Răspuns pentru LIVIA - Padova, F. AS nr. 1327 - "Cum să-mi ajut fiul, bolnav de rectocolită hemoragică?"

Redactia
Dr. RAREȘ SIMU - Centrul de Sănătate și Viață "Armonia", București și Cluj-Napoca, tel. 0766/29.84.58

Prin rectocolită hemoragică se înțelege o afec­țiune a colonului, în care apare inflamația peretelui acestuia, la nivelul vaselor mici care îl irigă - vasculită. Ca urmare, prin aceste vase, sângele nu mai circulă cum trebuie și peretele intestinal se necrozează, se distruge, ceea ce duce la apariția unor răni care sân­gerează. Cauza bolii este reprezentată de o dereglare a sistemului imunitar, care nu mai recunoaște structurile proprii și le atacă, deci, este o boală auto­imună. Factorii care duc la această dereglare se presupun a fi anumite infecții care apar la pacienți care moștenesc un teren genetic pre­dispozant. Stresul, de ase­me­nea, se presupune că ar avea un rol major, atât în declanșarea bolii cât și în agravarea evo­luției.
Manifestări
Pe primul plan apare dia­reea însoțită de hemoragie. Scau­nele dia­reice apar, de obicei, după masă. Pot să fie produse de orice alimen­te, dar, în special, de lactate și de cru­dități. Fiecare pacient are anu­mite alimente pe care le tole­rează și altele pe care nu le tolerează, prin urmare, bolnavii își pot stabili cel mai bine regi­mul alimentar. Durerile abdo­mi­nale însoțesc dia­reea. De obicei sunt sub formă de crampe și se asociază cu balonări, zgomote hidroaerice abdominale, flatu­lență. O altă manifestare importantă care apare este reprezentată de tulburările de nutriție. Din cauza ac­celerării tranzitului intestinal și a leziunilor mu­coa­sei intestinale, se pierd o serie de principii ali­mentare. Astfel, pacienții pot fi anemici, deshi­dra­tați, cu pielea lipsită de elasticitate, cu părul și unghiile friabile (se rup ușor), lipsite de luciu, cu greutate scăzută și cu capacitate de efort diminuată. Manifestările descrise mai sus sugerează diagnos­ticul de rectocolită ulcerohemoragică. Pentru con­firmare, este nevoie de analize care să excludă alte afecțiuni, care evoluează asemănător, cum sunt: infecțiile, alergiile alimentare, intoleranțele alimen­tare (de exemplu, enteropatia glutenică), tumorile intestinale.
Analizele care se realizează sunt cele obișnuite pentru tubul digestiv: examenul materiilor fecale stabilește dacă există o infecție și, de asemenea, în ce măsură s-a realizat digestia alimentelor, exa­me­nul radiologic cu substanță de contrast, colono­sco­pia (cu biopsie) permite aprecierea mai bună a mu­coasei și diferențierea de alte boli inflamatorii intes­tinale (colită nespecifică infecțioasă, boala Crohn).
Boala are un caracter cronic. Pe parcursul evo­luției, există perioade de agravare și perioade de ameliorare a simptomelor. Agravarea poate să fie declanșată de anumite condiții externe: consu­mul de alimente care nu sunt tolerate (crudități, lactate), stresul, emoțiile puternice, expunerea la frig, trata­mentele îndelungate cu antibiotice.
Din cauza sângerărilor și a diareei, frecvent apar tulburări de nutriție care se manifestă prin scăderea în greutate, stare de oboseală continuă, scăderea ca­pa­cității de efort, anemie, carențe vitaminice, tul­bu­rări trofice la nivelul pielii, părului, unghiilor.
Fiecare pacient trebuie să-și stabilească propriul regim
* Regimul alimentar este important pentru prevenirea manifestărilor bolii. Trebuie urmat, indiferent de tratamentul administrat. În general, trebuie evitate produsele lactate, cruditățile, meze­lurile, conservele, afumăturile, carnea în exces. con­dimentele și excesele termice (alimentele prea reci sau prea fierbinți). Pe lângă acestea, fiecare bolnav are anumite particularități, anumite alimente pe care nu le suportă și pe care trebuie să le excludă. Cu alte cuvinte, ca și la alte boli digestive, fiecare pacient trebuie să-și stabilească propriul regim. Aceste restricții sunt importante pentru că alimentele care nu sunt tolerate exercită o acțiune de rănire a mucoasei atât timp cât sunt consumate și, în acest mod, agravează boala. Anumite alimente pot să nu fie tolerate fără ca pacienții să-și dea seama care sunt acestea, din cauza complexității alimentației. Există anumite analize care se efec­tuea­ză din sânge - testul de intoleranțe alimentare, detectându-se anticorpi împotriva alimentelor. În acest fel, se poate stabili exact regimul alimentar care trebuie urmat. Prin excluderea alimentelor netolerate, pe anumite intervale de timp, în funcție de gradul de intoleranță, leziunile mucoasei se pot vindeca și astfel boala poate fi vindecată.
* Tratamentul medicamentos clasic. Se face cu antiinflamatoare nesteroidiene de tipul salazopirină sau mesalazină și, în formele mai grave, cu corti­costeroizi de tipul prednison sau medrol. Acestea se administrează atât pe gură cât și sub formă de microclisme. În formele gra­ve, în care datorită leziunilor mu­coasei intestinale pătrund mi­crobi în sânge și apare starea toxico-septică, se reco­mandă tratamentul antibiotic. De ase­menea, în formele care nu răs­pund la tratamentul medica­men­tos, este indicată inter­ven­ția chirurgicală de extirpare a zonelor lezate.
Tratamente alternative
* Cura cu argilă este deo­sebit de eficientă pentru bolna­vii cu rectocolită. Argila are proprietăți antiinfla­ma­torii, dezinfectante, de favo­rizare a vindecării leziunilor mucoasei. Se face pe o pe­rioadă de 3 săp­tămâni, după care se face o pauză de 10 zile și se reia. Se folosește o lingură cu argilă la un pahar, dizolvată în apă de izvor sau apă plată. Se prepară cu o seară înainte de a se consuma. În primele două zile, se bea doar apa de deasupra argilei, care se de­pune la fund. În zilele următoare, se amestecă și se consumă tot conținutul. În prima săptămână, se bea un pahar pe zi, dimineața, în a doua săptămână 2 pahare pe zi, dimineața și seara, iar în ultima săp­tă­mână 3 pahare pe zi, dimineața, la prânz și seara.
* Tratamentul fitoterapeutic (cu plante) utili­zează: afinele, care se folosesc ca atare, sub formă de fructe, sau sub formă de pulbere sau compri­mate; se administrează 3-6 linguri sau 3-6 compri­mate pe zi, înainte de masă, până la ame­liorarea simpto­melor (diareei), nu mai mult de o săptămână; ulte­rior, pentru în­treținerea efectului, se adminis­trează 1-2 linguri sau 3 com­pri­mate pe zi; se poa­te administra ur­mă­toarea com­bi­nație de plan­te, sub formă de pul­bere ad­ministrată sub lim­bă, o dată la 6 ore: afin, izmă, mușețel, păt­la­gină.
* Tratamentul ho­meo­patic se sprijină pe următoarele remedii: Mer­curius corosivus este indicat la pacienții care au dureri acute, înainte de scaun, sub formă de cram­pe, arsuri, la care scaunul este amestecat cu mucus și cu sânge; Rathania, indicat la cei la care durerile se simt sub formă de înțepături, ca și când ar fi sti­clă spartă în zona anală; aceste dureri sunt ame­lio­rate de băi calde; Podophyllum este indicat atunci când există scaune apoase, care sunt pre­cedate de zgomote în burtă (borborisme) și apoi de dureri; după ce a avut scaun, pacientul nu se simte mai bine, ci continuă să aibă senzația de fierbere în burtă și dureri; Aloe: este indicat la cei care prezintă aceleași simptome ca mai sus, dar care după ce au avut scaun se simt mai bine; Ars album: utilizat în cazurile în care există și vărsături; pacienții au senzație de arsură în rect și în stomac, sunt foarte agitați și obosiți; Carbo vegetabilis: poate fi ad­ministrat la pacienții care, pe lângă simptomele de mai sus, prezintă și balonare puternică însoțită de eructații; Sulphur: indicat pentru cei care au scaune apoase galben-verzui, care apar în special dimi­neața. Tratamentul homeopat cel mai eficient este cel constituțional, în care pe baza carac­teris­ticilor psihoemoționale ale pacientului, se reco­mandă un remediu global, care poate să ducă la remisia com­pletă a bolii. Pentru acest tip de trata­ment este ne­cesară o analiză amă­nunțită a fiecărui caz în parte, realizată de medicul specialist.
Vă doresc sănătate!


Farm. Liliana Samson - Expert Good Days Therapy, tel: 0752/269.237

"Am ovare micropolichistice"
(Răspuns pentru ALINA, F. AS nr. 1314)


Sindromul ovarelor polichistice reprezintă o afecțiune ce are asociate dezechilibre, atât în ce privește funcționarea normală a aparatului genital feminin, cât și tulburări la nivel metabolic sau endocrin, cu impact asupra fertilității, dar și nu­meroase consecințe provocate de afectarea metabo­lică. Lăsat netratat, poate duce la complicații se­vere. Cauzele apariției acestei afecțiuni pot fi gene­tice, pot implica dezechilibre hormonale sau pot fi asociate unor probleme de sănătate deja existente. Este recomandată tratarea cores­pun­­zătoare a afecțiunilor asociate, controlul gli­ce­miei, al greutății corporale, prevenția cardiovas­culară, evitarea sedentarismului. Fiind o afecțiune complexă, diag­nosticul este stabilit conform unui protocol. De aceea este indicată colaborarea cu medi­cii specialiști: ginecolog, endocri­nolog, derma­tolog, dacă este cazul. Femeile se pot confrunta cu tul­burări ale ciclului menstrual, creșterea părului (față, piept, abdomen), modifi­carea greutății corporale, apariția acneei, disconfort abdominal etc. Re­zistența la insulină sau secreția insuficientă de insulină sunt, de foarte multe ori, asociate cu sem­nele clinice tipice și tulburări hor­monale specifice acestei afecțiuni. Studii recente au evidențiat acțiu­nea benefică a compușilor pe bază de inozitol, aceș­tia îmbunătățind funcția ova­riană, precum para­metrii hormonali și metabolici. Inocell este un supliment natural, o com­binație pe bază de inozitol și derivați ai acestuia, cu rol de a-i potența acțiunea tera­peu­tică, dar și de a proteja substanța împotriva degradării pro­duse de anumite enzime. Pe lângă ac­țiu­nea de nor­ma­lizare a valorilor gli­cemiei, Ino­cell pre­zintă și un rol important la nivel meta­bolic, normalizând valo­rile colesterolului, tri­gli­ceridelor, asigurând totodată protecție car­dio­vasculară. Acțiu­nea poate fi potențată odată cu ad­ministrarea de Coenzima Q10 Dual, ce are rolul de a suplimenta deficitul de coenzima Q10 din organismul uman, esențială în buna func­ționare a organelor și producerea energiei necesare desfășurării activității celulare.
Multă sănătate!