La conacul din Brănești

Dumitru Badita
POVEȘTI CU OAMENI

Uneori ajung să cunosc povestea unui om sunând la numărul de telefon citit pe anunțul de vânzare de la poarta unei ferme. Așa s-a întâmplat și acum: am văzut un număr de telefon sub anunțul "fermă de vânzare", în marginea pădurii, la intrarea în satul Pasărea, din Ilfov. Mi-a răspuns un bărbat în vârstă, cu o voce care nu semăna cu a unui sătean oarecare, trăit o viață în gospodăria lui. Am intuit că omul ar putea vorbi și despre alte lucruri decât de to­ma­tele cu lujerul întins pe fir, într-un solar uriaș. "Vin acum să vă deschid poarta!", mi-a spus, și am por­nit mașina ca să intru în curtea largă a fermei.

Vremuri tulburi

Îmi întinde mâna: "Sunt Nicolai Dorobanțu". Intrăm într-un birou plin cu cărți. Unele au titluri în limba germană. Cele în limba română au titluri din domeniul gastronomiei. Îl privesc și mi-e clar că nu și-a petrecut viața lucrând răzoare cu ceapă și roșii. "Eu am fost plecat din România timp de douăzeci de ani. Am locuit în Germania", vine con­firmarea. "Am plecat în 1970, ca turist în Bulgaria, cu un autocar. Aveam treizeci de ani. Facultate nu făcusem, fiindcă tatăl meu a fost preot. Intrasem la Geologie, pe locul 8, dar apoi m-au ex­clus, acu­zându-mă că am dat o de­cla­rație falsă înainte de examen pri­vind pro­fesiunea tatălui meu. Așa era. Scri­sesem că e sa­lariat al Ministerului Cul­telor, nu preot. După aia m-am angajat la o în­tre­prindere de prospecțiuni geo­logice. Mer­geam pe dealuri și colectam probe de sol, până când am luat decizia să emigrez", îmi povestește bărbatul din fața mea, poate un pic decepționat că are în fața lui nu un posibil cum­pă­rător al fermei, ci un reporter.
Nicolai Dorobanțu s-a născut printre bulgari. Tatăl său, Ion Dorobanțu, a lu­crat ca diplomat, între 1934 și 1943, la Ambasada din Sofia. Hainele preoției le-a îm­brăcat după ce s-a întors în țară. A slujit la Biserica "Sf Nicolae Vlădică", din coasta Patriarhiei. În 1971, în timp ce ținea discursul funerar în bise­rică, la în­mormântarea lui Ion Runcu, nașul de bo­tez al co­piilor săi, și fost coleg de ambasadă, preotul a făcut in­farct și a căzut ca fulgerat chiar acolo, lângă ca­tafalc. "Eram deja în Germania, de un an. Tata a murit în august, eu am sunat în decembrie să le urez sărbători fericite. Atunci mi-a spus mama ce s-a întâmplat", își amintește Nicolai.

Viață dulce

Și-a găsit repede de lucru în Germania anilor '70. S-a angajat la o fabrică de încălțăminte. Mai întâi sortator. Apoi, șofer. Mai târziu, un alt patron, care vindea mărfuri pe șantiere de construcții, i-a dat o mașină în primire și i-a cerut să facă el servi­ciile de aprovizionare. Încetul cu încetul, Nicolai a pus ban pe ban și a reușit să cumpere o clădire ve­che, unde funcționase în secolul XIX un club pen­tru ofițerii germani. O clădire de epocă, cu ziduri groase, cu geamuri vitrate și cu o pivniță largă. Românul s-a pus pe treabă, a deschis un hotel și un res­taurant și a început astfel cea mai luminoasă epocă din viața lui de emigrant: "Am gătit inclusiv mâncăruri românești. Am făcut un grătar și l-am pus în mijlocul restaurantului. Acolo puneam miti­teii pe care-i pofteau românii din Germania. Peste drum de restaurant era un stadion de fotbal, unde so­seau și sportivi din țară. Restaurantul meu s-a nu­mit la început «Donau Delta», apoi «Lucullus». Știți, după numele generalului roman care gătea pentru soldați", povestește nostalgic amfitrionul meu, ridicându-se ca să scoată din dulap câteva albume cu fotografii. Le face loc pe biroul plin cu mărunțișuri și le deschide. Văd poze în se­pia, cu un bărbat tânăr, prosper, îmbrăcat în cos­tum alb, de vară, într-o stațiune exotică. În altă fotografie, e restaurantul, cu firmă, cu zi­duri impunătoare. "Aici, în poza asta, e Paul Vitraque, unul dintre cei mai cunoscuți bu­cătari francezi. Era în același timp și pro­prie­tarul stadionului din Bordeaux. Gătea pentru cele­brități", spune Nicolai, care dă pagină după pa­gină, cu un tremur în mâini.

O lume pestriță

Pentru fuga din România, regimul comunist l-a judecat în contumacie și i-a retras cetățenia. Emi­grantul a reușit în schimb să obțină cetățenia ger­mană. De la un an la altul, s-a integrat tot mai mult în noua lume, dar a reușit să stabilească punți ale gustului cu țara părăsită. Micii sfârâind pe grătarul din restaurantul său îi aminteau de grătarele din Obor. Sticlele cu vin de Jidvei și Murfatlar, ob­ținute pe căi mai mult sau mai puțin oficiale, îi amin­teau de cramele bucureștene. Restauran­tul său a ajuns cunoscut și delegațiilor sosite din România comunistă, dar și unor clienți sosiți de peste Ocean. O lume pes­triță, din Est și Vest, se în­tâl­nea să guste sa­voa­rea mâncărurilor din bu­că­tăria lui Nicolai Do­ro­banțu. Îmi imaginez a­genți secreți și no­men­cla­turiști din lagărul co­munist, antreprenori și spioni din lumea li­beră, poate chiar și pe agen­tul 007, așezându-se la ma­să. Pri­viri dis­crete, ges­turi sem­ni­ficative, con­ver­sații șop­tite. "Despre plantele agățătoare din restaurant obișnuiam să spun că sunt «plante Philips», îmi spune zâm­bind subțire. Din când în când, la una din­tre mese se așeza un tânăr despre care știa că e ro­mân, dar nu mai multe. Tipul co­man­da meniul, con­suma, plă­tea și pleca. Nimic ieșit din comun. Peste un timp, membrul unei dele­gații din România l-a în­trebat pe Nicolai dacă acel client mănâncă de mult la Lu­cullus. "Vi­ne de ceva vre­me", i-am răs­puns. "E to­varășul Nicu Ceau­șescu", mi-a spus omul. "Habar nu a­veam". Fiul șe­fului unui regim care îi retrăsese cetățenia mân­ca în res­taurantul lui. Neașteptatele căi ale vieții.

De la capăt

Nicolai Dorobanțu a revenit în România după căderea comunismului. Și-a revăzut mama și un frate, după douăzeci de ani. Tată a cinci copii, i-a adus și pe aceștia să vadă România. În cele din ur­mă, fostul emigrant a ales să se restabilească acasă, refăcând vechi legături. A vândut restau­rantul și hotelul din Germania. Nu-i venea să stea degeaba. A cumpărat o casă și un teren în satul Pasărea, a­proa­pe lipit de localitatea Brănești. Casa a apar­ți­nut celui mai important compozitor de muzică psal­tică de la noi, Ion Popescu Pasărea. Pe fațada clă­dirii, a rămas blazonul fostului proprietar: iniția­le­le nu­me­lui său, I.P.P, sub o liră. E cumva o rotun­jire de destin ca în casa lui Ion Popescu Pasărea să lo­cuiască acum fiul unui preot care, cu si­guranță, a cunoscut și a cântat cre­a­țiile faimosului compozitor creștin-or­to­dox.
La început, după un timp de la re­ve­nirea în țară, Nicolai a vrut să cons­truiască un mic cartier de vile. A ob­ținut toată documentația, dar proiectul a tergiversat. Ca să nu lase pământul nefolosit, s-a apucat de agricultură. A construit solarii dotate cu instalații de aer cald. A cumpărat capre și a vândut lapte într-un magazin de la poarta fermei. A produs tone de roșii, care au ajuns pe piețele Bucureștiului. Ba și stupi a avut, și o ciupercărie. A adus legumicultori din Giurgiu ca să-i facă lucrările ca la carte. La ferma numită "La conacul din Brănești", timp de câți­va ani, munca a fost în toi. "Diplo­mații de la Ambasada SUA și-au adus copiii aici, să vadă cum facem agri­cultură", spune Nicolai. Acum, pe poar­ta fermei atârnă un anunț de vân­zare. Proprietarul nu e chiar convins că ar vrea să vândă. Adevărul este că mun­ca în fermă, chiar și ca șef, îi de­pășește deja puterile. Ar trebui să ia, în continuare, toate deciziile, iar apoi să supravegheze ca muncitorii să le ducă la bun sfârșit. Or, unii dintre ei au cam avut, cum se spune, lipici în palme. "Adusesem niște semințe de pepene galben din Argentina. Voiam să umplu ogorul de pepeni galbeni. I le-am dat unuia din sat să le pună în pământ. Așteptam să răsară și n-au răsărit. Mi-am spus că poate nu au germinat în pământul nostru, că nu le priiește. În vară, aflu că muncitorul meu vinde niște pepeni galbeni din gră­dina lui", îmi spune cu amărăciune în glas. Îmi iau la revedere și ies cu mașina în șosea. În oglinda re­trovizoare, văd folia sclipitoare a solariilor. Aș vrea să rămână așa cum a fost până anul acesta: o fermă plină cu roșii gustoase, a unui român răsplătit că s-a întors acasă, în țara lui.