Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Valeriu Gherghel, "Roata plă­ce­rilor. De ce n-au iubit unii înțelepți căr­țile?", Editura Polirom (tel. 0232/21.74.40), 262 p.

Dacă vă opriți și la rubrica asta înseamnă că vă place, ca și mie, literatura și atunci veți descoperi în Valeriu Gherghel unul de-al nostru. Tobă de carte, de cărți din Anti­chitate și până azi, profesorul de filosofie de la Iași n-are morga academică, sobrie­tatea învățaților cu studii aprofundate pe o felie limitată. Dimpotrivă. Scurtele eseuri despre lectură, cărți și cititori au un ton cordial și un limbaj pe cât de firesc, pe atât de expresiv. Nu știu cât e tehnică de captatio sau chiar îi socotește pe cei cărora li se adresează egalii săi. Cert e că îți lasă impresia unei camaraderii întru citit: "înțelegeți la ce mă refer", spune uneori, și chiar înțelegem, deși nu avem, cu siguranță, erudiția lui. Profesorul nu stă pe podium, nu se uită la noi de sus și mai ales nu pledează pentru nici o obligativitate în relația cu lectura. E adep­tul cititului de plăcere și îi reușește să te facă să îi citești cap-coadă, delectându-te, și acest volum. Îndrăgostit de cărți, el ne propune texte legate de rostul acestora, de felul cum se poate vedea, înțelege și intensifica viața prin ele. Fiecare eseu urmă­rește câte o idee prin mai multe surse livrești (prin­tre scriitorii lui mult iu­biți se numără Se­neca, Flaubert, Montaigne, Borges), cărora le ală­tură mărturisiri din pro­pria experiență, anec­dote, reflecții dubita­ti­ve. Dezinvoltura lui Va­leriu Gherghel, știința veselă cu care demon­tează clișee au ceva con­tagios-simpatic, cu atât mai mult cu cât el nu vrea să impună concluzii, să rezolve tranșant dileme. De exemplu, e de părere că nu trebuie să optezi, cum susțin unii, inclusiv înțelepți, între a citi și a trăi, fiindcă cititul și viața merg foarte bine împreună: "Cartea nu e opusul ex­perienței (...), lectura este o experiență propriu-zisă, face parte din viață, e o formă de a trăi activ, ne modifică chiar dacă nu ne dăm seama de asta (...). Într-un cuvânt, prin ceea ce este și prin ceea ce declanșează în noi (afecte, gânduri, simțăminte), cartea prilejuiește experiențe și trăiri importante". Sigur că se poate trăi bine mersi și fără cărți (nu mai repet întristătoarele statistici) dar necititorii nici nu știu ce pierd. De fapt, ne spune eseistul, literatura nu modifică în bine sau în rău firea omului ("cărțile bune, din păcate, nu-i fac mai buni pe oamenii răi"), dar ne poate îmbogăți și colora viața, ne scoate din cotidianul banal, e o bucurie la îndemână: "Via­ța omului normal e cenușie și, adeseori, lipsită de orice bunăvoință. O bucurie, oricât de fra­gilă, nu strică". Recunoscându-și cu fran­chețe slăbiciunile de "contemplativ galeș și scep­tic" (verva autoironică condimentează ade­sea fra­zele), Valeriu Gherghel nu stă doar cu nasul în cărți. În eseurile lui se străvăd și ju­decați civice, iar în exercițiile de admirație, ca și în secvențele memorialistice, pune adesea be­moluri de umor. Totuși, din însumarea textelor sale se contu­rează profilul unui om cu o ade­rență mai mare la cărți decât la alte plăceri și pe care-l înțeleg ca pe mine însămi.