RODICA CULCER despre... O societate atinsă de boală

Redactia
- La aproape o lună înaintea referendumului pri­vind justiția, convocat în același timp cu alegerile eu­ro­parlamentare, Klaus Iohannis nu a formulat încă în­trebările care se vor afla pe buletinele de vot. Este aceas­tă tergiversare un joc strategic al președintelui sau rezultatul indeciziei care i s-a imputat atât de des?

- Nu văd de ce ar fi un joc strategic. Formal, preșe­dintele poate pretinde că a așteptat avizul Parlamentului, care este însă strict consultativ. Or, interesul preșe­din­telui ar trebui să fie ca temele propuse să fie amplu dez­bă­tute, pentru a-i convinge pe cetățeni să participe la vot. Toc­mai aici însă văd o problemă care alimentează inde­cizia deja proverbială a președintelui: temele sugerate nu pot fi transpuse în întrebări simple și clare și nu duc decât la rezolvări parțiale. Putem fi de acord în prin­cipiu cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru fapte de co­rupție, doar că ea nu rezolvă amnistia și grațierea mas­cată prin alte modificări legislative, cum procedează de pildă acum, Comisia Iordache, adăugând la articolele din Codul penal sancționate deja de CCR noi prevederi care le vor ușura viața infractorilor, adică face exact ce nu a vrut să facă ministrul Toader, cu riscul de a provoca Co­misia Europeană să declanșeze activarea Articolului 7, care ne-ar interzice dreptul la vot în Consiliul Euro­pean. Și a doua temă sugerată de Președinte, interzicerea mo­di­ficării legislației penale prin OUG, poate părea o idee bună, doar că ea ar exclude și acele modificări necesare ale legislației penale, cum au fost cele realizate prin OUG de fostul ministru Raluca Prună, care a modificat astfel o serie de articole din CP declarate neconsti­tu­ționale, fără însă a le adăuga noi prevederi. Problema de fond este, deci, nu atât a OUG în sine, cât a standardelor morale ale guvernanților care le promovează, chestiune ce nu poate fi reglementată prin referendum. Cred, deci, că președintele Iohannis nu s-a grăbit să facă publice întrebările pentru că, deși a avut timp de gândire doi ani, nu are încă formula de succes. Ar fi putut prelua ini­ția­tiva USR "fără penali în funcțiile publice," dar probabil nu a dorit să favorizeze un concurent al PNL. Idei ar mai fi (poate legate de înăsprirea pedepselor pentru corup­ție?). Să vedem însă ce va produce mintea președintelui cea de pe urmă.

- Înmulțirea știrilor alarmante, de la tonele de dro­guri ajunse la țărmul Mării Negre, fără ca autoritățile să ofere explicații, la tăierile ilegale din păduri, sem­na­late de ONG-uri dar ascunse de autorități, sugerează că relaxarea luptei anticorupție și victimizarea infrac­torilor au slăbit instituțiile menite să intervină. Cum poa­te fi remediată această situație? Poate fi eficient CSAT?

- Anul trecut, când Comisia Europeană îi demonstra în scris guvernului Dăncilă că modificările legislației pe­nale transformă România într-un refugiu al infractorilor, mulți vor fi crezut că Frans Timmermans exagerează. Cu­rând, însă, aveam să constatăm cu toții că relaxarea lup­tei anticorupție afectează viața fiecărui cetățean. Dacă statul de drept este subminat, totul este permis, și nu numai primul infractor al țării, adică Liviu Dragnea, va profita de impotența legii și a magistraților, ci toți in­fractorii, inclusiv traficanții de droguri, care par protejați de autorități, căci mă îndoiesc că nu se știe de unde pro­vin drogurile eșuate pe plajă, precum și violatorii, hoții și criminalii, eliberați prin recursul compensatoriu acor­dat cu generozitate de acest parlament al penalilor. Când pedepsele sunt eliminate, magistrații supuși intimidării, guvernul populat cu semidocți, iar instituțiile cu poli­truci, cine să sancționeze fărădelegile? Iar când intră în joc in­te­rese economice, cum ar fi cele legate de exploa­ta­rea ilegală a pădurilor, nu ne putem mira că ele pri­mează față de interesul public, pentru un guvern care slu­jește unei rețele politice de tip mafiot, organizată să prade avutul public. Și nici că serviciile publice - ca să­nătatea, educația și cultura - sunt la pământ, iar func­țio­narilor publici, care nu sunt responsabilizați, ci eva­luați doar după măsura în care slujesc intereselor PSD, nu le pasă de cetățeni. Tot țesutul societății noastre a ajuns să fie atins de boala care pleacă de la nemernicia pu­terii, dar nu CSAT o poate vindeca, pentru că este alcătuit ma­jo­ritar din membri ai guvernului. Doar înlo­cui­rea pena­lilor de la putere, cu politicieni ne­com­pro­miși, prin vot de­mo­cratic, poate duce la un început de asanare a spa­țiului public. Din păcate, este vorba de un drum lung, ca­re nici mă­car nu a început.