CITITORII MULȚUMESC PENTRU AJUTOR

Redactia
"Ajutoare de peste tot au început să vină la ușa noastră"

(Scrisoarea: "La 79 și 84 de ani sunt greu încercați de viață", F. AS nr. 1344)

Dragă doamnă Sânziana Pop,
Încet, încet, dumneavoastră, cei de la "Formula AS", deveniți membri ai familiilor noastre. Cred că așa vă consideră toți cei care vă scriu, strigân­du-și disperarea, ca în fața lui Dumnezeu. Și cred cu tărie că El ne ascultă și mâna întinsă este aripa în­gerilor Săi. La începutul lui decembrie, anul trecut, am rugat o cunoștință să vă scrie în numele meu și al soțului meu, un apel către oricine ne-ar fi putut da o mână de ajutor. Lipsiți de posibilități ma­te­riale, cu bărbatul de lângă mine bolnav la pat, aproa­pe paralizat, nu mai știam ce să facem! Nici nu bă­nuiți ce resorturi s-au declanșat prin publi­ca­rea scri­sorii în revista AS! Suntem niște oameni mo­dești, niște oameni în vârstă, fără prea multe spe­ranțe de la societate și chiar de la viața care ne-a încercat destul. Dar nu am bănuit ce Oameni avem în jur, necunoscuți total, și care au sărit să ne ajute, de parcă am fi fost părinții ori bunicii lor. Ajun­­se­sem să nu mai pot dormi, de câte lacrimi de bucu­rie am vărsat, după ce ajutoare de peste tot au în­­ceput să vină la ușa noastră. Viața ni s-a schim­bat! Am primit pachete cu mâncare, câtă nu am avut întreaga viață! Cu bănuții primiți ne-am luat me­­­dicamente, vitamine, feșe, comprese - căci Gheor­­ghe al meu făcuse escare... Am putut să-i ușurez du­rerile, așa că am cumpărat o saltea anti-escare și creme potrivite, și rănile i s-au vindecat. De foarte mulți ani aveam o aceeași pereche de ochelari, abia zăream prin ei, căci nu avusesem bani să-mi fac alții. Acum am o pereche nouă, și așa pot să-i ci­tesc pe îndelete, cu voce tare, chiar și bărbatului vie­ții mele, revista "Formula AS", pe care o luăm de ani de zile, căci suntem cititori fideli. Am reușit să cumpăr o mașină automată de spălat, și nu știți cât mi s-a ușurat viața, astfel! Cel mai mult, însă, ne-au impresionat oamenii. Oamenii care au dorit să ne aducă personal, la ușă, pa­che­te, să ne cu­noas­că și să ne întrebe cum ne pot fi de ajutor. Ne-au adus medicamente, alimente, ne-au co­lin­dat de Cră­ciun, îmbrăcați în cos­tume populare. Plângeam cu toții și nu ne venea să credem că putem fi și fe­riciți. O altă doam­nă ne-a ajutat cu obținerea unui asis­tent so­cial pentru Gheorghe, prin bună­voința domnilor de la Primăria sectorului 3, care s-au arătat extrem de amabili și săritori.
Deodată, ne-am dat seama că nu mai suntem singuri, că toți cei care ne-au ajutat, în frunte cu dumneavoastră, suntem parte din marea familie a Omeniei. Să vă dea Dum­nezeu pe măsura gestului și bunăvoinței în­dreptate către niște bieți oameni bătrâni și săraci!
Le mulțumim tuturor binefăcătorilor noștri: Fundația "Formula AS", Fundația "Bătrânețe li­niștită", Grosu R. - București, Becea D. - Bucu­rești, Iorga Gh. - București, Cap Mare R. - Bucu­rești, Șuliga M. - București, Mitrache D. - Bucu­rești, Hlohi I. - București, Sîrghie E. - Focșani, Mă­duța M. - Timișoara, Ionescu E. - București, Co­loș I. - Falcău (Suceava), Drăgoi M. - Tecuci, Ba­­ban L. - Curtea de Argeș, Rotaru E. - Constan­ța, Lazăr M. - Oradea, Cone L. - Timișoara, Ti­mo­nea Gh. - Câmpeni (Alba), Stoiculescu D. - Cra­iova, Diaconescu N. - București, Oancea S. - Ti­mi­șoara, Tudorache I. - Vaslui, Pârvan L. - Cra­iova, Ionescu A. - București, Miloșescu R. - Bis­trița N., Oprescu D. - Ploiești, Vizitiu V. - Cons­tan­ța, Matei E. - Vulcan (Hunedoara), Ano­nim - Oradea, Toma F. - Onești, Purdrilă M. - Ga­lați, Tuclea M. - Lugoj, Lăpuș­nea­nu D. - Ga­lați, Vrabie O. - Brașov, Bibolar M. - Zlatna, Scu­tea J. - Jutaru I. - Bucu­rești, Tănase E. - Bucu­rești, Fam. Ne­­goiță - București, Vin­tilescu D. - Bucu­rești, Go­roș E. - Su­ceava, Seimovischi I. - Câmpulung Mus­cel, Pescaru I. - Câmpulung Muscel, Crețu A. - Sibiu, Orăștean I. - București, Richter C. - Bucu­rești, Diaconescu V. - București, Mărgineanu R. - Bucu­rești, Ciontaș I. - Oradea, Breazu D. - Tur­nu Se­verin, Roșu I. - București, Ghi­nea N. - Hom­ncea (Vrancea), Badea M. - Plo­iești, Vârlan Gh. - Săteni (Dâmbovița), Năstasa V. - Iași, Crișan D. - Hunedoara, Popescu V. - Răz­vad (Dâm­bo­vița), Roș­ca G. - Frasin (Su­cea­va), Cristea M. - Ti­mi­­șoara, Halibei M. - Ro­man, Roșu I. - București, Să­sărman E. - Năsăud, Drai­ca D. - Tg. Jiu, Hân­cu E. - Rediu (Galați), Grigore S. - Iași, Ciuban M. - Șura Mare (Sibiu), Opriș F. - Hălmașd (Să­laj), Baciu S. - București, Vișan E. - Rădăuți (Suceava).
Ne rugăm pentru sănătatea tuturora!
Cu lacrimi în ochi,
LUNGU EMILIA - str. Postăvarului nr. 22, bl. 12, sc. 1, etaj 10, ap. 100, sector 3, București, cod 032425


"Să vă ajute Dumnezeu în tot ce faceți, așa cum dumneavoastră m-ați ajutat pe mine"

(Scrisoarea: "Speranța mea este în oamenii cu credință în Dumnezeu", F. AS nr. 1340)

Mă numesc Velehorschi Gabriela și doresc pe această cale să mulțumesc din tot sufletul meu doam­­nei directoare Sânziana Pop, tuturor mem­bri­lor minunatei reviste "Formula AS" și tuturor oa­menilor care o citesc, aflând astfel despre suferința noastră. Mâna de aju­tor pe care mi-ați întins-o a fost o șan­să ca să mai pot spera la viață. Din suma primită de la dum­nea­voastră, am putut să-mi cum­păr trata­men­tul necesar pe două luni (februarie-martie). Se cheamă Vimpat, eu îl iau de foarte mulți ani. În Ro­mâ­nia nu este autorizat să fie pus în co­merț. Este un tra­tament pentru epi­lep­sie, iar eu fac foarte des crize foarte vi­o­lente de epi­lepsie. Mă simt din ce în ce mai rău, pe zi ce trece, cu toate pro­ble­mele pe care le am: o pa­rapa­re­ză spas­tică, monopareză la mâna dreaptă, pro­bleme urologice. Efectiv, soțul meu e cel care are grijă de mine, el mă îm­bra­că, el face totul. Eu nu pot face nimic. Oricât de grea ar fi viața, oricât ar dori unii dintre noi să fie doar bine, Bunul Dum­nezeu ne dă ceea ce El con­sideră a fi potrivit fiecă­ruia. Toți avem o cruce de dus. În ideea aceasta, doresc să le mulțumesc din tot sufletul oamenilor nobili, care pot înțelege că uneori, oricât ai lupta, oricât ai dori să fie bine, nu poți reuși singur. Omenia este una dintre ca­litățile care îi fac pe unii dintre noi superiori ce­lorlalți.
Vă mulțumesc tuturor. Am fost căutată de patru doamne, care m-au ajutat cu cât au putut, dar nu au vrut să le spun numele. Eu nu am lăsat revistei adresa mea, ci numai numărul de telefon. Vă rog să-l republicați. Poate se vor mai afla printre noi persoane care să mă ajute, mai ales că trebuie să plec la Cluj. Am indicație de operație la cap, pentru un chist pe creier.
Mă înclin în fața tuturor și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți, așa cum m-ați ajutat și pe mine. Cu deo­se­bit respect,
VELEHORSCHI GABRIELA - Suceava, B-dul George Enescu nr. 9, bl. E8, ap. 7, sc. B, jud. Suceava, cod 720232, tel. 0740/52.80.42