac­torului. Dar era o obligație mora­lă - datoria nostră. Eram ca niște kamikaze", a declarat el pentru pu­blicația bri­tanică "The Guar­dian". De altfel, după cum era de așteptat, cei 600 de oameni din echipa de pompieri au alcătuit grupul cel mai sever iradiat. În decurs de doar câteva ore, 134 dintre ei au fost expuși unor doze de radiații de până la 13.000 de ori mai mare decât nivelul normal. Ulterior, datele Uniunii Cercetătorilor Îngrijorați din Rusia au indicat că, pe termen mediu și lung, au fost afectate de radiații între 4.000 și 27.000 de per­soane, care au fost secerate de diverse forme de can­cer, în special tiroidian. Organizația Greenpeace a ve­nit cu estimări mult mai sumbre, apreciind că, din ca­uza accidentului de la Cernobîl, au murit între 93.000 și 200.000 de oameni. Un studiu publicat în 2010 la New York afirma că aproape un milion de oameni din mai multe părți ale globului au murit din 1986 încoace din cauza contaminarii radioactive pro­duse în urma accidentului de la Cernobîl. După cum se vede, specialiștii nu prea reușesc să se pună de acord în privința numărului efectiv al victimelor directe și indirecte ale exploziei din 26 aprilie. Cifrele exacte nu le vom cunoaște niciodată, întrucât datele necesare pentru o estimare concludentă sunt, pur și sim­plu, indisponibile.

Norul radioactiv a ajuns până în America de Nord

Oamenii de știință au putut, în schimb, urmări cu ușurință zonele afectate de norul radioactiv. După cum era de așteptat, în urma exploziei a fost conta­mi­nată în special zona învecinată centralei nucleare. Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Gazele cu densitate scăzută au fost purtate de vânt mai ales de-a lungul Ucrainei, Belarusului, Rusiei, dar și în Scandinavia, Polonia, Cehoslovacia, Austria și sudul Germaniei. Când direcția vântului s-a schimbat, emisiile radio­ac­­tive au ajuns să afecteze și România, Grecia, Bul­garia și Turcia. Accidentul a afectat de asemenea până și părțile estice ale Americii de Nord.
Suprafața cu cel mai mare grad de risc de ira­diere includea însă părți din Ucraina, Ru­sia și Be­larus. Acesta din urmă a fost, de alt­fel, statul cel mai afectat din URSS, granița sa aflân­du-se la doar 16 km de Cernobîl. În plus, nici vremea nu a ținut cu această țară, cu mult peste jumătate din precipitațiile ra­dioactive căzând pe teritoriul său. În total, se esti­mează că aproximativ 8,4 milioane de locuitori din cele trei state au fost expuși la radiații și circa 350.000 de oameni au fost evacuați.

Cernobîl... în România

După cum s-a văzut, nici țara noastră nu a scăpat de efectele dezastrului nuclear pro­dus în Ucraina, valori depășite ale radioac­ti­vității fiind măsurate mai ales la începutul lunii mai. Abia atunci, la câteva zile de la tra­gedie, au apărut în România și primele știri de presă care vor­beau pe această temă. La 30 aprilie, la Telejur­nalul de seară, a fost citit un comunicat care con­firma că la Cernobîl se produsese un ac­ci­dent la o centrală nucleară. A urmat Agerpres, care a anunțat, la 1 mai, că "în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai a.c., au apărut unele creșteri ale radioacti­vi­tății în nord-estul țării". În data de 2 mai, presa din Ro­­mâ­nia relata că s-a înregistrat o creștere a ra­dio­ac­ti­vității mult peste limitele normale, în special în județele Iași, Suceava, Mureș, Cluj și în muni­ci­piul Bucu­rești. Potrivit documentelor din arhive, cel mai afectat de norul radioactiv a fost Iașiul, unde ni­ve­lul de radiații în aer atinsese "54.581 Pico Curie/m.p. pe zi", limita de atenționare fiind de 5.000, iar cel de alar­mare, de 50.000. În aceste con­di­ții, populației i se recomanda să folosească apă potabilă numai din rețeaua urbană, din puțurile de adâncime sau apă minerală, și să efectueze spălarea riguroasă cu apă potabilă a legumelor și fructelor înainte de consum. De asemenea, copiii trebuiau să evite statul afară, iar uni­tățile agricole și gospo­dă­riile individuale erau sfă­tu­ite să asigure adăparea ani­ma­­le­lor din puțurile de adân­­ci­me și să protejeze, prin aco­­perire, fântânile și fu­rajele. Mi­nis­terul Sănătății a lu­at, totodată, măsuri pentru ad­mi­nis­trarea iodurii de po­ta­siu pentru po­pulația de până la 18 ani. Aceas­ta protejează în­să nu­­mai tiroida și nu previne in­trarea în corp a iodului ra­dioactiv, prin in­halare sau prin mâncarea conta­mi­nată. De asemenea, ea nu are efect re­troactiv și nu protejează ti­roida de alte com­ponente ra­dioactive, cum ar fi cesiul. Să nu ne plân­gem, însă. În URSS, de pildă, pregătirile în ve­de­rea distribuirii iodului către popu­lație a început abia la 23 mai, mult prea tarziu din punct de vedere me­dical. Deși nici în țara noas­tră nu există statistici precise cu privire la cei care au avut de suferit în urma dezastrului de la Cernobîl, nu este exclusă o le­­gătură între acesta și creșterea ca­zurilor în­re­gis­trate de cancer, în special tiroidian, dar și a ca­zurilor de leucemie și cancer osos, cu pre­că­de­re în zona Moldovei, zona cea mai lovită de radiații.

Așezări părăsite în masă

În data de 2 mai 1986, autoritățile sovietice au decis să creeze o zonă de excludere, care înconjoară centrala nucleară de la Cernobîl și teritoriile cele mai contaminate după accidentul nuclear. Pentru asta, zona a trebuit să fie evacuată, lăsând în urmă mai multe orașe și sute de sate-fantomă, complet abandonate de locuitori, dar înțesate de lucrurile acestora: păpuși, tele­foa­ne, caiete, haine și mii de alte obiecte în­cremenite parcă în timp. În 1986, s-a decis ca zona de excludere să fie împărțită în trei sub-zone: "zona nea­gră", în care cei eva­cuați nu mai urmau să revină vreodată, "zona roșie", în care cei eva­cuați puteau reveni oda­tă cu normalizarea nivelurilor de radiație și "zona al­bastră", în care au fost evacuați copiii și femeile în­săr­cinate, cu începere din vara anului 1986 Deși zona de excludere a fost constant păzită de forțele de ordine, unii oamenii, mai ales vârst­nici, pentru ca­re dorul de casă a fost mai puternic decât teama de radiații, au început treptat să se întoarcă. Auto­ri­tățile au decis să tole­reze situația, preferând să nu in­tervină. Astfel, cum-necum, generațiile au con­ti­nuat să se succeadă în aceste locuri parcă lovite de blestem. Și au plătit cu vârf și îndesat. Rapoartele me­­­dicale sunt cât se poate de concludente în acest sens, menționând numeroase pierderi de sarcină, nașteri problematice, o rată ridi­cată a mortalității in­fantile, copii cu mal­formații și tumori și suferind de o puzde­rie de afec­țiuni urina­re, osoase, neu­ro­­ve­ge­tative, digestive, car­dio­vasculare, ale sistemului imuni­tar, reproductive, mus­cu­lare, he­matologice și gene­ti­ce. Ba și mai stupefiant, zona de ex­clu­dere a în­­ceput în ultima perioa­dă să atragă și tu­riștii, ca un veritabil magnet. Un proces ca­re s-a ampli­ficat du­pă ce Pripiat a apărut în unele jocuri vi­deo, și care va atinge, după toate pro­­ba­bi­litățile, noi culmi în viito­rul apro­piat, dat fiind suc­cesul uriaș pe care l-a înre­gis­trat serialul american "Cer­no­­bîl" în întreaga lume.

Raiul ciupercilor

Ce s-a întâmplat însă cu flora și fa­una? Efectele pe termen scurt au fost, desigur, teribile și ușor de ob­servat, ducând la dispariția imediată a unui număr imens de plante și ani­male. Oamenii de știință nu au reușit însă să ajungă la un consens și cu privire la efectele pe termen lung ale expunerii la radiații. Câteva ob­servații clare au putut totuși fi făcute. De pildă, mul­te animale sunt albinoase, numeroase pă­sări s-au ales cu un creier mai mic, capacitatea re­pro­ductivă a fost afectată și durata medie de viață a ani­malelor s-a redus.
Christopher Robinson, un microbiolog care a pe­trecut trei luni în Cernobîl în 2017, pe când era stu­dent Fulbright, a lăsat, la rândul său, câteva măr­tu­rii interesante despre vie­­tățile care populează acele lo­curi. În primul rând, a arătat el, deși zonele cu ra­­dia­ții mari se caracte­ri­zează printr-o bio­diver­sitate re­dusă, unor ciu­perci se pare că le merge mai bine aici decât prin alte părți. Micro­bio­lo­gul a amintit toto­dată faptul că multe dintre ani­ma­lele pe care le-a întâlnit erau oarbe. "Să trăiești în Cer­­nobîl e ca și cum te-ai uita toată viața la un soa­re slab. Așa că mai toate ani­ma­lele au ochii strălucitori și galbeni, din cauză că orbesc. Într-o zi, când ne plimbam printr-o pă­dure fru­moa­să, am ajuns în­tr-o poiană unde erau patru­zeci de cai. Toți aveau ochii galbeni ca de foc și nici nu s-au uitat la noi când am trecut", a relatat Chris­topher Robinson.

Lumina de la capătul tunelului

Una dintre primele măsuri care au fost luate după explozia de la Cernobîl a fost acoperirea reactorului cu un "sarcofag'' de beton, menit să opreas­că radia­țiile. În 2012, a început cons­truc­ția unui dom de protecție, menit să protejeze Europa de reziduurile nucleare pentru următorii 100 de ani. Structura din oțel are 108 metri înălțime, depășind de pildă Statuia Libertății, și cântărește 36 de tone, fiind de trei ori mai grea decât Turnul Eiffel. Construcția domu­lui a costat 2,1 miliarde de euro, bani plătiți din fon­durile Băncii Europene pentru Re­cons­trucție și Dez­voltare (BERD). "Acesta este sfâr­șitul unei lungi bătălii cu consecințele ne­fastului eveniment din 1986", a afir­mat re­prezentantul Mi­nis­terului de Eco­logie din Ucrai­na, vorbind despre gigantica struc­tură. O afir­ma­ție cel puțin optimistă, în condițiile în care se estimează, potrivit Live­science, că locul va fi din nou sigur pentru oameni, abia peste 20.000 de ani. Abia atunci Cernobîlul va vedea cu adevărat lumina de la capătul tune­lului...