RĂSPUNSURI DE LA CITITORI: "Să nu vă rușinați deloc de această îndrăgostire"

Cititor Formula AS
(Scrisoarea: "M-am îndrăgostit la 70 de ani", F. AS nr. 1329)

Fiecare ființă omenească are dreptul să se bucure de ceea ce Creatorul a rânduit când a făcut bărbat și femeie și le-a zis: "Fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l".
Sunt mai în vârstă decât dumneavoastră și am fost binecuvântat cu o viață normală de familie, timp de șase decenii. Am cunoscut fericirea în doi, când un suflet sălășluiește în două trupuri. După părerea mea, familia este locul în care fiecare iubește pe fiecare, neabă­tut, la bine și la rău.
Din prima parte a scrisorii publicată în admirabila revistă "Formula AS", am reținut faptul că, lipsind iubirea, căsnicia "devenise în scurt timp un coșmar". Mă cutremur la gândul că ați trăit o vreme alături de un bărbat cu patima bău­tu­rii, între su­dal­me și bătăi, a­vând tăria unei lup­tătoare pli­ne de curaj, semn că erați făcută din plă­madă tare, ca­lități care v-au ajutat să vă "lu­ați inima în dinți" și, cu fe­ti­ța în brațe, să plecați în că­utarea unei alte lumi...
Cu tot respectul ce vi se cuvine, vă declar că vă admir cum ați trecut, cu eroism, prin pe­rioada în care, din femeie de serviciu, având în grijă un copil, împărțindu-vă între copil, școală și muncă, să deveniți ingineră, studiind până la limita puterilor fizice și intelectuale. În satul natal ați revenit doar la mormântul mamei, unde v-ați "dezlegat de toate relele îndurate". Și, cu pumnii încleștați, ați făcut legământ: "să-i ofer fiicei mele viața pe care eu nu am avut-o". Ați ars, jertfindu-vă pe altarul datoriei de mamă, iar fiica, acum medic stomatolog, a crescut puternică, are o căsnicie împlinită și un copil...

*

Ajungând la vârsta de 70 de ani, timp în care nu ați avut parte de căldura (iubirea) unui cămin, într-o zi, pe o bancă din Parcul Central din Târgu Jiu, s-a întâmplat să vă găsească Sabin, un bărbat... cu părul alb, sprijinit într-un baston. "S-a înclinat, m-a salutat și s-a pre­zentat". Acolo, atunci ați simțit "primii flu­turași în stomac". Și-au urmat seri în care nu puteați adormi fără să vă gândiți la el...
Vibrațiile acestea, pline de farmec, dar și de îngrijorare, veneau ca o compensație la zilele de coșmar din căsnicia avută la 20 de ani.
Stimată Elvira, să nu vă rușinați deloc de această îndrăgostire târzie. Iubirea nu are vârs­tă, se manifestă în mod diferit, după îm­pre­jurări. Cel ce ne-a adus în viață ne dă oricând dreptul să gustăm fericirea. Nu vă sfiiți să treceți pe sub "Poarta Sărutului", ținându-vă de mână. Îngerii păzitori v-au călăuzit pașii unuia spre celălalt. Lăsați-vă să fiți "ușoară ca fulgul, tânără și frumoasă, iar inima să cânte con­tinuu...". Da! Acum aveți un viitor, cel re­fuzat atâta vreme. Nu stați pe gânduri. Lăsați lumea să vorbească... Prețuiți fiecare clipă. Fiica dum­neavoastră vă va înțelege. Cred chiar că se va bucura. Nu are importanță unde veți locui, nici câți ani aveți. Există o tinerețe care nu tre­ce, cea a sufletului.
Vă doresc să aveți o cât mai lungă fericire împreună!

NICOLAE