SCORPIONUL - Ce fel de relații avem cu lumea?

Tana Rosca
- Psihologii și sociologii afirmă că drama lumii în care trăim este lipsa comunicării. Oamenii nu mai vorbesc între ei. Se înstrăinează. Majoritatea preferă să-și bea cafeaua împreună cu telefonul mobil, iar berea, cu ochii pe nelipsita tabletă. Într-un context atât de steril, care amenință să ne castreze afectele, ne-am gândit că un zodiac dedicat anume comunicării ar fi de folos. Indiferent de astrele care ne guvernează în cer, fiecare dintre noi avem înnăscută dorința de a folosi unul dintre marile daruri date de Dumnezeu: bucuria vorbitului și a conviețuirii cu cei printre care trăim -

Sociabilitate: puțin, dar bun

Categoric, semnul fix de apă al Scorpionului nu figurează în primele locuri ale acestui top. Asta nu pentru că nu i-ar plăcea să interacționeze cu alții. Ne­­voia sa de comunicare emoțională este chiar mai profundă decât cea a oricărui alt semn zodiacal. Dar nu dorește să și-o expună, pentru că o consideră mai de­grabă o vulnerabilitate sau, mai rău, un defect. De aceea își pune celebra "mască scorpioniană" (cea care-l ajută să fie un redutabil jucător de po­cher, de exemplu, sau un mare spion), atunci când iese în lume. Motto-ul său social este "puțin, dar bun"și nu se sfiește să arate că este un elitist. Fie că se găsește în elita mondenă, sportivă, științifică sau cea a lumii interlope, el simte nevoia să fie validat de cei care, în ochii săi, contează.

Prima impresie

Un Scorpion care intră pe ușă nu poate fi ig­norat. De multe ori, nu înțelegem de ce rămânem cu ochii ațintiți asupra lui, pentru că, de regulă, nu are nimic ostentativ în felul în care se prezintă în lume. Da, îi plac hainele de calitate, dar nu cele care să țipe "iată-mă-s!", ci cele cu croială clasică și în culori temperate. Scorpionul știe că nu haina îl face pe el. Poate pe alții, care au nevoie de asemenea artificii. El se îmbracă bine, pentru că se respectă, dar nu asta îl face să se remarce la prima vedere. Bi­juterii? Nu poartă neapărat, dar dacă poartă, pu­tem presupune, cu risc minim de-a greși, că sunt din­tre cele mai scumpe. Și, de asemenea, discrete. (Pentru cunoscători!) După cum spuneam, Scor­pio­nul nu caută aprobarea publicului larg. Ceea ce impresionează este senzația de forță reținută pe care o emană la Scorpion, forța cumulată a unui Marte bine ținut în frâu, și a lui Pluton, cele două planete redutabile care-i configurează energia. Acest ames­tec îi explică și magnetismul sexual pe care îl are, in­diferent cât de puțin s-ar înscrie în tiparele atrac­tivității. Acel vino'ncoace, cum se spune pe la noi, care nu are neapărat de-a face cu criteriile es­tetice clasice. Privirea Scorpionului este incon­fun­dabilă. Scrutătoare și voalată în același timp, sca­nează totul și nu dezvăluie mare lucru. Și vocea are de cele mai multe ori un timbru distinct. Este re­zonantă, pu­ternică și, deși are inflexiuni nuanțate, nu transmite niciun fel de nesiguranță. Strângerea de mână poate fi suprinzător de caldă pentru un ex­terior atât de com­­pus. Scorpionul nu se grăbește să comunice ver­­bal, chiar dacă se găsește pentru pri­ma oară în­tr-un loc sau într-un grup. El SE CO­MUNICĂ prin sim­pla prezență, într-o manieră ne­de­monstrativă. Toc­mai de aceea, prima impresie are un asemenea impact.

Când este singur

Ce are în comun semnul Scorpionului cu cel al sem­nului său opus, cel al Taurului? Ambele "ru­me­gă". Dar pe când Taurul se delec­tea­ză cu mâncă­ruri fine și compania prietenilor dragi, Scorpionul are nevoie să rumege experiențele pe care le trăiește și nu poate face asta la restaurant și nici de față cu nimeni. Doar când e el cu el, reu­șește să se con­cen­treze asupa acestei îndelet­ni­ciri, care pentru Scor­pion este esențială.
Ca toate celelalte semne fixe (Taurul, Leul și Vărsătorul) și Scorpionul are nevoie de or­dine în jur. Că o face el sau că o face altcineva, contează mai puțin, atâta timp cât găsește lucrurile la locul lor. N-am putea spune că este chiar pedant, dar poate fi tipicar, pentru că îi place să acționeze după un anumit ritual, în succesiunea activităților pe care le face când vine acasă, când se pregătește să facă o baie, când își prepară ceva de mâncare sau când se instalează să urmărească o emisiune la televizor. Aceste activități trebuie să se desfășoare după un tipic anume, ca să iasă bine și ca să-i cadă bine. Altfel o să avem un Scorpion frus­trat, care nu va fi în stare să se liniștească suficient pentru a se apuca să prelucreze cele întâmplate în acea zi. Iar acest proces de interiorizare este esențial pentru ca el să poată funcționa bine.
Vedeți dumneavoastră, celelalte semne zodia­cale fie se lasă copleșite pe moment de emoții, fie le reprimă, dar Scorpionul nu face nici una, nici alta. El le lasă să existe în el, fără a le manifesta sau dând doar indicii minimaliste despre ceea ce se întâmplă în sufletul lui. Aici, adesea, sentimentele stau să dea în clocot, în timp ce pe chip, doar cineva apropiat poate citi turbulențele in­terioare. Numai ajuns într-un sanc­tuar (cum își consideră Scorpionul locuința), el se poate relaxa, printr-un ritual sau al­tul, pentru a se apuca să prelu­creze materia primă a eveni­mentelor trăite. Atenția cu care Scorpionul iși urmărește și își analizează tră­irile explică de ce atât de mulți na­tivi ai zodiei sunt în stare să son­deze adânc misterele sufletului ome­nesc, de ce nu se grăbesc să emi­tă judecăți, pentru că sunt con­știenți de propriile lor porniri sub­conștiente, deci, le pot în­țelege la alții. Dar pentru a-și extinde aceas­tă dis­ponibilitate de psiholog în­năs­cut, asupra seme­nilor săi, Scor­pionul are nevoie de timp petrecut în soli­tu­dine, timp care-i permite să-și asi­mi­leze trăirile și să iasă pe ușă, a doua zi, rege­nerat. Fire interio­rizată, Scor­pionul nu se simte singur decât într-o companie de proastă calitate.

Cu cei din familie

În momentul în care într-o familie se naște un Scorpion, se întâmplă adesea ca, cu ceva timp în urmă, să fi decedat un membru al familiei, născut, fie tot în Scorpion, fie în zodia Peștilor. Există o legătură misterioasă între aceste două semne de apă, care tinde să le potrivească destinul, astfel încât să se întâlnească într-un mediu familial. Atunci când soar­ta îi leagă prin legături de sânge, cei doi vor avea o relație privilegiată, care-i separă, întrucâtva, de restul familiei. De ce se întâmplă astfel? Păi, încă de foarte mic, Scorpionul poate fi o enigmă pentru cei din jur, iar persoana născută în Pești, cu empatia specifică zodiei, le poate explica celor din jur des­pre ce e vorba, sau poate rezolva, pur și simplu, pro­blema. Să zicem că un sugar născut sub semnul Scorpionului începe să plângă, aparent fără nici un motiv, pentru că tocmai a mâncat bine, a regurgitat, a fost schimbat și nimeni nu reușește să-l calmeze. Intră ruda născută în Pești și schimbă poziția ve­io­zei. Bebelușul suspină ușurat și adorme instant. Îl deranja reflecția veiozei în geam dar, cum nu știe să vorbească, are nevoie de un receptor special, în per­soana empaticei rude în Pești, care nu știe exact de ce a schimbat poziția veiozei. Pur și simplu, așa i-a venit. Dar cum e improbabil ca toți membrii fa­miliei să fie născuți în Pești, ce ar trebui să știe aceștia despre copilul Scorpion? În primul rând, să nu încerce să-l facă să se confeseze, atunci când el nu simte singur nevoia s-o facă (și asta se va întâm­pla rar). La fel de greu e determinat să dezvăluie motivul pentru care a făcut un lucru - bun sau rău. Adesea, preferă să tacă, decât să se explice. Asta se poate întâmpla și în situațiile în care e pedepsit pe nedrept. Mizează pe loialitatea necondiționată a celorlalți membri ai familiei, dar nu ține să le arate că e animat de aceeași loialitate. E în stare să facă sacrificii pentru cei dragi, de care aceștia să nu aibă habar. Dar le poate întoarce și spatele, dacă simte că nu este acceptat așa cum este. De aici se naște di­lema celorlalți: cum să te acceptăm așa cum ești, când te ascunzi de noi? Pentru a depăși acest obs­tacol, atât în familia de proveniență, cât și în cea pe o care o fondează, Scorpionul are nevoie ca ceilalți să-i arate încredere, dar să știe și când să îi traseze limite. Nu are res­pect pentru persoanele per­mi­si­ve sau lipsite de voință. Rolul său în familie este să dezvolte recep­tivitatea la trăirile emoționale ale celor din jur, chiar și a celor ne­exprimate direct. Propriii copii vor fi educați cu o dragoste exprimată mai mult prin fapte, decât prin vor­be sau gesturi explicite de afec­țiune. Sen­ti­mentul de iubire pa­rentală se trans­mite însă atât de pu­ternic, încât cei mici nu se vor simți frustați afectiv și, de cele mai multe ori, vor înțelege și faptul că dragostea este cea care-l face pe pă­rintele Scorpion să ridice ștacheta atât de sus.

Ca frate

Atunci când este singurul copil și i se spune că va avea un frățior, Scor­pionul nu sare în sus de bucu­rie, căci nu are naivitatea altor copii, să-și ima­gineze că va avea de îndată un tovarăș de joacă. Știe precis că va avea un rival și nu e încântat că va trebui să împartă afecțiunea părinților. Gelozia poate fi intensă, la început, de aceea părinții ar tre­bui să îl asigure adeseori că cel mic nu primește mai multă dragoste decât el, ci că are, pur și simplu, nevoie de mai mult timp și atenție, pentru că e neajutorat. Cuvântul "neajutorat" poate face mi­nuni, pentru că poate de­clanșa loialitatea la fratele Scorpion. Se simte pu­ternic (ceea ce-și dorește de mic), pentru că există ci­neva care are nevoie de pro­tecția lui. Din acel moment e posibil să preia, realmente, responsa­bi­litatea pentru vlăstarul cel mai tâ­năr al familiei. Când este mezinul familiei, Scor­pio­nul își va croi cu abilitate loc în ierarhia de grup. Dacă cumințenia nu-i aduce suficientă atenție, va face năzdrăvănii, știind foarte bine că va fi pedepsit, dar în sistemul său de valori e mai bine să fii pe­dep­sit, dar băgat în seamă, decât să fii ascultător și ignorat.

Cum se poartă față de colegii de școală

A venit momentul să facem distincția între ne­voia Scorpionului de-a și proteja intensa viața in­terioară și felul în care se comportă pentru a se afirma în lume. Elevul Scorpion nu e o fire timidă și placidă, care să aștepte ca ceilalți colegi să-l bage în seamnă. E deosebit de competitiv dar îndeobște numai la subiectele care îl interesează. La acest ca­pitol, însă se va supăra dacă cineva i-o va lua îna­inte. Dar poate fi și intrigat, și din acest considerent, va încerca să se apropie de cel sau cea care se arată la fel de pasionat față de subiectul care îl intere­sează și pe el. Din această competiție inițială se pot lega multe prietenii care durează o viață. O pasiune împărtășită este un liant puternic pentru nativii acestei zodii. Energia sa clo­co­titoare îi propulsează adesea printre cei mai performanți spor­tivi ai școlii, iar aceștia se bucu­ră în mod firesc de popularitate. Popularitatea îi place, fami­liaritatea forțată mai puțin, așa încât îi va ține la distanță pe cei cu care nu dorește să socia­lizeze. Este considerat, în această privință, ca fiind cu nasul pe sus? Asta nu îl prea afectează. El se va comporta respectuos față de colegii care se poartă la fel, care dar îi va ține la distanță pe cei care încearcă să i se bage în suflet, pentru a profita indirect de popularitatea sa.

Cum se poartă față de colegii de serviciu

Cei care vin la serviciu animați și de dorința de a-și împărtăși viața personală cu colegii n-au ni­merit-o cu Scorpionul. Acesta preferă să țină lucru­rile separat. După părerea lui, viața pro­fe­sională și viața personală se chea­mă diferit pentru că sunt subiecte diferite. Va manifesta interes față de nun­țile, botezurile și înmor­mân­­­tările care se petrec în viața co­­legilor, dar întrebați de eve­ni­mentele din viața lor, vor da de cele mai multe ori răspunsuri scur­te, lipsite de comentarii perso­na­lizate, descura­jând astfel con­ver­sațiile pe această temă. Calita­tea sa de a asculta cu atenție, fără a-și întrerupe inter­locutorul, îi va atrage simpatia colegilor. De multe ori, Scorpionul devine confe­sorul grupului în mijlo­cul căruia lucrează. El știe, uneori pur instinctiv, că acest rol (care-i place) se susține cel mai bine atunci când cei ce vin să i se confeseze nu cunosc amă­nun­te despre propria sa existență. Un con­fe­sor mis­terios.
Ambiția Scor­pio­nului de a reuși în pro­fesie este de cele mai multe ori o ambiție tăcută. Ea se obser­vă însă din afară, dar nu prea deranjează, de­oa­rece majoritatea Scor­pionilor doresc să se remarce prin meritele lor. Doar o mică parte dintre ei recurg la in­trigi și manipulări, pen­tru a ajunge într-o poziție de influență. Re­lațiile de colegiali­tate se pot trans­forma în prietenii trainice, pornind de la respectul pentru profesionismul unor colegi. Este una dintre modalitățile de afirmare ale Scor­pio­nului, căci se poate impune ajutat de cei capabili să-i recunoască însușirile profesionale și pe cele de lider. Pe cel pe care-l surprinde, încercând să-l ca­roteze, Scorpionul tipic nu-l va confrunta din prima. Îl va studia cu răbdare și-l va executa, atunci când va avea ocazia. De iertat, nu prea e felul lui.

Ca vecin

Arareori găsim un Scorpion care să nu aibă în gos­podăria lui o trusă cu unelte de cea mai bună calitate, becuri de rezervă și o pompă de desfundat chiuvete. La fel de rară e tipologia Scorpioancei, care se trezește dimineața că nu are zahăr pentru cafea, sau pâine pentru sandviciurile copiilor. În consecință, vor primi vizite din partea vecinilor mai puțin prevăzători și organizați. Se poate să se arate uneori puțin deranjați, dar de multe ori, nu se vor mulțumi să împrumute o unealtă, ci vor veni să vadă dacă nu cumva pot fi de folos și altfel. Asta depinde în mare măsură de felul în care li se va cere ajutorul. Un "Vecine, dă și mie o bormașină!" pro­voacă altă reacție decât "Te rog să mă scuzi că te deranjez, aș avea nevoie de bormașina ta, dacă se poa­te!" Dacă auziți muzica dată prea tare și zgomo­tele specifice unei petreceri scăpate de sub control, nu vă obosiți să verificați dacă gă­lă­gia vine de la vecinul Scorpion. Da­că era să fie petrecerea lui, fie se asigu­ra că decibelii sunt cores­pun­zător reglați încât să nu gâdile în mod neplăcut urechile ve­cinilor, fie venea să anunțe că va da o petrecere, așa încât vecinii să aibă răgazul de a-și procura dopuri pentru urechi.

Ca amic

Aici e cazul să facem distincția între Scorpionii marcați prepon­de­rent de energia lui Marte și cei la care e mai puternic Pluton. Primul tip este comu­ni­cativ, extrovertit și in­tegrează cu ușurință în an­turaj persoanele cu care intră în contact. Unul din­tre motive îl constituie și plăcerea lui de a studia, sub pre­textul socializării, diferitele tipuri de oa­meni. Cei mai mulți dintre aceștia sunt fascinați de perso­nalitatea sa magnetică și nu-și dau seama de felul în care sunt scrutați de noul lor amic. Dacă reușesc să treacă de prima lui scanare, vor fi tratați cu ama­bilitate și incluși în cer­cul mai larg al Scorpionului. Scor­pionul plu­tonian e mai greu abordabil. El își ascunde capa­citatea de obser­va­tor sub o mască ab­sen­tă, dar când in­tervine în discuții, obser­va­țiile sale, de obicei succinte, sunt mai per­ti­nente decât tot ceea ce au spus cei care se cred elocvenți. Scor­pionul plutonian va proceda cu totul alt­fel de­cât cel mar­cat de Marte. Va se­lecta câteva per­soane din an­tu­raj de care se va a­pro­pia activ, căci știe că aici există o afinitate și su­biecte de interes comun.

Ca dușman

Cineva scria, mai în glumă, mai în serios, "cine a zgâriat mașina unui Scor­pion ar face bine să se uite câteva zile, atent, prin garaj, după o bombă". Nu putem nega faptul că Scorpionul îl va taxa cu ne­cruțare pe cel care a în­drăznit să-l ofenseze, pen­tru că nu vrea să fie considerat sub nicio formă o per­soană slabă. Există Scorpioni care au avut, pro­babil, o copilărie mai angoa­san­tă, care caută activ conflicte, pentru a se asigura că dețin controlul și că au putere. Scorpionii echilibrați însă nu caută con­flicte. Dar nici nu le evită, iar modul în care le abordează ilustrează zicala potrivit căreia atacul e cea mai bună apărare. Și le cam iese. Mai este un mo­tiv din pricina că­ruia nu e bine ca cineva să stâr­nească anta­go­nismul Scor­pio­nului: odată declan­șată o dușmănie, ea nu va fi dată uitării, iar persoana ca­re i-a trezit-o nu va fi lăsată să uite că e în con­tinuare în vizor. Nu se prea cunosc Scorpioni care să lase garda jos.

Ca prieten apropiat

Pe cât e de evitat Scorpionul în ipostaza de duș­man neîmpăcat, pe atât este de dorit ca prieten. Atunci când Scorpionul începe să se apropie de ci­neva, îl pune la încercare pe respectivul. Înainte de a se deschide în fața cuiva, face tot posibilul să se asigure că persoana aleasă pentru înalta onoare de a-i deveni prieten apropiat o și merită. Îi va testa re­zistența la critică. Se poate să îi încredințeze un se­cret-bombă (fals, desigur), pentru a vedea dacă va fi transmis mai departe. Eventual va cere aju­torul, într-o situație în care nu are, de fapt, nevoie, de ni­ciun sprijin. După ce perioada de testare este în­che­iată, prietenul apropiat are un aliat extrem de de­votat. Când situația o cere, va fi în stare de reale sa­crificii, pentru a-și scoate prietenul apropiat din încurcătură. E însă gelos dacă nu este invitat la o petrecere sau prietenul său apropiat se entuzias­mează față de altă persoană.