Emoțiile și gemoterapia

Redactia
Printre multe alte descoperiri uimitoare fă­cute de-a lungul timpului, un grup de cercetători finlandezi a conturat o hartă corporală a emoțiilor umane.

Fiecare emoție pe care o trăim, fie că este dragoste sau fericire, fri­că sau mânie, este resimțită în mod direct în anu­mite zone ale corpului. Există, deci, o legătură între emoții (mai ales conflicte emoționale) și diferite organe, de aces­te aspecte ocupân­du-se medicina psi­hosomatică. Spre e­xem­­plu, sentimentul de neputință, lipsa con­trolu­lui asu­pra noastră sau lip­sa creativității afectează tiroida; frica poate însoți afectarea plămânilor, dar mai ales a rinichilor și a oaselor ("ți-a intrat frica în oase" sau de la frică simți "răceală pe șira spinării"); ura, ge­lozia, furia pot afecta ficatul și vezica biliară; supă­rarea și durerea sufletească "lovesc" direct în inimă ("s-a îmbolnăvit de inimă rea") etc.
La ora actuală, sunt recunoscute ca "tulburări psihosomatice" numeroase afecțiuni: cardiovas­culare (unele cazuri de hipertensiune arterială și aritmii cardiace), respiratorii (astm bronșic), gas­trointestinale (ulcer, colon iritabil), endocrine (afecțiuni tiroidiene, diabet zaharat), dermatologice (dermatoze, eczeme, psoriazis), diferite probleme alergice, tulburări alimentare (bulimia, anorexia nervoasă), obezitate, cazuri de infertilitate etc.
Pentru a trata eficient bolile cu componentă psi­hosomatică este important să ținem cont de participarea emoțiilor la declanșarea și evoluția bolii, pe care ar trebui să încercăm să le modulăm, altfel spus, să le facem mai puțin nocive.
Gândurile și emoțiile negative sunt toxice și otrăvitoare nu numai pentru minte și suflet, ci și pentru trup în aceeași măsură, pentru că alterează fiziologia globală, influențând negativ funcțiile întregului organism (sistem nervos, endocrin, imu­nitar, digestiv etc.). Funcționarea improprie a di­verselor aparate și sisteme conduce astfel la for­ma­rea de toxine endogene, la reținerea lor în corp și la perturbarea funcționării întregului organism.
Atenție, o emoție negativă sau un conflict emo­țional NU este determinat direct de un eveni­ment, ci de modul în care persoana respectivă resimte la nivel psihic acest eveniment declanșator! Percepția persoanei este cea care asociază unui eveniment (ceartă, spaimă, despărțire etc.) o anu­mită emoție; intensitatea și localizarea efectelor acesteia depinde de intensitatea și tipul trăirii interioare. Deci, indiferent ce boală avem, este important să ne întrebăm DE CE ne-am îmbolnă­vit! În procesul de însănătoșire este ideal să asociem terapiei cla­sice, alopate, și alte terapii sau să acționăm de la debut cu acestea: homeopatie, terapie florală Bach, gemoterapie, acupunctură etc., pentru că sunt mai blânde și acționează asupra cauzelor bolii.
Omul este o ființă complexă, care înglobează corpul, intelectul, emoțiile și sufletul. Starea de sănătate este rezultatul unei adevărate arte a vieții, prin intermediul căreia trupul, mintea și sufletul sunt menținute într-o stare de armonie perfectă - atât a fiecăreia în parte, cât și a întregului format din ele.
Gemoterapia (tratamentele cu muguri de plante) ne poate ajuta în modelarea emoțiilor și în buna funcționare a sistemului nervos. Când suntem agitați, stresați sau anxioși, putem apela la urmă­toarele extracte ge­mo­te­rapice:
* Extractul din mu­guri de Tei argin­tiu este principalul produs gemoterapic cu efect de calmare, de relaxare, de com­batere a anxietății și a stresului, fiind un real ajutor și în cazul tulburărilor de somn. Nu prezintă toxici­ta­te sau risc de acumu­lare, ca atare poate fi fo­losit în pediatrie, ge­riatrie, sarcină sau în cazul organis­me­lor debilitate. Orice pa­to­logie apărută pe fond de stres bene­ficiază de asocierea acestui produs!
* Extractul din mu­guri de Smochin, pe lângă efectul cu­nos­cut la nivelul sto­macului, are și acțiu­ne de reglare psiho-somatică; combate repercusiunile stresului, mai ales la nivel digestiv (ulcer sau gastrită de stres, bulimie etc.).
* Extractul din mlădițe de Păducel întărește inima obosită, ajută în hipertensiune arterială și în manifestări psiho-somatice apărute în caz de an­xietate, menopauză, boală Basedow, palpitații, in­somnie, acufene, vertij.
Când suntem obosiți mental, folosim tonice ner­voase, iar din ge­moterapie vă recomand comple­xul Polygemma 8 astenie psihofi­zică și memorie, care conține se­mințe de Mesteacăn, mlădițe de Roz­­marin, muguri de Stejar și ră­dăcină de Ginseng siberian, fiind indicat în obo­seală accentuată și su­praso­li­citare nervoasă. Crește rezis­tența organis­mului la condițiile de stres și revitalizează orga­nismul, atât fizic, cât și psihic.
Sistemul nervos are nevoie și de protecție, în special în perioadele obositoare din viață, cu supra­solicitare (un examen, un serviciu nou, un conflict emoțional prelungit) sau ca urmare a înaintării în vârstă - treptat, creierul se deteriorează și este util să îl pro­tejăm. Prin gemoterapie avem o serie de op­țiuni:
* Extractul din muguri de Măr pădureț acțio­nează asupra majorității sistemelor (îndeosebi ner­vos și cardiovascular). Are efecte de tonifiere, dar și de relaxare, op­timizând funcționarea unui or­ganism obosit. Inter­vine și în tul­burări ale ape­titului (anorexie, bu­­limie, or­thorexie), este util în detoxifierea generală și reechili­bra­rea orga­nismului (în plus, are și acțiune ge­nerală al­ca­linizantă). Se admi­nis­trează doar du­pă pubertate, datorită e­fec­tului de reglare hor­monală la ambele se­xe.
* Extractul din mu­guri de Gingko biloba reduce fenomenele de degradare a funcțiilor intelectuale la vârstnici și îmbunătățește capa­ci­tățile cognitive la ti­neri; ajută în caz de vertij, ischemie cerebrală, tul­burări de circulație pe­riferică.
* Extractul din mu­guri de Arin negru îm­bună­tățește circulația la nivel cerebral, deci aju­tă în caz de sechele de hemoragie sau ischemie cerebrală (post-AVC), involuție cerebrală a vârst­nicului, oboseală mentală, scăderea memoriei, demență senilă.
Prin intermediul celulelor stem vegetale pe care le conțin, extractele gemoterapice realizează deto­xifierea organismului, reechilibrarea funcțiilor compromise și regenerarea corpului. Aceste efecte sunt benefice la nivel fizic, dar induc o stare de bine și la nivel mental sau emoțional, rezultând ar­monizarea întregului organism și menținerea stării de sănătate.

Dr. MONICA SPÎNU,
medic specialist Medicină de familie


Pentru mai multe informații puteți vizita site-urile https://www.gemoterapie.ro/ și https://www.plantextrakt.ro/