Cele mai importante produse de îngrijire a feței

Redactia
Dacă până în urmă cu 30 de ani baza curățirii obrazului erau să­punul și apa, astăzi, când ma­rile firme cosmetice ale lumii își vând pro­dusele în prăvăliile româ­nești, lucru­rile s-au complicat.

Oferta pieței este așa de bogată, încât în lip­sa unui ghid competent e destul de greu să alegi. Iar între­ți­nerea tenului nu poate fi făcută la în­tâmplare. Cine dorește cu adevărat să ape­leze la un sis­tem de îngrijire a fru­mu­seții tre­buie să știe cum acționează produsele pe care le cumpără. Sperăm ca micul nostru îndreptar să vă ajute să alegeți corect.

Demachiant pentru ten
Este un produs pe bază de apă, care cu­răță murdăria și machiajul de pe su­pra­fața obrazului.

Săpun demachiant
Este un produs spe­cial care curăță fața fă­ră să-i absoarbă umi­di­tatea. Să­pu­nul de­ma­chiant îm­pros­­­pă­tea­ză tenul gras, cu­­­ră­ță porii în profun­zi­me, împie­di­când forma­rea punctelor negre și a co­șurilor.

Lapte demachiant
Este indicat pentru curățirea te­nului uscat și are de obicei o consis­tență li­chi­dă. Uleiurile conținute scot impuritățile și resturile de machiaj de pe suprafața pielii. Ca instrument, se folosește tam­ponul de vată sau vata umedă (și bine stoarsă), care are și un efect de tonifiere a obrazului.

Apa de față
Se folosește după aplicarea lapte­lui demachiant, în scopul de a șterge even­tualele urme de grăsime de pe obraz. Pentru tenurile grase, cu pori dilatați, există o apă de față specială, care are un conținut mai ridicat de alcool. Apa de față normală nu con­ține alcool și poate fi folosită în ca­zul tenurilor normale și mix­te. Per­soanele cu ten uscat sau sensibil sunt sfătuite să nu apeleze la acest pro­dus sau să-l dilueze cu apă, pentru a evi­ta iritația și înroșirea tenului.

Cremele hidratante
Formează pe suprafața obrazului o peliculă hidratantă și protectoare, care înmoaie pielea. Cu cât tenul vă este mai uscat, cu atât mai des trebuie să folosiți cremele hidratante. În ge­neral, orice tip de ten are nevoie de un adaos de umi­ditate. Cremele hi­dratante moderne con­țin și alte sub­stanțe de îngrijire a obrazului: filtre contra razelor ultraviolete (UV-Fil­ter) care împiedică îmbă­trâ­nirea epi­dermei.

Demachiant pentru ochi
Pentru a îndepărta resturile rezis­ten­te de rimel, fard de pleoape sau der­matograf, folo­siți un demachiant spe­cial pentru ochi. Zona ochiului are pielea ex­trem de sensibilă și fre­catul in­sis­tent cu apă și săpun poate provoca iri­tații.

Cremele de noapte
Bogate în grăsimi, ele asigură hră­­nirea obrazului pe durata de odih­nă din timpul nopții. Multe dintre ele con­țin vitamine și compuși minerali.
Și totuși: în virtutea campaniei noas­tre în favoarea cos­meticii na­tu­ris­te, vă rea­min­tim că toate aces­te produse sin­te­tice au și un co­respon­dent na­tu­ral. Sunt re­țete ușoa­re, care pot fi pre­parate aca­să, pre­zentate, nu o dată, în pagi­ni­le "For­mulei AS".