Metode naturale de vindecare a cancerului - Cerealele

Redactia
Terapia cu CEREALE

În ciuda a numeroase controverse din partea specialiștilor în onco­logie, în momentul de față există un bloc solid de dovezi teoretice și expe­ri­mentale care atestă utilitatea cerea­le­lor în lupta contra cancerului. La un Con­gre­s de Oncologie des­fășurat recent la Paris, pe un studiu mamut de 300.000 de cazuri și desfășurat pe parcursul a 30 de ani, s-a putut demonstra fără echi­voc că o dietă mediteraneană (pa­ella spaniolă) bazată pe orez și legu­me, crude sau fierte, previne cancerul (com­parația a fost făcută cu o dietă din nordul Franței, bogată în grăsimi de ori­­gine animală - jambon, ficat de gâs­că, brânză grasă). Un alt studiu, efec­tuat la Universitatea de Medicină din Texas, arată că un regim ce­realier integral vindecă cancerul în anu­­mite faze de evoluție. Explicația ar fi că în tim­pul unui astfel de regim, sca­de cantitatea de radicali liberi din sân­gele bolnavului. De alt­fel, se știe că la po­poa­rele vegeta­rie­ne, cancerul este aproa­pe ine­xis­tent. În Europa, dieta cu cereale a fost promovată intens la în­ceputul ani­lor '50, cel mai mult prin curentul Ma­cro­bio­tic al japo­ne­zului George Os­ha­wa, dar și prin lucră­rile docto­ru­lui mi­litar fran­cez Jean Valnet, sau tratamentele dietetice ale celebrului dr. german Ko­lath, care își vindeca bolnavii cu ce­lebra supă de cereale a lui Hipocrate. Cum Ro­mânia este vestită, încă și astăzi, pentru calitatea cerealelor ei (desigur, cele nemodificate genetic), e păcat să nu le folosim și ca hrană, dar și ca medi­cament.
Grâul. Puțină lume știe că micile și, une­ori, disprețuitele grăunțe maronii din spicul de grâu conțin ace­eași cantitate de pro­teine (15 grame%) aproape ca și pul­pa de porc (19 gra­me%), fără a con­ține însă și gră­simile saturate (untura) din car­ne, incrimi­nate în producerea cance­rului de colon sau de sân. Anima­lele acelea mari, va­ca, hipopotamul, ele­fantul, de unde își iau proteinele? La țară, dacă dai la un cal puțin grâu, se-ngrașă și trage și că­ruța. Sigur că vor fi și unii oameni care vor replica: "Dar ce eu sunt cal, să mă­nânc grâu?". Pentru aceasta, au apă­­rut mori casnice de cereale care ma­cină grâul chiar după me­toda tradi­țională "piatră pe piatră", dar și o râșniță de cafea obiș­­nui­tă este su­ficientă pentru necesa­rul unei cure. Grâul con­ține aproape toate oligoele­men­tele (Ca, Mg etc.) și aproape toate vitaminele, enzi­me, fer­menți și factori de protec­ție, de aceea este foarte, foar­te nutritiv și hrănitor. Compara­tiv cu hrana de origine ani­ma­lă, pre­pa­­ratele pe bază de grâu nu lasă re­ziduuri în organism, favorizând fe­no­menul de dezintoxicare.
Orezul. "Un bol de orez pen­tru fiecare chinez", suna în anii '50 slo­ga­nul Partidului Comunist Chi­nez. Tra­tamentul constă în înlocuirea ore­zului alb cu orez nedecorticat. Deoa­re­ce orezul com­plet fier­be mai greu, se va în­muia în prealabil sau se va măcina, obți­nân­du-se pastă de orez (pudding). Dr. Léon Binet pune în evidență și pro­prietățile hipotensoare ale orezu­lui, iar dr. Kempner ara­tă că acesta favori­zează și eliminarea urinei. În India și China, un­de se mănâncă foarte mult orez, inci­dența cancerului este mai scă­zu­tă ca în Europa, fenomen comunicat și la Organizația Mondială a Sănătății.
Hrișca este o cereală care creș­te în zone de munte. La noi se cul­tivă în special la Su­ceava, dar se aduce mai ușor din Basa­rabia. Hrișca se mănâncă mult în Ru­sia, dar și în nordul Fran­ței (în Breta­nia), iar în aceste zone, incidența cance­ru­lui este mai re­dusă. Explica­ția ar fi zin­cul și seleniul din compo­ziția ei, care sunt antitumorale. Hrișca con­ți­ne însă și amino­acizi esen­țiali, ceea ce o face la fel ca și grâul, foarte nu­tri­ti­vă, în plus, ea poate fi consuma­tă chiar și crudă, în­muiată în apă 2-3 ore, respec­tân­du-se în felul a­ces­ta și principiul de "hra­nă vie".
Meiul con­ține proteine, acizi aminați esențiali, acid salicilic, fosfor, magneziu, zinc, vita­mina A și o mică can­titate de lipide. Se prepară ca un fel de mămăligă, și vreme îndelungată a con­stituit un aliment de bază pentru nu­me­roase popoare, când bolile neo­pla­zice nu făceau atâtea ravagii.
Ovăzul. Datorită proprietăți­lor sale energetice este un aliment de bază pentru populațiile din regiunile reci (Scandinavia). Anglo-saxonii îl con­sumă la micul dejun sub formă de "porrid­ge" (supă deasă din fulgi de ovăz, apă, puțin lapte de soia și mie­re). Este și un aliment al copiilor în pe­ri­oada de creștere, dar și un mijloc de re­facere și realimentare după perioa­de­le febrile. Scade glicemia și stimu­lează tiroida. 100 grame de fulgi de ovăz con­țin: 300 mg fosfor, 90 mg cal­ciu și 500 mg potasiu.
Orzul. În vindecarea can­ceru­lui, cele mai cunoscute proprietăți cura­tive sunt atribuite sucului de orz verde, obținut la storcător, când planta ajunge la 20-30 cm înălțime, moment în care orzul conține cele mai bune resurse nu­tritive pentru regene­rarea celu­lelor. Calitățile antitumorale se atribuie unui alca­loid (hordeină) și cantităților mari de vitamine și enzime pe care le conține. Se pot folosi 10-30 ml/zi diluat cu apă.
Secara. Arteroscleroza și ma­la­diile car­dio­vasculare sunt rare sau inexistente la persoanele care consumă cu regularitate pâine de secară, dar ajută și în cazurile de tumori cerebrale sau în preve­nirea cancerului la sân.

Dr. CRISTIAN BOERESCU