Fabricat în România - Misterul castraveților acri și al verzei murate din Milișăuții Sucevei

Camelia Starcescu
- Țăranii bucovineni sunt campioni mondiali la murături -

"Tușă Evdochia, da' niști varză nu pui și matale la murat, pi lângă cas­tra­veții ăștia? Nimeni nu știi a-i pune așe gustoși, de-i mânci goi, nu alta, nu-ți mai tră­buie friptură ori alte cele pi lângă ei... Nu ti-ntreb cari-i sicretu, că nu mi l-oi spune, da' gândesc că tari bună-ar fi și niști varză murată făcută de matale, să-nvălim în ea găluștili la Crăciun ori la Paști!". Așa îi vor fi spus Tușii Evdochia Danileț din Milișăuții Sucevei, gospodinele ce cumpărau de la ea castraveți acri, prin piețele Moldovei. Au pus-o pe gânduri vorbele astea.
Întoarsă acasă de la târgul din Rădăuți, se așeză la sfat cu omul ei, Neculai, despre câte toate se-ntâmplară prin gospodărie în absența ei și des­pre cele ce sunt de făcut. "Măi, omule!", zise Ev­dochia, "i-auzi ce-mi spuseră doamnili celea di pi la oraș: că ar vre să cumpere di la noi și niști varză murată, că li lasă gura apă numa' gândindu-se ce bune-ar fi. Ia, da' de-om pune colea-n gră­dină și câțiva ari cu varză ș-apoi la toamnă om vide. Am gândit bini au ba?". Neculai nu zise nu. Gândi că munca-o fi cam tăt aceea, ba poate nițel mai simplă decât cea cu cas­traveții, și că n-ar avea ni­mic de pierdut de-ar în­cerca. S-a interesat de să­mânță, și-a făcut singur ră­sa­durile de varză, și toam­na, deși sătul de lucru, se bucură de o re­col­tă bogată. Prin sat, oa­menii cârco­teau încă de cu vară. Că ais­ta nu-i pământ bun pentru var­­­ză, că nu s-o face, că n-are cum sta la murat așa can­titate ma­re, că o fi ne­voit s-o arunce, că nimeni n-a cum­păra-o în pia­ță... câte și mai câte. Oameni cle­ve­titori și ne­pri­cepuți, își va fi zis Neculai, vă­zân­du-și de trea­bă, cu încre­dere în spusele nevestei.
Încet, încet, varza mu­ra­tă de Milișăuți a cucerit piețele din Moldova, dusă de tot mai mulți gospodari din sat, care văzuseră că drumul deschis de Evdochia și Neculai Danileț e unul bun și prosper. C-apoi, ce altă satis­facție să aibă omul în viață, dacă nu că munca nu i-i za­darnică și că truda de peste an îi aduce bucurie în casă, asigurându-i un trai liniștit, câștigat cinstit?

Butoaiele înfundate în iaz

Și Evdochia, și Neculai Danileț, au trecut de mult în lumea celor drepți. Povestea murăturilor ajunse celebre în întreaga țară mi-o deapănă fiul lor, Ioan, cel ce le-a moștenit nu numai secretul, ci și dragul de a munci. Ioan Danileț lucrează de la 16 ani. S-a dedicat în totalitate muncii în agricul­tură, puțin înainte de 1990, căci părinții săi erau în vârstă și naveta nu-i mai lăsa timp de prea multe în gospo­dă­rie. Acum are aproape 70 de ani și lucrează pământul cu soția, fiica și gine­rele.
"Povestea a început în pe­rioa­­da interbelică, prin anii '30. Tata și cu un frate mai mare al său cultivau cas­traveți, pe care-i puneau la murat, în niște butoaie făcute de niște meseriași de la Clit. Unchiu avea două iazuri pe apă și țineau butoaiele înfundate acolo. Butoaiele, priponite în apă cu totul, sub niște lațuri lungi, pu­teau sta așa și doi ani, fără probleme, că tem­pe­ratura era constantă în orice anotimp, izvoarele fiind aproape.
Prima dată, doar părinții mei se ocupau cu așa ceva. Vindeau castraveții murați, mai ales în par­tea Moldovei, unde puteau ajunge cu trenul: la Iași, Galați, Brăila, Constanța. Apoi, s-au dus tot mai departe, la București, la Ploiești, iar eu am ajuns, pot să spun, în toată țara. Părinții mei, um­blând cu castraveți de-atâta vreme, știau deja ce se cere. Dar una e când cântă o vioară, și alta când mai e ceva lângă ea, altfel se-aude muzica. Când ta­ta a pus, pentru prima dată, 25 ari de varză, oa­menii zi­ceau că-i nebun, că nu e bun pământul pen­tru varză. Toate zonele-s bune dacă oamenii-s buni, iar acum se face și pe pietriș, dacă-i dai ce trebuie. Problema e să vrei și să mun­cești. Că dacă nu mun­cești și nu ai dra­­goste pen­tru ceea ce faci, n-ai să realizezi ni­ciodată nimic. Cu lucrul fă­cut în scârbă nu a­jungi nicăieri", a­fir­mă Ioan Da­ni­leț.

Despăgubiri de război murate

Înainte de al Doilea Război Mondial, mulți din­tre marii comercianți din țară cumpărau, la propriu, vagoane întregi de castraveți murați de la Milișăuți. "Cân­tăreau vagonul întâi gol, apoi plin, și soco­teau la preț, jumătate castraveți, jumătate amba­lajul și apa. După o vreme, trimiteau banii și bu­toa­iele goale. Când toate astea au dispărut, pă­rinții mei și ceilalți au început să umble singuri prin țară, să-și vândă marfa".
După 1945, țăranii din Milișăuți au fost nevoiți să dea rușilor câteva vagoane cu murături, drept des­păgubiri de război. Numai familia Danileț avea producție de aproximativ 100 de butoaie de mură­turi anual. Asta, cam până la colectivizare, în 1962. "Aveam vreo 11 ani. Îmi amintesc lumea adunată în curtea primăriei și pe gospodarii satului, scoși și lăudați în fața oamenilor, pentru înscrierea în colectiv. «De bună voie», spuneau activiștii, dar ei, săracii, luaseră la pumni și la picioare, în clă­direa primăriei, de nu mai știau de ei", își amin­tește, cu năduf, Ioan Danileț.
În timp, tradiția murăturilor din zonă s-a extins și în satele învecinate, Iaslovăț, Bădeuți, Grăni­cești. Acum se cultivă mai mult varză. Castraveții s-au împuținat, căci sunt o cultură pretențioasă, e mul­tă mană, din cauza poluării, e mai mult de mun­că. "Sunt ani în care merge bine, alții în care nu scoți nici cheltuielile, dar mergi înainte. Trebuie să știi cum să rotești culturile, cum să le pui... Nu cul­­tivăm doar varză și castraveți. Avem și ceapă, car­tofi, morcovi, porumb, pe care le vindem la pia­ța de en-gros. Dacă ai câștig, trebuie să ai și pagubă, altfel nu se poate", spune Danileț.

Secretul desecretizat

Și, totuși, care e secretul murăturilor de Mili­șăuți? Oare chiar să existe? Unii afirmă că trebuie în­țepați castraveții cu acul, ca să-i pătrundă mai bine aromele condimentelor ce sunt adăugate în apă, alții că sarea de Cacica, din apropiere, e cea care le dă acel gust inconfundabil. Ioan Danileț îmi spune că, și de-ar fi vreun secret, nu e unul pe care el să-l știe păstra. A dat cu bucurie rețeta oricui l-a întrebat, fără a considera că, ast­fel, pierde ceva. "Noi nu lucrăm cu sa­ramură de la Cacica. Pu­nem apă de izvor rece, sare brută, neiodată, căci io­dul nu e bun deloc la mu­rături, și con­dimente, mai ales cim­bru și busuioc, și hrean, care ține cas­tra­veții tari. Dacă pui ce trebuie în bu­toi, n-ai cum să greșești. La varză pu­nem doar apă și sare, cimbru și mărar. Dacă ai astea, restul nu-ți mai trebuie. Cine vrea, mai pune sfeclă roșie, să dea o culoare ro­șiatică, sau boabe de po­rumb, care dau o culoare gălbuie. Lu­crăm cu butoaie de brad sau plastic, dar mu­ră­turile sunt mai bune în butoaie de brad. Bradul absoarbe apa, se umflă, se închide ermetic. E bun și stejarul, dar taninul pe care-l conține, în contact cu aerul, înne­grește castraveții, iar la vânzare nu le place oa­menilor", spune Ioan Danileț.
Vorbește hotărât și fără inutile figuri de stil. Știe că aici, în Milișăuți, sunt produse cele mai bune murături din țară și cele mai sănătoase. Iar succesul de care se bucură în rândul clienților îi confirmă strădania. "Pe vremuri, era mai simplu, căci în piețe găseai doar butoaie cu murături și, poate, o băbuță-două, vânzând câte ceva de prin grădină. Acum, în piețe nu prea mai ai acces, decât dacă moare cineva, că tarabagiii sunt veșnici. Ar trebui să stai tot timpul acolo, dar atunci nu mai ești pro­ducător, ci comerciant. Iar dacă vreți să știți ade­văratul secret al murăturilor de Milișăuți, am să vi-l spun pe cel transmis de părinții mei: când mergi la piață, să nu furi la cântar, să nu minți și să nu înșeli. Niciun ban pe lumea asta nu poate cum­păra liniștea de care n-ai mai avea parte, da­că minți, furi sau înșeli", conchide Ioan Danileț.