Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Tatiana Țîbuleac, "Grădina de sticlă", Editura Cartier, Chișinău (tel. 021/210.80.51), 174 p.

Sunt câțiva scriitori basarabeni încă tineri, activi și bine cotați în literatura română de azi. Fie că au rămas în Republica Moldova, fie că au ales să trăiască în România, ei nu mai au deloc aerul pășunist și provincial al generațiilor an­te­rioare, sunt sin­cro­nizați cu tendințele mo­derne și postmoderne occi­den­ta­le și au un atu în plus - o aprofundată cunoaș­te­re, în original, a marii literaturi ruse, care le-a intrat în gena crea­toare. Numelor deja cu­noscute cititorilor ro­mâni li s-a adăugat din 2016 cel al Tatianei Țî­buleac, al cărei debut în roman cu "Vara când ma­ma avea ochii verzi" a avut un mare succes de critică și de librărie: acum cartea a ajuns la a treia ediție și tot se mai scrie despre ea, iar de curând a fost publicată și în traducere franceză (sper ca stilul ei poignant să o facă vizibilă prin­tre sutele de romane noi ce apar anual în Franța). Origi­na­litatea șocantă a micului roman constă atât în directețea brutală a stilului, sub care mustește o tandrețe stângace, cât și în abilitatea de a evita melodrama, deși în principal e vorba de un destin ce cumulează nenorociri. Se spune că abia al doilea roman dezvăluie capa­citatea reală a unui autor. Iar prin cartea pe care vi-o recomand azi, Tatiana Țîbuleac confirmă apre­cierile entuziaste de la debut. Chiar dacă reia același tip de per­sonaj narator durificat de sufe­rințe timpurii, care privește candid-furios ceea ce îi e dat să trăiască, romanciera creează acum o altă lume, cea a Chișinăului din anii '80 și până azi, având ca fundal istoria basarabeană a perioadei reflectată în viața cotidiană. Naratoarea e aici o fetiță poreclită Lastocika (Rîndunica), abandonată la orfelinat ca și Aleksy din "Va­ra..." și care, ca și el, privește înapoi cu mânie, traumatizată de așteptări înșelate. Adoptată (de fapt cumpărată) de la orfelinat de rusoaica Ta­mara Pavlovna, ca să o ajute în "meseria" ei de vânzătoare de sticle goale adunate din gunoaie, fetița locuiește cu mama adoptivă într-o curte comună, repro­du­când în mic lumea Chișinăului multietnic și stra­tificat social, în ciuda minciunii egalitariste a sistemului comunist. Observațiile sinestezice ale fetei învie o umanitate în diver­sitatea ei pestriță, sesizează dramele din jur, de care nici ea nu e scutită, dar întâmplările dra­ma­tice prin care trece o ambiționează să-și de­pășească datul mizer, să se rupă de el. Cer­no­bîlul, Perestroika, războiul din Transnistria, tre­cerea la grafia latină, la lim­ba oficială "mol­dovenească" în școală, corupția și emigrația - toate sunt povestite prin peripeții ce capătă re­zo­nanțe simbolice. Un loc aparte în roman îl ocupă relația între cele două limbi, rusa și româna, în care crește și își formează o iden­titate ezitantă na­ratoarea bilingvă (există în text și destule cuvinte rusești, scrise în grafia ori­gi­nală, ilus­trând modul de a gândi amestecat al per­so­na­jului). Roman dens și emoționant al Chi­șinăului așa cum noi, de aici, nu-l cunoaștem, "Grădina de sticlă" îi consolidează Tatianei Țîbuleac po­ziția de romancier român foarte bun.