Horă în Gorj

Ion Longin Popescu
De sărbători, hora era cândva nelipsită din satele Gor­jului.

Lăutarii, la fel. Mi-am petrecut copilăria în vremurile romantice ale vioriștilor, acordeoniștilor, țambalagiilor și soliștilor celebri: Nela și Bebe Pițigoi, Dindiri, Ge­na, Tole, Gugin, Alită, Telu, Gogă, Roncea, Gângu, Morâncel și mulți alții... În duminicile de Paști, de Înălțare, de Sfânta Vineri, de Sfântul Ilie și de câte alte sărbători ortodoxe, tineri și bătrâni se strân­geau la răscrucea dintre drumul spre gară și șo­seaua principală, lângă teiul din fața matului (cândva, casa străbunicului meu, dascălul Ion Popescu, confiscată de co­muniști), și-i așteptau pe lăutari. Teiul trăiește și azi, e un mo­nument al comunei, dar casa a fost demolată de to­­varăși. Au adus asfaltul, traficul e mare, clădirea poștei, un­de a lu­crat nenea Telerez, nu mai este nici ea, iar hora a ră­mas doar o amintire a celor vârstnici. Parcă-i văd pe flă­căii ce se în­ghesuiau să ia "Hora Înainte", contra unei plăți. Când unii, mai iuți la mânie, îndrăgostiți de câte o vecină, exagerau cu jocul în față, se ajungea la bătaie, fiindcă erau destui care așteptau să le vină rândul. Una era să joci în lungul șir de jucăuși, și alta era să conduci hora și să co­manzi lăutarilor fiecare joc. Uite-l pe alde Ionică al lui Bă­lete, care ținea de braț cele mai frumoase fete. Purta la el o ploscă de rachiu și te așteptai să-i ia la bătaie pe su­pă­ra­ții care nu prindeau rândul la joc. Din bunăvoință, îl cal­mau băieții treji: Geni Catistu, Spirache al lui Gâșcă, Binel al lui Colici, Dorina lui Dubleu, Lili Șchiau sau Bubulică Pleșea. Îi plăcea să se bată cu Nilă din Petrești, cu Petrache din Valea Morii, cu al lui Degeratu din Voicu. Câteodată era de față și Nița lui Ba­ba­rezu, însoțită de al doilea bărbat, Fonfea, marele cântăreț la fluier. O vorbă bună strigau și ma­mele de pe margine, care veniseră să-și păzească fetele și să le țină hainele. Cei mai în vârstă stăteau pe șanț, pe pre­șuri aduse de acasă. Alții, mai tineri, se bârâcau pe coas­tă și se așezau sub pruni. Dacă, până la urmă, petre­că­reții jucau voioși, strigând și chiuind, parcă lumea în­florea în jurul lor, hora se aprindea de bucurie, satul întreg sărbătorea. Cât a fost magazin general, matul a fost de­ser­vit de mama. Mai târziu, de bar­manița Măriuța. Câteodată, se isca un scandal sau vreo bă­taie cu sticle, până inter­ve­nea milițianul Lăudat, cu pistolul. Plin de curaj, omul statului îi amenința pe scandalagii. De câteva ori a intrat în horă, în fața alor lui Bălete, și, ridicând pistolul, potolea bătaia. La începuturi, lua parte și viteazul Ion Goja de pe Valea Morii, plin de apucături. Nu l-a ținut mult, a ajuns la pușcărie și s-a mutat la Petroșani. În fine, ultimele hori s-au ținut lângă casa tractoristului Șuiu, nu departe de magazinul lui Nea Ionică. Aici venea și Florea, vestitul jinduitor de rachiu, care dormea în tinda casei. Nu uit că, de-a lungul copilăriei mele, am fost, ca privitor, la toate ho­rele. Când m-am văzut la liceu, a luat sfârșit și hora. "Jo­cul" a devenit "dans", "hora" a ajuns "bal", lăutarii au fost înlocuiți de "formații", iar iubirile noastre s-au mutat la Târgu Jiu, la Craiova sau la București. Așa a fost hora, așa ne-a fost copilăria, dispărută odată cu locomotivele cu aburi. Dacă cineva dorește să le vadă, să meargă la muzeu. În sat nu mai știe nimeni. Nu mai sunt țărani. Cum ar spune profesorul Avram Fițiu, în satul românesc s-a făcut "cură­țenie generală". Depinde de România, dacă are vreun partid capabil să salveze ce a mai rămas din lumea țără­nească. Dum­neavoastră ce spuneți?