Leacuri de Mai: Mugurii de pin și de brad

Elena Josan
- A­cum, în luna mai, pinul și bradul con­țin tot ce îi trebuie orga­nis­mului pentru men­ținerea sănă­tății și pentru vin­decare. E vre­mea mugurilor izbucniți din plante. Unde mai pui că o incursiune în pă­dure este o îmbăiere de sănătate a plămânilor, care se dau în vânt după aromele împrăștiate de conifere. Bază bogată de leacuri vechi, populare, ar fi grozav să vă aduceți acasă, ca prim ajutor, mugurii proaspeți ai brazilor -

Siropul de brad

Rețetă: mugurii proaspăt culeși se spală sub un jet de apă rece. Într-un vas emailat, se pu­ne o par­te de mu­guri la trei părți de apă, se acoperă cu un capac, se aduce lichidul până în punc­­tul de fierbere și se lasă pe un foc slab, 15 minu­te. După răcire și stre­cu­rare, lichidul ob­ți­nut se a­mes­tecă cu za­hăr, în pro­por­­ție 1:2, și iar se adu­ce până la fierbere la foc mic.
Mod de ad­minis­trare: se fo­losește în ca­zuri de răceală și de astm bron­șic câ­te o lin­gură luată de trei ori pe zi, cu apă sau lapte căl­duț. Si­ropul ajută la re­sta­bilirea vocii, în ca­zul persoa­ne­lor ca­re-și în­cor­dează în ex­ces corzile vo­cale.

Suc din mu­guri și lăstari ti­neri de conifere

Întărește va­sele san­guine, rinichii și or­­ga­nismul în în­tre­­gime. Se mai fo­lo­­sește și pentru vin­decarea tuber­cu­lozei, astmului bron­șic, pneu­mo­niei, pentru bron­șită și traheită.
Rețetă: materia primă se spală în apă rece, se usucă pe un prosop și se taie mărunt. Tocătura se așea­­ză într-un borcan de sticlă, al­ter­nativ cu stra­turi de zahăr. La un borcan de 5 litri, se pune 1 kg de zahăr. Borcanul se lasă 12 ore, apoi se amestecă con­ți­nutul cu o lingură de lemn. Se leagă borcanul la gură cu o pânză de in sau de bumbac și se pune la soare pentru 10 zile. Când timpul expiră, sucul se strecoară și se păstrează în sticle (nu de plastic!). Se consumă pe stomacul gol, copiii câte o lin­gură, iar adulții câte 2 linguri.

Polenul de pin

Strămoșii noș­tri ne-au lăsat o metodă de tra­tament care se întâlnește mai rar în litera­tura de specialitate, și anu­­me: folosi­rea polenului de pin ca medicament. Flo­rile care au polen se află, în mare majoritate, în partea dinspre sud a copacului. Ele seamănă cu un știu­lete de porumb în minia­tură. Sunt câteva momente importante de care trebuie să țineți cont. Ur­mă­riți cu atenție eta­pele de înflorire. La început, mugurii din vârful cren­gilor aruncă solzi, și când apă­sați pe floare, apare un suc lim­­pe­de. După aceea, florile se îngăl­be­nesc puțin, și la apăsare, sucul ce apa­­re este tul­bure. Peste o zi-două, florile devin galbene, și nu mai curge sucul. Este momentul potrivit pen­tru culegere. Dacă ați întârziat, tot pole­nul este suflat de vânt. O găleată de flori conține apro­xi­mativ un litru de polen. Florile se usucă într-un sin­gur strat, pe hârtie, într-un loc uscat și cald, ferit de curent. Când polenul din flori s-a scuturat pe hârtie, el se cerne prin sita fină. Ca să nu se îm­prăștie, sub sită se leagă o pun­gă de plastic. Dacă polenul este uscat bine, el se toarnă cu aju­torul pâlniei în sti­cle de plas­tic, dacă nu, se mai usucă o dată.


Rețete cu polen de pin

Energizare de primăvară

O lin­gură cu vârf de polen se amestecă cu un litru de miere de albine până se colorează uni­form în culoarea gal­be­nă. Se con­sumă câte 2 lingurițe, de trei ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă, sau cu o oră du­pă masă. Ulti­ma da­tă se con­sumă îna­in­te de ora 19. O cură durează două luni, ur­mează o pauză de două săptă­mâni, apoi se repetă, până la îm­bu­nătățirea situației. Efec­tul tera­piei cu medi­ca­mente din far­macie creș­te de cinci ori dacă aces­tea sunt ad­ministrate îm­pre­ună cu polenul. Mie­rea cu polen se ține în gură până se absoarbe aproape toată cantitatea de pre­parat.

Combinații cu ceaiuri de plante

Polenul se poate înghiți și împre­ună cu diferite ceaiuri din plante. De exemplu: în caz de tuse us­cată, se combină cu ceaiuri din tri­foi, semințe de in, flori de tei sau de floarea-soarelui. În caz de tuse cu spu­tă, po­lenul se bea cu ceai de șo­vârf, podbal, mierea-ursului, ciubo­țica-cucului, pir târâtor, patlagină. Pen­tru întări­rea capilarelor, în cazuri de lipom, em­fizem pulmonar, leucoză, afec­țiuni re­nale, polenul se amestecă cu miere de albine în proporție de 1:1, și se consumă câte o lingură, de 3-4 ori pe zi, la o oră după masă.

Polen și șovârf

O lingură cu plantă se amestecă cu un pahar de apă sau de lapte, se aduce până la fierbere și se lasă pe un foc foar­te mic, 2-3 mi­nute, apoi se infu­zează în ter­mos, timp de 12 ore. Cu fie­care doză de po­len, se beau 75-100 ml de infu­zie. Amestecul are efect pozitiv în caz de adenom de prostată, ane­mie, afecțiuni ale trac­tului diges­tiv și istovire.

Polen în combinație cu alimente

* Reglarea ten­siu­nii ar­teriale mărite. Dimineața, cu o oră înainte de masă, se amestecă 100 ml lapte crud cu un sfert linguriță cu po­len. Se bea zilnic, timp de două luni, cu pauză de două săptămâni du­pă fiecare cură.
* Curățarea colecis­tu­lui, ficatului, rinichilor. În­tr-un termos se toarnă 500 ml de lapte cald, se adaugă 3-4 mu­guri de brad și o lin­guriță de răși­nă. Se infu­zează 3-4 ore și se stre­coară. Se bea câte un pahar dimi­nea­ța pe nemâncate și seara, înainte de culcare.
* Pentru dureri lombare: se prepa­ră un sirop din muguri de pin sau de brad tocați și ames­tecați cu zahăr. La 2 kg de muguri se adaugă un kilo­gram de zahăr. Amestecul se ține în frigider, într-un bor­can închis bine, timp de două săptămâni. Când își schimbă culoa­rea, și din ver­de de­vine maro, pre­pa­ratul este gata. Se con­sumă câte o linguriță, de trei ori pe zi, câte două-trei săptă­mâni.
* Dermatoze pro­vocate de dere­glări meta­bolice, as­cită, afecțiuni ale apara­tu­lui respirator și ale co­lecistului, nisip la rinichi și vezică urinară, dereglări ale ciclului menstrual. 50 g de muguri de pin se in­fuzează în 250 ml apă clo­co­tită vreme de două ore, se stre­coară, se adaugă 50 g miere de albine și se beau câte 5-6 linguri pe zi.
* Dermatoză, dureri reumatice. Se fierb 500 g de muguri de pin sau de brad în 5 litri de apă și se toarnă în cadă.