IOAN HOLENDER - "Atașamentul meu pentru România este mai mare acum, decât oricând în cursul vieții mele"

Claudiu Tarziu
Personalitate culturală de talie inter­națională, cântăreț de operă, im­pre­sar de vocație, tenisman și antrenor de tenis, publicist, fost director al Operei de Stat din Viena timp de 19 ani, fost președinte și director artistic al Festivalului In­ternațional "George Enescu" de la Bucu­rești, Ioan Ho­lender este unul dintre românii "de vârf" din ca­­pitala Austriei, un "ambasador" de elită, că­­­­ruia România îi datorează recunoș­tință, pen­tru felul în care i-a înnobilat imaginea. Cu prilejul călătoriei revistei noas­tre din toamna aces­tui an, l-am căutat, la Vie­na, în aceeași clă­­­dire a Operei, căreia ani de zile i-a fost di­rector, și unde astăzi, la anii de pensie, este con­si­lier.

Televiziune, înot și tenis, cu cancelarul Austriei

- Zeci de ani ați fost impresar artistic și ma­nager muzical al Operei de Stat din Viena, apoi, încă 19 ani, directorul general al celebrei ins­tituții europene. Ați făcut performanță cul­turală și managerială, fapt pentru care ați fost men­ținut în funcție, până la o vârstă înaintată. Nici astăzi, la anii de pensie, nu păreți să fi aban­do­nat preocupările dvs., căci oferiți, în con­tinuare, consultanță în domeniu. Cum arată o zi din via­ța dvs., acum, când v-ați detașat de mul­tele obli­gații profesionale de altădată?

- Știți cum se spune, "când nu mai faci nimic, dai consultanță". (Râde) În calitatea asta, e sim­plu: ești întrebat, răspunzi, se face ce spui, bine, nu se face, iarăși bine, tu îți încasezi onorariul și nu ai altă răspundere. Simplific, desigur, dar e mult mai relaxant decât ca director, când eram în Operă de dimineața până seara, mereu chemat la telefon sau în situația de a rezolva vreo problemă.
Revenind, ofer consultanță pentru Metropolitan Opera din New York, Opera din Tokyo sau Opera Na­țio­nală din București și fac emisiuni de tele­viziune. Un prieten are o televiziune în Elveția, Ger­mania și Austria și mi-a propus să fac 16 emi­siuni cul­turale pe an. Eu am realizat, deja, peste 100, și nu mă opresc. Televiziunea a devenit ac­tivi­tatea mea principală. Nu m-aș fi gândit la asta până acum câtva timp, dar mi-a deschis o pers­pectivă inte­resantă. Călătoresc mult, în locuri în care mi-am dorit să merg, deși nu sunt așa de ah­tiat după călătorii. Dar în unele zone, trebuie să mergi, măcar o dată în viață. De pildă, am făcut o splen­didă și plină de învățăminte incursi­une în istoria României, prin palatele re­gale. De aseme­nea, am făcut o emisiune des­pre artiștii din Cluj. Am făcut trei emi­siuni la Moscova. Acum sunt gata de ple­care spre Crimeea. Voi merge și la Yalta. Vreau să văd locul unde au stat "cei trei care au împărțit lumea". E o viață nouă, care m-a acaparat. Între timp, încerc să scriu și o nouă carte. Nu știu dacă voi mai izbuti, cu atâta aler­gătură. Dar ca să vă răspund mai exact la întrebare, ziua mea începe cu o jumătate de oră de înot, după care îmi consult agenda și plec la birou. Aici se întâmplă ca într-o zi să am de scris pentru una dintre pu­blicațiile austriece care mă găzduiesc perio­dic, sau să pregătesc o emisiune, să am întâlniri cu ar­tiști, impresari și ma­nageri. Săptămânal, joc tenis. Am jucat și cu cancelarul Austriei și am avut delicatețea să mă las învins. (Râde) Cred că un stil de viață sportiv te menține în formă pe termen lung. Trebuie să fii disciplinat și sever cu tine, că altfel nu merge, pentru că una dintre plăcerile vieții este mâncatul și, dacă nu vrei să re­nunți la ea, măcar să nu consumi surplusul de calorii.

- Deci, sunteți și a­cum, destul de "aglo­­merat"...

- Da, exact, dar nu mă va­iet, pentru că eu sunt vi­novat pen­tru asta. Alt­min­teri, aș pu­tea sta li­niș­tit, la 83 de ani, să trăiesc din pensie și din ce-am mai ago­nisit.

"Mă simt mai mult român decât austriac"

- Anii de pensie vă fac să vă simțiți în retragere, mai puțin important ca îna­in­te?

- Nu consider că sunt mai puțin acum decât atunci când con­duceam Opera, cum n-am fost nici înainte de a prelua di­recția Operei mai puțin decât după ce am devenit director. Cred că sunt egal cu mine însumi, că întotdeauna am lucrat la cel mai înalt nivel și am obținut rezultate excelente. Și, când spun asta, nu mă laud, nici nu mă amăgesc, pur și simplu sunt sincer cu mine. Sunt mulțumit cu destinul meu, ceea ce nu înseamnă că nu cred că pot mai mult, că nu năzuiesc mai sus, că nu fac mereu planuri să-mi depășesc propriile perfor­manțe. Altfel, ar însemna să mă adorm cu părerea bună de sine și să scad în pretenții și în realizări.

- Nu vă lipsește deloc faptul că nu mai con­duceți Opera? Era o zonă extrem de vizibilă și de strălucitoare.

- Nu, pentru că m-am pregătit sufle­tește și mental cu doi, trei ani înainte, pentru această postură în care sunt acum. Să nu uităm că am mai bătut un record: m-am pensionat la 75 de ani, vârstă până la care nici un director de dinaintea mea nu ajunsese să stea în funcție. Și mă uitam la câte un spectacol și-mi spuneam: "Asta este ulti­ma oară când vezi Aida pe care ai făcut-o tu. Și ce-o să faci mai departe?". Și-atunci am scris două cărți în românește, de care m-am bucurat foarte mult: "De la Timișoara la Viena" (2002), "Spu­se, trăite, dorite. Amintiri" (2011). Apoi, mi-am luat o proprietate cu ieșire la unul dintre cele mai frumoase lacuri din Austria, unde îmi place să merg vara, să meditez, să mă plimb, iar seara, să mă uit la televizor pe canalele ro­mânești, pe care se difuzează câte un film vechi, comunist. (Râde) Îmi plac aces­te filme vechi, pentru jocul extra­ordinar al marilor noștri actori. Pe de altă parte, și când sunt la Viena, mă uit aproa­pe în fie­care seară la bule­tinele de știri ro­mâ­nești, spre exas­pe­rarea soției mele. Mă miră mult ce se în­tâmplă în țară. Nu mă mai enervează, pen­tru că e țara mea. Ata­șa­mentul pentru România este mai mare acum decât ori­când în cursul vie­ții mele. Poate pen­tru că, deși arbo­rele care sunt își în­tinde tot mai mult co­roana că­tre cer, ră­dăcinile, bi­ne înfipte în pă­mân­tul româ­nesc, îmi sunt și ele tot mai aproape. Mă simt mai mult român de­cât austriac și mai în pielea mea în lim­ba română decât în limba ger­mană, deși am trăit cea mai ma­re parte a vieții aici.

"Austriecii nu sunt chiar așa de simpatici"

- Ceea ce ați făcut o viață întreagă în Aus­tria, puteați face în multe alte locuri din lume. De ce ați ales Viena?

- S-a întâmplat să rămân în Austria, nu mi-am dorit asta. Mi-ar fi plăcut mult mai mult în Italia, din toate punctele de vedere, începând cu limba și cultura ei. Austriecii nu sunt așa de sim­patici, sunt destul de naționaliști și au o atitudine imperială, se uită superior la cei veniți din Est. De altfel, eu am fost destul de atacat aici, pe seama faptului că sunt român. Dar așa mi-a fost destinul. Am venit aici cu mama și cu tata, am studiat la Conservatorul din Viena, am cântat aici, am devenit antreprenor cultural... Lucrurile au mers de la sine în acest oraș, care îți oferă totuși multe oportunități și nu a fost nevoie să caut alt loc.

- În directoratul dvs. la Operă, ați îmbinat două calități care, în general, nu se întrunesc în aceeași persoană: creativitatea (căutarea și recunoașterea de talente) și știința managemen­tului (promovarea și administrarea talentului). Ce abilități speciale îi trebuie cuiva ca să facă ambele lucruri?

- În primul rând, trebuie să cunoști foarte bine domeniul în care activezi. Pentru mine, baza a tot ce am știut despre operă a fost ce am învățat la Opera din Timișoara. E vital să știi cum func­ționează o operă, din punct de vedere tehnic, ce e posibil și ce nu e posibil, care sunt notele mu­zicale, să poți deosebi o interpretare bună de una mediocră sau de una foarte bună, să poți aprecia ce poate cânta unul sau altul etc. Atunci poți să te înțelegi cu artiștii, să ai argumente pen­tru de­ciziile tale și să iei cele mai bune hotărâri. De ase­menea, e important să cunoști câteva limbi stră­ine, pentru o mai facilă comunicare cu impre­sari și artiști. Eu vorbesc șase limbi destul de bine și asta m-a ajutat să mă apropii de oameni din diferite țări și culturi. Instinctul, flerul are și el un rol important.

- Spuneați că ați învățat totul la Opera din Timișoara. Patima aceasta pentru operă a pornit încă din România?

- Da. Între 13 și 25 de ani, până am plecat din România, dragostea mea au fost, în aceeași mă­sură, teatrul și opera din Timișoara. Mergeam la fiecare spectacol, am jucat și ca figurant. Am luat ore de canto și mi-am dorit să devin cântăreț. Iar când am venit în Austria, cinci sau șase ani am trăit din cântat. N-am fost un cântăreț ieșit din comun și n-am ajuns foarte departe, dar mi-am câștigat totuși pâinea din cântat. Apropo, poa­te ni­ciodată în viață n-am avut o fericire mai pro­fun­dă, decât atunci când m-au angajat prim bari­ton la teatrul din Klagenfurt. O altă bucu­rie enor­mă am avut la șapte ani după plecarea din Ro­mânia, când am fost invitat la Opera din Timi­șoara, în orașul meu, să cânt în do­uă spectacole: "Tra­viata" și "Carmen".

"Am fost acuzat că românizez opera vieneză"

- Aveți multe realizări de care să fiți mân­dru. Există unele care să vă fi bucurat în mod special?

- Mă bucură amintirea unor prietenii speciale, cu ar­tiști de mare valoare, cum e cea cu Placido Do­mingo, cum a fost aceea cu Ludovic Spiess. Mă bucură că am putut lansa aici, la Viena, numeroși artiști români, din­tre care unii au făcut o ca­rieră impresionantă. Mai sunt și azi la Opera din Viena șap­te români, pe care eu i-am an­gajat și care își confirmă, în fie­care zi, calitatea. Am fost acuzat, la un moment dat, că românizez Opera vie­ne­ză. O frază destul de națio­nalistă, de altminteri. Dar la mine a contat calitatea artis­tică, nu apartenența etnică. Și mă mai bucură că printre acești artiști români pe care i-am adus aici, se nu­mără poate cea mai impor­tantă voce din istoria tea­trului cân­tat din România, cea a Ilenei Cotru­baș. Succesul unor artiști în care am crezut a fost și suc­cesul și împlinirea mea. Am avut și de­­za­mă­giri, dar acelea sunt date uitării. În amin­tirea tuturor au rămas cei care au fost câș­tigători. Să știți că școala de mu­zică româ­nească este foarte bună, încă superioară Vie­nei. De aceea, sunt mulți cântăreți ro­mâni și în Austria și în multe alte țări. Și asta mă face să fiu mândru că aparținem aceluiași pământ.

- D-le Holender, aveți o existență plină de îm­pli­niri. Există bucurii și acum, la anii mai târzii ai vieții?

- Bucuriile mele actuale sunt legate de copii. Am trei, unul din prima căsătorie, și doi mai tinerei - o fată de 20 de ani, care studiază violon­celul, și un băiat de 25 de ani, care a terminat Dreptul și Universitatea de Mu­zică și este solist. O împlinire enormă am avut în primăvara aces­tui an, când fata mea a cântat un con­cert de violoncel, pe scena Ateneului Ro­mân, iar băiatul a cân­tat în două spec­tacole la Opera Na­țio­nală din Bucu­rești. Este ceva să-ți vezi copiii perfor­mând în țara natală și cule­gând aplauze. Apoi, mai am bucurii le­gate de artiștii pe ca­re îi recomand și care confirmă. De aseme­nea, poate că o să vi se pară ciudat, dar mă bucură eșecul unor artiști pentru care nu-mi dau avi­zul și care totuși sunt luați în spec­tacole. Sigur, nu e prea ele­gant să te bucuri când ci­neva ratează, dar pe mine mă mul­țumește gân­dul că nu mi-am pierdut flerul. Astfel de satis­fac­ții, din păcate, am mereu, și vizavi de instituții culturale din România.

"De la Viena, România se vede foarte puțin"

- Cum se mai ve­de România azi de la Viena? Am depășit stadiul de "mân­că­tori de lebede"?

- Se vede puțin, foarte puțin. Mai de­grabă, Ro­mâ­nia e ig­no­rată. Nu prea con­tează ce se întâmplă acolo, pentru Europa Cen­trală și de Vest. Necu­noaș­terea asta e și bună, și rea. Ne scutește de critici și oferă surprize plăcute celor care își înving temerile și merg să cunoască România. Toți aus­triecii pe care îi cunosc și au fost măcar o dată în țara noas­tră au ră­mas încântați. Na­tu­ra este fabuloasă, iar ei apre­ciază as­ta, dar sunt fer­me­cați și de orașele în care s-au păstrat părțile vechi, Si­biul, Brașovul, chiar și Bucu­reș­tiul, de mâ­năs­tirile din Mol­do­va... E foarte puțin ce văd ei, în­tr-un se­jur, dar e ceva ca­re îi marchează. Din păcate, noi nu știm să ne folosim de aceste fru­museți, ca și de nivelul de inteligență și de ta­lent, de celelalte da­ruri native ale poporului român. Ne manifestăm mult sub ele. Mă refer la cei care conduc treburile publice și care nu sunt, totuși, mult diferiți de res­tul românilor. La noi există un stil al improvizației permanente. So­ția mea, care este elvețiancă, nu poate înțelege nici acum acest fel de-a fi al românilor. E un mi­racol cum putem, totuși, să rezolvăm unele lu­cruri, fără a respecta mai nici o regulă, de la cele mi­nime, de con­­vie­țuire și comunicare, până la cele de orga­ni­zare administrativă și politică. To­tuși, iată, izbu­tim. De aceea, când mai mergem în țară sau avem de-a face cu români pe-aici, la sprân­ceana ei ridi­cată, o liniștesc: "Lasă, că o să fie bine". Și s-a obiș­nuit ca realitatea să-mi dea dreptate în această privință.

- Vă mai e dor de România? Și dacă da, ce anume vă mai leagă de țară, după aproape șase decenii de când ați părăsit-o?

- Nu mi-e dor de România, pentru că merg în țară de câte ori am ocazia. Uite, peste câteva săp­tă­mâni, voi merge să vorbesc la un congres al me­dicilor cardiologi, desigur, nu despre cardio­lo­gie, ci despre muzică. Am fost măgulit de invitație și bucu­ros că pot vizita Sinaia. De asemenea, merg frecvent la Timișoara, unde mi-am luat o casă. Și eu chiar așa spun: merg acasă.

Foto: 123 RF (2), AGERPRES (2)