MARIANA MUȘA - "Sunt legată de locurile mele pe vecie!"

Corina Pavel
Interpretă de muzică tradițională din Starchiojd, Prahova

Cântecele Văii Teleajenului

O toamnă aurie și blândă stăruie încă peste satele din susul Văii Teleajenului, în­veșmântând măgurile dimprejur în nuan­țe aprinse galben-roșcate. Anul acesta a fost bogat în roade, și prin curțile gospodarilor stăpânesc gră­mezi de porumb, stive de dovleci, coșuri cu cior­chini de struguri, coșărci pline, re­vărsate cu mere, gutui și nuci. Chio­tele de nuntă străbat aerul sub­țire al dimineților fiecărui sfâr­șit de săptămână, și pe ulițele sa­telor vin, călări, chemătorii la nuntă, purtând plosca tradițională cu țuică de prună. O tihnă și o mul­țu­mire cuprinde locul, decupân­du-l, parcă, din haosul lumii dim­prejur, și întărind o speranță firavă, că rosturile cele vechi ale satului și sărbătorile lui nu s-au pierdut în­tru-totul. În Starchiojd, o co­mu­nă prahoveană străveche, alcătuită din sate și cătune risipite pe mă­guri străjuite de stei de piatră, lupta aceas­ta pentru continuitatea tra­diției e dusă de MARIANA MU­ȘA, o tânără și talentată interpretă de muzică populară de pe Valea Teleajenului. Ne-am bucurat să-i aflăm povestea și să v-o spunem și dvs., mergând la fața locului, în comuna Starchiojd, locul din care își trage puterile cântecul său.

"Brâu pe șase și brâu pe opt"

- Mariana, ești apreciată de specialiști drept cea mai cunoscută și talentată interpretă de pe Va­lea Teleajenului, ba chiar din toată zona praho­veană, iar cântecele tale sunt, cu adevărat, mi­nunate. Le-ai cules de la bătrânii satului? Le-ai moștenit pe linie de familie?

- Eu întâi am învățat a cânta de la mama. Mai am patru frați și, fiind singura fată, când îmi ter­minam lecțiile pentru școală, mă făceam de ajutor la treburile casei și ale gospodăriei, pentru că mama trebuia să le descurce singură pe toate. Tata lucra în București, la Casa Poporului, care se construia pe atunci, și venea acasă doar de sâmbătă seara până du­minică. La început, am ascultat-o pe mama cân­tând, apoi am început să cânt și eu alături de ea, și mai apoi singură, lucrând prin casă ori prin grădină, ori îngrijind păsările din bătătură și animalele din grajd. Dar și tata cânta la fluier, bunicul meu din partea mamei cânta la vioară, o mătușă de pe tată era o cântăreață vestită pe la nunți, așa că eu și fra­tele meu mai mic am moștenit din familie dragostea pentru cântecul vechi, având amândoi aplecare și la cântat, și la jucat. Îmi amintesc cum la nunțile din sat priveam din uliță, peste gard, și îi ascultam cu mare admirație pe lăutarii din satele noas­tre, pe bătrânul Moisică Țeavă, ultimul repre­zentant al fluierașilor și cimpoierilor din Star­chiojd, pe mai tânărul Neluș Bocan, pe Titi Bu­ghiu cântând din frunză și pe mulți alții. Așa am învățat acest alfabet străvechi al fru­moaselor noastre obiceiuri, încercând și pașii de joc la horă, sârbă sau brâu (complicatele dar atât de frumoasele noastre jocuri muntenești - "Brâu pe șase", "Brâu pe opt", "Fedeleșul", "Brea­za", "Ofițereasca" sau "Sârba dul­ghe­ru­lui"), ori memorând orațiile lungi de nuntă, de la ri­tualul "îmbrăcatului miresei" și "bărbieritului gine­relui" . Când am mai crescut un pic și am prins cu­raj, am cântat la ser­bă­rile de la școală (cân­tece de-ale Irinei Lo­ghin, auzite la radio), apoi m-am hotărât să merg mai departe, pe drumul cântului popu­lar și m-am înscris la cursurile Școlii Popu­lare de Artă din Plo­iești, sub îndrumarea cunoscutei interprete Maria Tănase Marin. Mergând mai apoi la concursuri, mi-am dat seama că trebuie să îmi fac un repertoriu al meu, și de unde să fi adunat cântece, dacă nu de la bătrânii din sat? Așa că am luat-o la pas prin Starchiojd, mer­gând din poartă în poartă și ru­gându-i să-și lase o clipă lucrul, ca să își reamintească ve­chi­le noastre cântece. Am cules foarte mult de la Li­ca Diaconu, "Mama Lica", așa cum i se zicea în sat, o bătrână care știa cânta, făcea și poezii în stil popu­lar, și care s-a stins spre vârsta de aproape o sută de ani. O altă parte a repertoriului meu o datorez su­ro­rilor Mâzgoi, din satul Bătrâni, a căror mamă, Flo­rica Mâzgoi, cu o foarte frumoasă voce țărănească, fu­sese o bună infor­matoare a et­no­muzicologilor Cons­tantin Bră­i­loiu și Emilia Comișel. De la bă­trâna Florica Mâzgoi am piesa "Mult mi-e drag mie Mărin", "Dragii mei Ion și Gheorghe", ca și cântecul doinit "Greu i-a fost voinicului", unele dintre cele mai frumoase melodii de dra­gos­te de pe Valea Teleajenului. Cân­tecele au fost remarcate și de către marea spe­cia­listă a muzicii tradiționale (re­gretata dna Emilia Comișel), iar eu spun acum cu mândrie, că în anul 2002, le-am în­registrat cu Or­chestra Națio­na­lă Radio, de la București. Au ră­mas ca material de referință pen­tru zona Telea­je­nului, în arhiva Ra­dio­difuziunii Naționale.

"Cântecele noastre sunt cum ne este viața și cum curge Teleajenul"

- Ai putea descrie în cuvinte tezaurul pe care l-ai adunat?

- Cântecele noastre de pe Chiojduri sunt me­lodioase, nu sunt foarte ritmate, chiar și sârba, de pildă, care în alte părți e foarte săltăreață, la noi e mai puțin iute. Cântecele sunt așa cum este și viața pe la noi: așezată! Și cum curge Teleajenul, blând și domol. Sunt cântece de dragoste, de dor, de în­străinare, dar și cântece bătrânești.

- Ai rămas cu povestea cântecelor tale în sat. Cum te-ai făcut cunoscută dincolo de Starchiojd?

- Rampa mea de lansare a fost ediția din 1999 a concursului "Moștenitorii", inițiat anume pentru a descoperi noi talente, de către regretata Marioara Murărescu. Îmi amintesc cu mare emoție că în juriu era chiar dna Emilia Comișel, aflată atunci la o ve­ne­rabilă vârstă, dar cu o vioiciune a minții incre­dibilă și un simț mare al valorilor autentice. Des­părțea muzica adevărată de "inovații", ca apele de uscat. Apoi, după ce am terminat Facultatea de Pe­dagogie Muzicală la București, am devenit pro­fesoară la Școala Populară de Artă din Ploiești și profesor de muzică la școala din Măneciu. Am avut mereu visul ăsta: să dau mai departe ce știu. Și m-a ajutat Dumnezeu. Cu toată modestia, vreau să vă spun că, sub îndrumarea mea, copiii au obținut rezultate foarte frumoase la competițiile la care m-am prezentat cu ei. Avem o adevărată colecție de diplome și trofee. Cu soliștii, dar și cu grupul vocal "Mugurelul" din Drajna, adunăm premiile cam de peste tot pe unde ne ducem. Sper ca asta să-i mo­ti­veze și să ducă mai departe cântecul din zona mon­tană a Prahovei.

"Mă bucur să le transmit copiilor o bucățică din sufletul românesc"

- Nu ți-ai dorit niciodată să încerci largul lumii, să te desparți de matca ta din Starchiojd?

- Sunt legată de aceste meleaguri pe vecie, și nu am regretat niciodată hotărârea de a rămâne pe locul meu, chiar dacă uneori îmi e mai greu cu drumurile la București, pentru diferite filmări sau înregistrări. Aș putea oricând să mă concentrez doar asupra promovării mele ca interpret de folclor, să fac o carieră pe scena națională, dar nu vreau să re­nunț la munca de dascăl de muzică. Mi se pare foarte important să nu țin doar pentru mine ceea ce știu, ci să dau mai departe aceste taine ale cân­te­cului vechi popular. Mă bucur să pot împărtăși chiar eu, de pe scenă, frumusețea folclorului, dar la fel mă bucur să le transmit copiilor o părticică din sufletul românesc, să îi învăț să se mândrească cu ceea ce sunt, căci pe parcursul vieții, un om are nevoie să știe care îi sunt rădăcinile, cine îi sunt strămoșii, are nevoie să simtă că vibrează din toată ființa când aude un cântec "de pe la noi"!

- Nu obosești niciodată? De unde îți tragi puterile în toată munca asta a ta?

- În primul rând, mă susține familia. Foarte mult! Am parte de un soț minunat, care m-a înțeles și m-a sprijinit constant. Sunt săptămâni în care plec aproape zi de zi cu spectacole împreună cu copiii și de cele mai multe ori mă însoțește și el. Și mama mă încurajează să merg mai departe. Mama e un munte de răbdare, de bunătate, de generozitate și de iubire pentru noi toți și a muncit foarte mult ca eu și fratele meu mai mic să ne putem alege profesii artistice (fratele meu, Cristian Mușa, e specialist în coreologie, știința dansului tradițional, și e cer­cetător la Institutul de Etnografie și Folclor "Cons­tantin Brăiloiu" al Academiei Române, de la Bucu­rești). Am o fetiță de zece ani, căreia îi place, și ei, să cânte, are glas frumos, sper să ducă mai departe cântecul nostru de pe Valea Telea­jenului.

Povestea unui nume ciudat: STARCHIOJD

- În vara aceasta, comuna Starchiojd a sărbătorit 600 de ani de atestare do­cumentară și toată suflarea ei s-a adunat spre a-i sărbători vechimea și pentru a se mândri cu cântecul și portul popular. Ce semnificație are numele acesta atât de rezonant, Starchiojd?

- "Starîi" înseamnă "vechi, bătrân" în limba slavă, iar "chiojd" ar putea veni din cuvântul maghiar "kovesd" care înseamnă "pietros, de piatră". "Pietrele Vechi" ar fi sensul etimologic al numelui Starchiojd, iar denumirile locale de Piatra Bogzei, Piatra Rotării, Piatra Lerei date locurilor din împrejurimi sprijină această teorie. Aflat pe valea prahoveană a Teleajenului, la granița cu județul Buzău, Starchiojdul este alcătuit din cinci sate, Chiojdul Bătrân, Brădet, Valea Anei, Rotarea și Benia, ca și micul cătun Zmeurăt. Peste deal, în județul Buzău, se află Chiojdu Mic, întemeiat tot de moșnenii chiojdeni (de Starchiojd ținea pe vremuri și satul Bătrâni, al cărui han vechi este păstrat la Muzeul Civilizației Tra­di­ționale "Astra" din Sibiu. Plăcuța de pe el arată că este un "monument de arhitectură rurală din Starchiojd"). Dacă e să ne luăm după descoperirile arheologice făcute de-a lungul anilor, înțelegem că aici a fost o locuire mult mai veche, căci o cetate dacică de piatră și lemn a fost descoperită la Rotarea, iar mai apoi, la începutul Evului Mediu, aici a fost centrul unui mic stat de genul cnezatelor, căci Ior­ga numea așezarea "un alt Câm­pulung al Munteniei", conferindu-i o im­portanță similară celei muscelene. Cert e că prima atestare a o avem din 1418, de exact acum șase sute de ani, când domnul Mihai I, fiul lui Mircea cel Bătrân, întărește prin­tr-un hrisov dreptul moșnenilor de aici asupra mo­șiei Chiojdului. Fiind așezat în poarta montană de intrare spre Transilvania, prin Vama Buzăului, din Mun­tele Călugării, Starchiojdul a fost sat grăni­ce­resc. La Tabla Buții, în apropiere de Starchiojd, era vama ungurească de trecere din Muntenia în Ardeal.

Zile de lucru, zile de târg și zile de sărbătoare

- Cum trăiesc astăzi chiojdenii tăi?

- Viața chiojdenilor mei e legată strâns de așe­zarea geografică (între munți, favorabilă păsto­ri­tului), de ritualurile anotimpurilor și ale ocupațiilor. Și din satele noastre mulți dintre cei tineri au luat calea străinătății pentru a găsi de lucru și nu-i putem învinovăți că au căutat o viață mai înlesnită. Cei rămași continuă să își împartă timpul între mersul la biserică, în zilele de sărbătoare, ocazie cu care își etalează super­bele cusături de pe cămășile tra­diționale, ori mersul la târgurile de pe satele din jur, în zilele menite a fi "de târg". Iar în zilele de lucru, viața lor se împarte între mersul "la brazde", creșterea animalelor, cul­ti­varea prunelor și făcutul țuicii (o mare tradiție a zonei), cositului și făcutului de fân, umblatului în pă­șune cu turmele de oi, pe dealurile pe care vechile pietre de hotar încă împart lumile vechi și noi. Mai demult, chiojdenii mergeau și în cărăușie, prin toată țara, cu prune uscate ori cu scândură, șindrilă, obezi pentru roțile căruțelor și alte obiecte făcute de meșteșugari ai lemnului (șindrilari, dogari, dul­gheri), dar astăzi, drumurile lungi s-au scurtat, iar toate acestea, ca și brânza și laptele de la vitele lor, ajung la piețele din orașele dimprejur, Vălenii de Munte, Ploiești. Star­chioj­dul are nu doar nu­me ciu­dat, ci și o istorie fas­cinantă. Că este ade­vă­rat ce vă spun o do­ve­dește fap­tul că un grup de tineri etnologi de la Univer­si­tatea din București au fă­cut cercetări aplicate în sat, concretizate în două vo­lume intitulate "Starchiojd - moștenirea culturală".

"La mulți ani, Chiojd bătrân!"

- Ai urcat cu mare mândrie pe scena din mijlocul satului, pentru a le cânta chiojdenilor tăi, la aniversarea vârstei de 600 de ani a satului. Ce te-a emoționat mai mult în acele momente?

- M-au trecut fiori de bucurie să știu că am răsărit în lume,într-un loc cu o vechime așa de mare. Le-am cântat oamenilor din sat și-am spus în gând "La mulți ani, Chiojd bătrân!". Am privit în jur și am văzut tineri și vârstnici îmbrăcați în port, se­meți și mândri, și am simțit că am rămas chioj­deancă până în măduva oaselor că, de fiecare dată, inima îmi bate un pic mai tare când mă aflu între chiojdenii mei.

Scoarța de viață și moarte

- Nu ne putem despărți fără să te întreb despre costumul tău popular, pe care îl porți cu atâta fa­lă, despre iile astea superbe ale zonei, fă­cute parcă pentru a îmbrăca cu ele regine din povești...

- Costumele mele sunt foarte vechi și le-am cumpărat de la bătrânele din sate. Le port cu grijă, să nu se rupă, dar sunt minunate și îmi sunt foarte dragi. Am avut, desigur, și eu, zestre când m-am măritat, în carul care m-a dus de-acasă, din Starchiojd, la Drajna, un­de m-am stabilit după căsătorie, în casa so­crilor mei. Mama mi-a pus în lădoi foarte mul­te cuverturi și scoarțe țesute de ea, șter­gare și cămăși. Când m-am cununat, mama a așternut pe jos, în biserică, scoarța ce mi-a dat-o de zestre (o adevărată operă de artă!), pentru ca noi, mirii, să îngenunchem pe ea când primeam sfânta taină a cununiei. Fiecare fată primește această scoarță la măritiș, care nu se mai folosește decât atunci când va fi descusută în cele două foi ale ei, aș­ter­nută fiecăruia dintre cei doi soți, când vor merge pe drumul cel de pe urmă. Ca și alte mirese, și eu am fost trasă peste prag, alături de mirele meu, de către soa­cra mare, când am venit după cununie în casa lor, punându-ne la amândoi pe după gât ștergarul de ginere, țesut anume de mama, pentru ca amândoi să tragem în jugul căsătoriei la fel, și nu unul hăis și altul cea. Pe fota țesută în război cu lână neagră și roșie, se coseau flori colorate, ca, mergând la apă, femeia să își ridice colțul fotei pentru a se vedea cusătura poalelor. Pe vremuri, în fiecare casă era un război și răsuna tot satul de bătutul spetelor, dar acum foarte puține femei mai țes piese de port ori cuverturi și ștergare pentru a îmbrăca odăile casei. Modelul nostru este Maria Gioabă, o femeie trecută de 80 de ani, dar sprințară la pas și la minte, căreia îi zicem Orica, și care nu iese duminica la biserică ori la zilele de sărbătoare, fără a fi îmbrăcată în frumosul port de Starchiojd, lucrat de ea însăși.

- Când nu se vor mai găsi cântece din cele vechi la bătrânii satelor, ce fel de cântece vor răsări în loc?

- E prea trist să mă gândesc ce va fi mâine. Mă bucur de ce există acum. În ce mă privește, eu o să merg în continuare pe drumul cântecului vechi, autentic. Rămân, totuși, cu nădejdea și cu credința că spiritualitatea aceasta a satului românesc nu se va stinge niciodată, că lucrurile bune vor rămâne în picioare, semne bune, pentru viitor. Tradiția noastră este tot ce avem mai de preț, chiar și azi.

Foto: ION ȘERBAN (1)