Vești proaste despre România - Bucureștiul, asfixiat de gropile de gunoi

Iulian Ignat
Deschid câțiva centimetri fereastra aproa­pe cu teamă, și o închid la loc cât pot de repede, însă otrava, mirosul fetid a intrat deja în casă.

Miros de hoit putrezit. Se întâm­plă de ani de zile la fel. Locuiesc de când m-am născut într-un cartier din nordul Bucureștiului, un cartier de care eram mândru pentru verdele din jur, pentru aerul său mai curat. Însă lucrurile s-au schimbat, brusc, în rău. Astăzi, Bucureștiul este cea mai po­lua­tă capitală a Europei, mii de oameni mor anual, fără să intereseze pe cineva. Administratorii Capi­talei nu doar că nu au o strategie pentru limitarea de­zastrului, dar fac totul pe dos. Sănătatea oame­nilor nu este o prioritate, nu-i o afacere profitabilă. Indicatoarele de măsurare a calității aerului zac de ani de zile ascunse în depozite, pentru că bucureș­tenii nu trebuie să afle cât de mizerabil este aerul pe care-l respiră. Principala cauză "oficială" o re­prezintă emisiile provenite de la mașini, dar o ame­nințare și mai gravă la sănătate sunt depozitele de gunoaie din zona de nord a orașului. Un miros greu, de putreziciune, combinat cu efluvii chimice, se pre­linge pe străzi, intră în case. Vine de la gigan­tica groapă de gunoi din Rudeni, un sat din comuna Chiajna. Vrei să-ți deschizi larg ferestrele la pri­mele ore ale dimineții, să te plimbi în nopțile se­ni­ne de vară? Imposibil. Oamenii vorbesc despre ar­derea unor periculoase deșeuri de medicamente, despre hidrogen sulfurat. Nimeni nu spune oficial nimic. Oare ce respirăm în acele nopți infectate, ce impact are asupra sănătă­ții, cât de periculos este? Sunt întrebări la care cei ce ar trebui să ne prote­jeze, autoritățile statului, nu vor să răspundă. După o veche metodă, fiecare se laudă că vrea binele ce­tățeanului, că face toate eforturile, dar responsa­bilitatea este pasată de la unul la altul, într-un joc nesfârșit, în care afacerea merge, vistieriile se um­plu, iar omul de rând este otrăvit.

"Groapa de gunoi din Rudeni este foarte profitabilă, produce foarte mulți bani"

L-am rugat să ne deslușească "încrengătura" acestei situații, pe Mihai Cris­tea, inițiatorul Gru­pu­lui de Inițiativă Civică Bucureștii Noi, unul din organismele sim­ple ce au militat pentru stopa­rea poluării toxice din Nordul Capitalei.

- Când s-a făcut simțit pentru prima oară acest miros de putreziciune în cartierul Bucu­reștii Noi?

- În 2015 am devenit atent la faptul că un anu­mit miros neplăcut părea a se sim­ți pregnant la ace­leași ore, între 11 noaptea și 5 dimineața. Nu era doar mirosul greu, de tomberon, de deșeuri mena­jere, ci și unul mai înțepător, greu de definit, dar cu un iz de produse chimice. Până atunci, nici nu am știut că locuiesc în apropierea unei gropi de gunoi. În 2016, ne-am strâns mai mulți vecini, am format acest grup civic și ne-am propus să aflăm ce se întâmplă cu calitatea aerului din zonă și cum putem noi, simpli cetățeni, acționa.

- Ce ați reușit să aflați?

- În primul rând, că nu suntem singurii în această situație. Mulți bucureșteni au reclamat a­ces­te mirosuri ce ajung în cartierele Crângași, Giu­lești, la Chibrit, în zona rezidențială Domenii, în Militari, o zonă foarte afectată din cauza direc­ției vântului. La groapa de gunoi din Rudeni funcțio­nea­ză mai mulți operatori, este vorba de afaceri foarte profitabile, de foarte mulți bani. Unul dintre operatori arde deșeuri de risc biologic, strânse de la spitale din țară, altul are o instalație care produce curent electric prin arderea gazului de depozit, operațiune ce ar trebui atent controlată. Nu știm exact ce se eliberează în aer și cât de periculos este pen­tru sănătatea oamenilor. Dacă noi nu putem rezolva problema ne­plăcută a mirosului care se simte, ce să mai spunem despre gazele pe care nu le simțim, nu știm că le respirăm, și ar putea fi ex­trem de dău­nătoare sănătății.

- Dintre administratorii Capitalei, nu-și asu­mă nimeni răspunderea?

- În Vest, problemele cu gropile de gunoi au fost rezolvate de mult. Noi suntem cumva în epoca de piatră în acest domeniu, iar autoritățile profită de faptul că normele eu­ro­pene nu mai po­me­nesc de gropile de gu­noi, fiind con­si­derată o problemă a trecutului. Cine ar putea lua mă­suri? Agenția de mediu dă autorizații, fără să ia în calcul că unii din acei operatori încal­că fla­grant normele exis­ten­te. Garda de mediu, care din când în când mai dă o amendă de fațadă, nu lucrează noaptea și nici în week-end! Motiv pen­tru care la sfârșit de săp­tă­mână suntem, de­seori, ga­zați la greu. Din câte știu, unul dintre ope­­ra­tori a cerut Institu­tului de Sănătate Pu­blică un studiu legat de cali­tatea aerului, studiu pe care nu vrea să-l dea pu­bli­cității. Iar Institutul ne spune să stăm liniștiți, că nu sunt depășite nor­­me­le, sun­tem în grafic. Dar o spu­ne la modul ge­neral, fără cifre.

"Primăria Generală nu a vrut să ne primească în audiență"

- Nu ar putea Primăria să ceară un astfel de studiu și să lămurească situația?

- Ba da, ăsta-i primul pas logic și noi ne tot întrebăm de ce n-o face. Primăria Generală nu a vrut să ne primească în audiență, ni s-a spus că nu-i treaba acestei instituții și am fost trimiși la Agenția de mediu. Primarul sectorului 1 s-a declarat de par­tea noastră, a spus că va închide groapa de gunoi, că este războiul său personal. A dat în judecată unul dintre operatori și ne-a propus și nouă să ne alătu­răm procedurii juridice. Dar acest lucru se poate întinde pe ani, timp în care noi continuăm să res­pi­răm același aer poluat. Eu mai degrabă te-aș da pe tine în judecată, primarul, pentru că nu-ți faci trea­ba pentru care ai fost ales. Noi nu facem anche­te și nu dăm în judecată firme particulare, noi ce­rem socoteală celor responsabili, celor pe care i-am ales să ne reprezinte și să ne protejeze. Solicită un studiu, instalează niște panouri care să arate para­metrii de poluare și apoi dă-i în judecată, pe baza unor dovezi. Însă, poate, că dacă ar vedea bucureș­tenii ce aer respiră, s-ar trezi și ar ieși în stradă. În legea calității aerului se scrie clar că este de dato­ria primarului să ia măsuri pentru diminuarea po­luă­rii. Să măsoare și să raporteze populației o dată pe an. Or, asta nu s-a întâmplat niciodată până acum. Sentimentul meu, de cetățean, este că el nu-și face datoria de gospodar, nu duce lucrurile la capăt, nu ia măsuri, face doar un joc de fațadă, de imagine, își numără viitoarele voturi.

"Ne simțim păcăliți"

- Ce pot face în a­ceste cazuri cetățenii, ce putere are omul simplu?

- Noi am făcut un miting în cartier, cu toa­te aprobările la zi, nu am vrut să protestăm împo­triva cuiva, ci să ne ce­rem drep­tul constitu­țio­nal de a respira aer cu­rat. Au venit reprezen­tanți ai unor partide, ne-au spus că sunt de par­tea noas­tră. Un con­silier al Pri­mă­riei Sec­torului 1 ne-a spus că lu­crurile merg greu da­to­rită "mafiei gu­noaielor". Bine, dar nu ești tu la putere, n-ar tre­bui să te lupți tu cu a­ceastă "ma­fie"? În vara trecută, mai multe gru­puri din diferite cartiere am pro­testat în fața Mi­nis­te­rului Mediului. Am fost primiți în audiență, se­cretarii de stat ce ne-au primit s-au arătat mirați, ca și cum n-ar fi știut nimic despre aceas­tă situație, ce dura de cel puțin doi ani. După o săptămână, ne-au primit din nou și ne-au spus că au trimis Garda de me­diu, care a dat amenzi unui operator ce nu res­pec­tase trei norme. Mirosurile au conti­nuat însă ca îna­inte, ceea ce în­seamnă că nu s-a sinchisit nimeni să facă ceva. Ne simțim păcăliți. De pildă, consi­lie­rul primarului sec­torului 1 ne-a spus că nu poate pune panou de monitorizare a ae­ru­lui, pentru că are nevoie de o aprobare de la Mi­nisterul Mediului. A trimis o ce­rere de un an și nu a primit răspuns. Când am fost acolo în audiență, subsecre­tarul de stat ce ar fi tre­buit să primească cererea ne-a spus răspicat că nu a primit așa ceva. Noi ce să facem, să anchetăm care din ei ne minte? În luna martie am făcut un nou protest la Primăria secto­rului 1, ne-a primit primarul care ne-a spus că gata, de luni nu mai trimite gunoiul la Rudeni, ci la o groapă mai de­părtată. A trecut o lună și nu avem o confir­mare că s-a întâmplat așa. Pentru a înțelege cât de absurdă este situația, Primăria Ge­nerală are un contract pe care tocmai l-a prelungit cu opera­torul de la groapa Rudeni, pe care prima­rul secto­rului 1 l-a dat în ju­decată! Ce poți face, să te muți din car­tier, din oraș, să pleci din țară? Ne simțim nepu­tincioși. Cetățenii sunt disprețuiți, pa­sați de la o autoritate la alta în acest joc al intere­se­lor, al ma­rilor afaceri care nu țin cont de sănă­tatea și de vie­țile oamenilor.