Urgența toamnei - IMUNITATEA - PAUL AILINCĂI: "Corpul nostru este mai compatibil cu ceea ce se găsește în natură decât într-un laborator de chimie!"

Florentin Popa
- director "Zenyth Pharmaceuticals" -

Răcelile și virozele ne dau peste cap orga­nismul când anotimpul rece se insta­lează și scoate din tolbă armate de viru­suri și bacterii. În lupta împotriva lor, produsele naturale de sănătate trebuie să ne fie un aliat de nădejde. Despre suplimentele naturale și rolul aces­tora în întărirea imunității vorbim, azi, cu d-l Paul Ailin­căi, director al firmei "Zenyth Pharmaceu­ticals", prezentă pe piața produselor naturale de sănătate cu preparate menite să ne ajute să rămâ­nem teferi și bucuroși de frumusețile toamnei.

"Iarna trecută au murit 55 de persoane în urma răcelilor și a gripei"

- Octombrie a venit cu cer senin și cu soare, dar în curând vom da piept cu frigul și îmbolnă­virile de sezon. De ce a devenit lumea atât de sen­sibilă la viroze? De unde vine declinul acesta imunitar?

- Într-adevăr, dacă în trecut răcelile păreau ceva banal și treceau cu ceaiuri din plante medicinale, în ultimii ani, asistăm la o exacerbare a virozelor res­­­piratorii, care pot da complicații serioase și au tendința de a trece mai greu decât altădată. Iarna trecută au murit 55 de persoane în urma răcelilor și a gripei, deci, nu sunt deloc de neglijat! Cât des­pre cauzele sensibilității noastre la diverși viruși se­zo­nieri, cred că există mai multe posibile expli­cații. Prima este starea de malnutriție generală a popu­lației, din cauza hranei industrializate, sărăcite în vitamine și nutrienți. În Franța, de exemplu, s-au făcut studii care au demonstrat că un măr din pomicultura intensivă conține doar 10% din canti­tatea de vitamina C pe care o conținea un măr din anii 1950. Sigur, avem de-a face și cu o sărăcire a solurilor în minerale esențiale, dar și cu o invazie de pesticide și insecticide, care compromit calitatea biologică a plantelor și a fructelor recoltate. Apoi, noi lucrăm preponderent în spații închise, în bi­rouri, nu ne mai expunem la lumina soarelui, care ne ajută la producția de vitamina D și la întărirea imunității. Nu mai respirăm aer proaspăt și curat, iar slujbele noastre ne cam predispun la seden­tarism - nu mai facem mișcarea și efortul pe care le făceau părinții și bunicii noștri. În plus, microbii și virusurile au evoluat și ele, au căpătat rezistență mult mai mare la tratamente, în special din cauza abuzului de antibiotice și substanțe biocide, cu care nu intrăm în contact doar când luăm medicamente, ci și când consumăm carne și produse de origine animală industrializate.

- Se știe că tratamentele cu antibiotice nu mai sunt o soluție eficientă în lupta cu bacteriile patogene. Ce ar trebui să facem dacă avem imu­nitatea scă­zută?

- Dacă ne îmbol­nă­vim ușor toamna, deve­nind vic­time sigure pen­tru boli, va trebui să încercăm să ne ridicăm imu­­nitatea. Pentru a­ceas­ta, trebuie să avem un stil de viață cât mai sănă­tos, să dormim cât mai bi­ne, să respectăm ritmurile cir­cadiene, așa cum fac toa­te vie­țui­toarele din natură. Să încercăm să mâncăm cât mai natu­ral și sănătos, să facem miș­care și sport de câteva ori pe săptămână și să ne corectăm carențele nutri­țio­nale. Antibioticele sunt medicamente extraordi­nare, care pot salva vieți, însă doar dacă sunt folo­site corect. Au fost proiectate ca să distrugă micro­bii, bacteriile, dar în niciun caz nu pot să distrugă infecțiile virale. De aceea, este bine să luăm în cal­cul și soluțiile na­tu­rale pe care le avem acum pen­tru răceli, deoarece ele luptă cu virusurile, dar îm­bunătățesc deopotrivă imunitatea și rezistența la aces­te afecțiuni. În țările dezvoltate, antibioticul se folosește ultimul, în scop terapeutic, după ce s-au epuizat celelalte măsuri mai blânde, nu așa cum se întâmplă la noi. Dacă abuzăm de antibiotice, nu vom trata viroza, ci vom dezvolta bacterii rezisten­te la acțiu­nea lor, ast­fel că în viitor riscăm ca majo­ritatea an­tibio­ticelor să devină pur și simplu inefi­ciente.

Campania "Imunitate de fier"

- Ce soluții are medicina naturistă pentru aceste probleme?

- Fitoterapia a progresat mult în ulti­mii ani, astfel că există un număr mare de ex­tracte din plan­te cu efect antiviral, anti­bio­tic și chiar antifungic. În urma unui trata­ment greșit cu antibiotic, făcut "după ure­che", fără o antibiogramă, poți rămâne cu imunitatea scăzută, cu dezechi­libre in­testi­nale și cu candidoze pe mucoase. Dar dacă folosim un extract puternic din plan­te, acest lucru nu se poate întâm­pla. De exem­plu, extractul nostru de Golden­seal (cu con­cen­trația cea mai mare de berberină - 10%) este unul dintre cele mai puternice antibiotice și anti­vi­rale naturale. Acționează mai ales pe mu­coase (res­piratorii, sinuzale, intestinale și urinare), fiind ex­trem de eficient în toate afecțiunile core­late. Noi am rămas pur și simplu uimiți când am văzut ce efecte terapeutice are! De altfel, noi am creat o linie în­treagă de produse de imunitate, pe care o pro­mo­văm în acest moment în cam­pania "Imu­nitate de Fier", de pe site-ul nostru. De exem­plu, produ­sul Goldenseal se poate aso­cia cu un imu­nosti­mulator puternic, ca extractul de Ganoder­ma, din produsul Ganoderma Forte, cu conținut ridicat de beta­glu­cani, care ajută foarte mult în răceli. Mai putem com­pleta trata­mentul cu Vita­mina C cu rodie sau citrice de 1000 mg și cu Vita­mina D3 - singura de pe piață cu ulei de cocos antiinfla­ma­tor, nu cu ulei de floa­rea-soa­re­lui, cum sunt majoritatea. În plus, am dez­voltat o for­mulă foarte com­ple­xă și efici­en­tă: Immu­no­Help, care este pro­­dusul nostru "ami­ral" pentru în­gri­jirea imunității. Produsul poate fi fo­lo­sit atât preventiv, pentru crește­rea imu­nității, cât și în fazele acute ale răce­lilor și vi­ro­­zelor.

- Ce conține Immu­no­Help, ce îl face atât de special în­cât să pa­riați pe efec­tele lui?

- Efectele se dato­rea­ză nu doar formulei în sine, ci și ca­lității înalte a ingredientelor pe care le folosim și faptului că am testat-o îndelung până am pus-o pe piață. Immuno­Help con­ține extracte con­centrate din plan­te: Goldenseal (cu efect anti­viral și antibiotic puternic, mai ales pe mucoase), extract de Astra­galus (cu efect imu­no­sti­mulator), concen­trat din frunze de Măslin (cu efect antivi­ral), un extract fi­to­zomal special din rădăcină de turmeric - Curcu­min (anti­inflamator natural), ex­tract din Ceai ver­de, Ghim­bir (inhibă aderența agen­ților pa­togeni la mucoa­se), precum și propolis (cu acțiune antiinfla­matoa­re, antibacte­riană și imu­nomo­dula­toare). Pro­­dusul are efecte mai rapide și mai bune dacă este folosit chiar de la debutul ră­celii. Eventual, îl putem lua preventiv, în situația în care cei din jur, fa­milia sau colegii de muncă sunt foarte răciți și dorim să evităm o vi­ro­ză imi­nentă. Eu recomand să aveți pro­du­sul în casă, pen­tru a-l putea lua rapid, încă de la pri­mele semne ale unei răceli, să nu fiți nevoiți să um­blați atunci după el.

- Ați realizat și alte produse noi cu efecte benefice asupra imuni­tă­ții?

- Da, aș aminti aici L-Lysine, care conține lizină și are efecte foarte bu­ne în infecțiile herpetice. De ase­me­nea, în unele infecții virale, pre­cum cele herpe­tice, dar și respira­to­rii, pu­tem beneficia de zincul natural, care se găsește în produsul nostru Oyster Forte. Acesta conține un ex­tract pre­mium din car­ne de stridie, stridia fiind ali­mentul cu cel mai mare con­ți­nut de zinc din na­tu­ră. În afa­ră de susținerea imunității, produsul Oys­ter Forte este și un tonic general și sexual deo­sebit. O legen­dă spu­ne că se­cre­tul lui Casanova ar fi fost stridiile, pe care le con­suma în cantități foar­te mari la me­se­le împă­rătești. Persoanelor care sunt foarte stre­sate le reco­mand, în mod deosebit, con­sumul pe termen lung a unor adapto­gene precum Rhodio­la sau Ash­wa­gandha, plante care le pot ajuta sem­nifi­cativ să facă față stre­sului de zi cu zi. Este recu­nos­cut că stresul blochează imunitatea și că poți răci imediat când ești stresat sau foarte obo­sit. De ce să nu lup­tăm direct cu cauzele care ne debili­tea­ză, în loc să luptăm cu microbii, după ce ne îmbol­năvesc?

- Unde putem găsi toate aceste produse de imunitate?

- Toate produsele despre care am vorbit pot fi găsite pe internet, la www.zenyth.ro/imunitate defier, precum și în unele farmacii sau magazine naturiste. Fiind de curând lansate, este posibil să nu se găsească în toate farmaciile. Le recomand ce­lor interesați să le comande de pe site-ul nostru www.zenyth.ro sau telefonic, la 021.3000.000. Pro­dusele ajung prin curier în doar 24-48 de ore, direct la ușa dvs.

- La final, ce le recomandați cititorilor noștri?

- Cred că sănătatea ne este cea mai mare avere și ar trebui să fie prioritatea noastră absolută. Cor­pul nostru este mai compatibil cu ceea ce se gă­seș­te în natură decât într-un laborator de chimie. De aceea, motto-ul meu este: "Dumnezeu ne-a lăsat plantele, iar omul înțelept nu se sfiește să le folo­sească".