Centenarul Unirii în Statele Unite - Festivalul românesc de la Sacramento

Viorel Vintila
Pe 29 septembrie, la Royer Parc, în Roseville, cu ocazia Festivalului Românesc din Sacra­men­to - care s-a aflat la cea de-a XVIII-a ediție - s-au adunat mii de români americani, ca să sărbă­to­rească împreună Centenarul Unirii.

Evenimentul a fost organizat de "Community Center of Sa­cra­mento", în colaborare cu Ministerul pentru Româ­nii de Pretutindeni. Sărbătoarea Centenarului Unirii de la Sacra­mento s-a bucurat din plin de grațiile ma­mei natură. A fost o zi su­perbă de toamnă, în care vara încă își mai cerea drep­turile. La loc de frunte, tre­buie spus că și anul acesta, sufletul evenimentului a fost Abi­gaila Budac, care pe lân­gă munca titanică pe care o implică organizarea unui ase­menea eveniment, și-a "eta­lat" și mi­­nunata sa voce, prin me­lodii din muzică populară și muzică ușoară. Ruxandra Vidu, Katica Got și Boris Budac au fost "locotenenții" săi de nă­dejde, care au format o echipă bine sudată, făcând din această manifestare pur românească un eveniment reușit. În secolul pe care-l trăim, entuziasmul nu ne dă afară din casă, și de aceea, când întâlnim oameni dis­puși să ne facă gratuit bucu­rie, e bine să le rostim numele.
Cu această ocazie, mii de participanți români, dar și alte etnii din Statele Unite, au cântat, au dansat și au mâncat... româ­nește. Pentru mai bine de 7 ore, ei s-au simțit ca acasă, în atmosfera intimă a festivalului. S-au lăsat cuceriți de muzică, de dansuri, dar și de bunătățile culinare, printre care aș aminti nelipsiții mititei, sarmale, cârnați cu varză și mămăliguță, precum și dulciuri tradiționale "de casă", cozonac, plăcinte moldo­venești cu brânză, delicatese foarte apreciate de românii, dar și de americanii prezenți la festival, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa pro­duselor culinare românești.
Programul artistic a avut ca invitați artiști cunoscuți din România, dar și artiști români locali, stabiliți în SUA. Trubadurul veșnic în­drăgostit, Gheorghe Gheor­ghiu, a bucurat ini­mile ro­mânilor nostalgici cu melo­diile sale de suflet. Cu multe aplauze au fost răsplă­tiți și membrii Ansamblului artistic profesionist "Crișana" din Oradea, avându-l ca solist pe Leontin Ciucur, alături de Ghiță Berinde, solist de muzică populară de la ansamblul "Stelele Banatului" și Mir­cea Pe­lea, nepotul lui Amza Pelea. A fost de față și o de­legație de la Ministerul pentru Românii de Pretu­tin­deni, alături de Secretara de Stat, Lilla Boglarka Debelka, Consulul Gene­ral de la Los Angeles, Cosmin Du­mi­tres­cu, Scott Alvord, din partea Con­siliului Pri­măriei orașului Roseville, ală­turi de artiștii locali - Augustin Lazăr, Es­tera Bercea, Viorica Onuț, Abigail Bu­dac, Boris Budac.
La final de festival, cei cu inima ro­mână și-au dat mână cu mână și au încins o mare horă frățească, o horă a unirii, care a aprins nostalgia în sufletele românilor aflați departe de țară, dar care nu și-au uitat rădăcinile și obiceiurile tradiționale românești.
Festivalul românesc de la Sacramento - o adevărată oază de românism autentic, și-a închis porțile la orele 19:00, când cortina s-a lăsat în sincron cu apusul soa­relui. Cu siguranță că entuziaștii participanți vor reveni și pentru ediția a XIX-a, care se va des­fășura anul viitor, în septembrie.