Fundația "Formula AS" - Ajutoare OCTOMBRIE 2018

Redactia
Suma ce urmează a fi distribuită: 12.835 lei (încasări luna OCTOMBRIE - publicare în AS 1342) + 195,69 lei (rest).

TOTAL: 13.030,69 lei (130.306.900 lei vechi)


1. MARIA ONOI - comuna Mânăstirea Hu­morului, jud. Suceava (Scrisoarea: "Aju­tați-ne cu pături și plăpumi groase, ca să nu înghețăm de frig", F. AS nr. 1340) - 2.000 lei.

2. VELEHORSCHI GABRIELA (Scri­soa­rea: "Speranța mea este în oamenii cu credință în Dumnezeu", F. AS nr. 1340) - 2.000 lei.

3. Prof. Mihaela Ichim pentru SIMIO­NO­VICI DANIELA (Scrisoarea: "Când a năs­cut fetița, a aflat că are mielom multiplu", F. AS nr. 1341) - 2.000 lei

4. GAVRILĂ ELENA - Bacău, jud. Ba­cău (Scrisoarea: "Sunt amenințată să ajung cu copilul pe stradă", F. AS nr. 1341) - 2.000 lei.

5. CAMENȚU SILVIA - Videle, jud. Te­leorman (Scrisoarea: "Sunt tânără, am doi copii, ajutați-mă să trăiesc", F. AS nr. 1341) - 2.000 lei.

6. PÂRVU ȘERBAN - satul Baldovinești, jud. Brăila (Scrisoarea: "Ajutați-mă cum pu­teți și cu ce puteți. Totul îmi poate fi de folos", F. AS nr. 1341) - 2.000 lei.

TOTAL SPONSORIZĂRI: 12.000 lei (120.000.000 lei vechi)

• Rest: 1.030,69 lei (10.306.900 lei vechi)