România este Transilvania! Transilvania este România! Atât!

Ion Longin Popescu
Cum era de așteptat, pe măsură ce se apropie data Marii Sărbători Naționale, o serie de români rătăciți între pa­ginile bolnave ale propagandei ungu­rești își pun semnătura pe "declarații" pline de necuviință.

Nu mai puțin de 24 de analiști, psihologi și jurnaliști, pur­tători ai unor nume compromise, aproa­pe uitați în ultimii doi-trei ani, au scos capul în lumină, de îndată ce PSD și-a pus UDMR la butonieră. Ce doresc ei, sărmanii? "Autonomia culturală și teritorială" a ma­ghia­rilor din România! Este o "declarație româno-ma­ghiară în anul Centenarului". Petiționarii vor o "mai bună organizare". Asta ar aduce bine "și pentru unguri, și pentru români". Dacă va confunda cineva autonomia cu independența, nu e altceva decât manipulare. Dar iată, cine sunt "luptătorii" români care lăcrimează pe umărul săracilor unguri din Transilvania: Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația; Mircea Toma, președintele Asociației "ActiveWatch"; Sabin Gherman (găzduit de publicația "Newsweek România"), un vechi susținător al "independenței" Transilvaniei; pro­fesorul ieșean Liviu Antonesei; revoluționarul timișorean Flo­rian Mihalcea; jurnalista greco-catolică Ramona Bă­luțescu, o fostă apropiată a răposatului Mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu; Marius Tabacu, directorul Filarmonicii "Transilvania"; Cristian Sandache - istoric, fost deputat PSD; activistul secularist Gabriel Andreescu și Radu Răileanu, coleg cu Mircea Toma la "ActiveWatch". De pe lista semnatarilor nu putea lipsi fostul pastor reformat Tokeș Laszlo. Ce doresc toți acești "visători" de la Ro­mânia? Desprinderea treptată a Transilvaniei! În vi­ziunea lor, Marea Unire din 1918 nu a însemnat crea­rea României Mari, ci unirea unor provincii cu Tran­sil­­vania. Fără îndoială, spun ei, această unire a creat accente anti-maghiare. În materialele folosite, maghiarii și sus­ți­nătorii lor au dorit să vadă Transilvania nu ca o parte esen­țială a statului român, ci ca "un spațiu de com­ple­mentaritate", un model de pluralism cultural și re­ligios. Ce doresc maghiarii? "Autonomie teritorială"! Even­tual, ca să se mascheze realitatea, se poate ajunge și la "au­tonomie culturală". Nu mai contează drepturile maghia­rilor, atât de apreciate în Europa, România fiind un mo­del pentru toți europenii. Contează "autonomia teri­to­rială". Și să nu spună cineva "independență teri­to­rială", că e "manipulare". Vai de noi! Se pune o în­tre­bare: ce a însemnat veacul care a trecut, din perspectiva co­munității maghiare? Răspuns: "100 de ani de ne­îm­pliniri". Sem­natarii menționați spun că Centenarul Unirii Transil­vaniei cu România oferă românilor și maghiarilor ocazia de a resuscita idealul promis în anul 1918: "Să fim o patrie a românilor, maghiarilor și a celorlalte minorități constitutive ale unui stat devotat împlinirii aspirațiilor fiecărei comunități. Este un obiectiv care nu poate fi realizat peste noapte. Dar putem transforma acest ideal într-un proiect de țară al anilor ce vin". Ex­traordinar! Dar asta am ajuns deja! Fiecare minoritate își are drepturile ei depline. În special cea maghiară. Sun­tem de acord cu refuzul incitării naționaliste, nu do­rim niciun fel de conflict, sprijinim construcția și spe­ranțele pen­tru următoarea sută de ani, dar fără autonomie teri­to­rială, fără independență. România este Transil­va­nia! Transilvania e România! Atât!