Omul cu toba

Ciprian Rus
Multă vreme, mai ales în anii ce­nușii ai comunismului, dar și imediat după, în anii '90, sportul a fost, pentru români, unul dintre puținele motive de mândrie și de bucurie.

Gim­nastica era la înăl­ți­me, în handbal eram pro­fesori, la atletism nu era generație care să nu țină sus șta­che­ta, iar la fotbal am ajuns în elită, chiar înainte de Re­vo­luție. Ge­nerația lui Gică Hagi a fost ultima care ne-a scos în stradă, după meciurile me­morabile de la Mondialul american din 1994. Am luat-o apoi la vale, nu doar la fotbal, ci la toate dis­ciplinele. Mare lucru dacă vom obține una-două me­dalii de aur, la viitoarele Jocuri Olim­pice, în 2020, la Tokyo...
Și totuși, în toată penuria aceasta de rezultate, frumoasa echipă femi­ni­nă de te­nis a României ne-a făcut, zi­lele tre­cute, o uriașă bucurie. Cu Si­mona Ha­lep în frunte, Mihaela Buzăr­nescu, Iri­na Begu, Monica Niculescu și Ana Bog­­­dan au învins Cehia, cam­pioana mon­dială en-titre, chiar la ea acasă, și s-au calificat în semifinalele Cupei FED. Într-un sport cât se poate de indi­vi­­dua­list, unde fiecare își vede de inte­re­sul propriu și de premiile gra­se de la ma­­rile turnee, fetele noastre au de­mons­trat că sunt o echipă ade­vă­rată, mai cu sea­mă în meciul decisiv, unde Monica și Iri­na au învins, dra­matic, cea mai bună echipă de dublu a lumii. A fost o vic­to­rie a ambiției, contrar cal­cu­­lelor hârtiei, în fața unei națiuni care a câștigat de mai multe ori această com­petiție în ul­ti­mul deceniu! O vic­to­rie care nu ar fi fost posibilă, re­cu­noșteau fetele ime­diat după meci, fără inspirația venită din tribune, unde câ­te­va sute de români dez­lănțuiți au făcut ca Halep și co­le­ge­le ei să se sim­tă ca și cum ar fi jucat pe teren pro­priu. Ener­gica galerie ro­mâ­nească apă­rută la Ostrava, într-un oră­șel de provicie din Cehia, a fost o sur­pri­ză pen­tru toată lu­mea. Și mai sur­prin­ză­toare a fost per­soa­na care și-a asumat rolul de lider de galerie, ni­meni altul decât primarul Clujului, Emil Boc. Suporter înfocat al echi­pei de FED Cup, Boc a strâns o gașcă mare de pri­eteni amatori de tenis, a închiriat un au­tocar și a pornit spre Ostrava. Bi­ne or­ga­nizată, îmbră­ca­tă în galben din cap pâ­nă în picioare, ca să poate fi re­perată de fete în tri­bu­ne, cu stregulețe tri­­co­lore, galeria lui Boc le-a purtat spre vic­­torie pe fete, în­tr-un maraton de te­nis de peste 8 ore, în care pri­marul Clu­jului a bătut fără întrerupere la tobă. Imaginile cu "omul cu toba" de la Os­trava au făcut imediat încon­ju­rul lumii, și mulți politruci de pe la noi s-au ofuscat că n-au avut ei ideea lui Boc, să-și facă un pic de ima­gine. Aici am ajuns: e atâta falsitate în lu­mea noastră politică, încât sus­pectăm de interese de promovare până și cele mai naturale gesturi. Faceți un exer­cițiu de ima­gi­nație și înlocuiți-l pe "omul cu toba" cu orice alt politician român: pur și sim­plu, nimeni n-ar fi din acel film. Ni­meni n-ar avea - nu doar naturalețea lui Boc, ci nici entu­zias­­mul acela conta­gios, care le-a aju­tat atât de mult pe fe­tele noastre. De alt­­­fel, e limpede că Boc nu s-a dus la Os­trava să facă vreun exer­cițiu de ima­gine: e atât de popular la Cluj, că are asi­gurat mandatul de pri­mar pe 20 de ani înainte! Prezența lui acolo a fost, pur și simplu, un gest de patrio­tism, tot mai greu de găsit în lu­mea atât de coruptă a politicii de la noi. De gesturi din astea, normale, și ata­șan­­te, de oa­meni normali, pozitivi, a­vem nevoie la fel de mare, ca de vic­to­ria tenisului românesc de la Ostrava, care ne țin sus moralul și ne redau în­crederea în noi...