Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Gabriela Adameșteanu, "Fontana di Trevi", roman, Editura Polirom (tel. 0232/21.74.40), 398 p.

Fiindcă poate trăi în scris și alte vieți decât a ei, Gabriela Adameșteanu a rămas fidelă cronicii sociale realiste, romanele ei în suită alcătuind un fel de "comedie umană" a societății românești din cea de a doua jumătate a secolului trecut și până azi. Creatoare a unei lumi populate vero­simil în cadru istoric real, ea are talentul și forța de a o alcătui prin traiectoriile intersectate sau doar tangente ale unor personaje din toate cate­goriile sociale. Căci Letiția Branea - personajul prin­ci­pal din "Drumul egal al fiecărei zile" și "Pro­vi­zo­rat", cu care "Fontana di Trevi" for­mea­ză (deo­camdată) o trilogie - nu e un alter-ego, ci are propriul buletin de identitate și un des­tin ficțional gândit anume pentru a interac­ționa cu multe alte "caractere" ale vremurilor noastre. Atelajul epic în­cărcat cu personaje, unele preluate din ro­ma­nele anterioare, altele noi, e tras spre trei direcții tematice. Una e a diasporei, a românilor plecați atât înainte de 1990 cât și cu migrația în masă de după. Alta e tema cuplurilor, cu sau fără copii, a relațiilor de familie, iar a treia, care leagă toate firele țesă­turii, e chiar România din ultimele de­cenii, văzută din perspective diferite. Sub apa­ren­țe banale și cu un excepțional simț al limbajului care marchează ierarhiile sociale și configurează tipologic personajele, romanciera sesizează pro­cesul de hibridare a răului cu "democrația ori­nală", efectul asupra populației al isprăvilor gu­ver­namentale, de la Ili­escu, Constantinescu și Băsescu până azi. Ga­brie­la Adameșteanu în­fruntă de­monii Româ­niei contem­po­rane care ne-au invadat spa­țiul men­tal prin manipulări asimilate mecanic, pu­ne în lu­mină relativi­zantă ade­vă­ruri parțiale, prin per­sonaje ce osci­lea­ză între postură și im­postură, aco­modându-se ori nu la mediu, ia dis­tan­ță față de partizanatele exce­sive. Letiția Branea-Arcan, vo­cea naratoare în "Fontana di Trevi", nu acapa­rează subiectiv ecranul, ci lasă loc, prin capa­ci­tatea romancierei de a-și auzi și vedea perso­na­jele în acțiune, și altor moduri de a reflecta ceea ce le e dat să trăiască. Compus ca un travelling narativ de la un personaj la altul, asociat cu flash-back-uri, căci filtrul timpului e reversibil, roma­nul are aparent o unitate clasică de loc și timp - o singură zi în apartamentul familiei Morar - deși se răsfiră din anii '70 până azi și din diferite car­tiere bucureștene până în Germania, Franța și Ame­rica. Întoarsă temporar în Capitală după anii de exil pentru a-și recupera moștenirea unchilor, Letiția e găzduită de vechii și devotații ei prieteni, Sultana și Aurelian Morar, militanți anticomuniști activi în organizații civice de opoziție încă din 1990. Dezamăgiți în speranțele lor și deprimați că unicul lor copil, adorata Claudia, plecată din țară după mineriadă, își tot prelungește bursele în Occident și nu intenționează să se mai întoarcă, soții Morar, idealiștii onești, văd cum tinerii lor comilitoni din primi ani fac cariere bănoase de manageri sau de politicieni traseiști, lacomi de profituri. Pe discuțiile dintre Letiția și Sultana, materia epică se depune straturi-straturi, adu­când din memorie experiențe traumatizante și tipologii emblematice de ieri și de azi.
Gabriela Adameșteanu excelează în scene, descrieri și dialoguri - unele adevărate probe de virtuozitate literară, evocând cutremurul din 1977, zilele așa-zisei Revoluții din 1989, mine­ria­­da, obsesia iubirii adultere cu Sorin Olaru (ști­ută din "Provizorat") sau experiența unui avort ilegal. Ca și în celelalte romane ale ei, istoria colectivă și cea individuală se interferează în "Fontana di Trevi", lăsând și piste deschise spre o nouă carte.