Masivul Ciucas

Florentin Popa
- Turism românesc de înaltă clasă -

Munții Ciucaș fac parte din ramura su­dică a Carpaților Orientali și ies în evidență prin înălțimile de peste 1900 de metri și vârfurile pietroase ascuțite ca niște pumnale îndreptate spre cer. Semeț și misterios, ascuns privirilor sub perdele de ce­țuri, cu poalele scăldate în ape curgătoare, brăzdat de pasuri și culoare montane, Masivul Ciucaș nu seamănă cu munții din jur - mai scunzi, rotunjiți de eroziuni, cum ar fi Masivul Siriu și Munții Tătaru la est, Munții Grohotișu la sud sau Vârful Tesla, la vest. Vă­zute din vale, spectaculoasele vâr­furi ale acestui colos de piatră sea­mănă cu ruinele unui castel de pe tărâmuri fantastice, rupt din po­vești cu zmei și Feți-Frumoși. Spre acest masiv muntos vă vom în­dru­ma astăzi, după ce și noi ne-am lă­sat vrăjiți de frumusețea lui!

Cum ajungeți

Fie că porniți la drum prin Buzău, spre județul Covasna, pe la Gu­ra Siriului și Întorsura Buzău­lui, fie că ocoliți pe la Brașov, prin Hărman, Prejmer și Teliu (cum vă e șoseaua mai scurtă) sau o luați pe la Vălenii de Munte, coborâți în Săcele și faceți dreapta, prin Târ­lungeni, odată ce ajungeți în În­­torsura Buzăului și apoi în Bră­det, la sensul gira­toriu, cotiți spre Acriș. (Satele de sub Curbura Car­pa­ților sunt curate ca lacrima, gospodăriile - bine orân­duite, iar despre oamenii locului am auzit nu­mai cuvinte de laudă!) Vi se va deschide în față un defileu larg, care se strânge kilometru după ki­lo­­metru până la poalele muntelui Ciucaș, într-o trecătoare îngustă, unde odinioară era trasată granița dintre Ardeal și Țara Românească - locul Oficiului Vamal, care a dat și numele comunei Vama Bu­zău­lui, atestată documentar în 1700, după ce Transil­vania a intrat sub dominația Imperiului Habsburgic.

Ce să vizitați

Cascada Urlătoarea

Ajuns la o răspântie de dru­muri, primul obiectiv turistic ce-mi iese în cale e Cascada Ur­lă­toarea. Las mașina în vale și merg pe drumul ce duce spre spec­taculoasa cădere de apă ("Pișă­toa­rea" - cum o numesc localnicii). Sub stropii reci ai ploii mărunte, care parcă nici nu te udă, verdele naturii e la fel de crud ca-n luna mai. Pădurea e deasă, întunecată, cu rădăcinile înfipte în covoare nesfârșite de mușchi. După trei zile de udătură, ver­santul opus cascadei e un rai al ciu­percilor: pitoance cât pumnul, îngră­mădite una într-alta, plopenchi de 20 cm, răsărite la poalele brazilor, iar pe marginea drumului, limba-vacii crește în voie. Apa cristalină a cascadei, iz­vo­râtă din piatră, curge lin, pe un șist cal­caros gigantic, pe care poți să pășești în voie, apoi se varsă în pârâul din vale. Locul e foarte curat, frumos amenajat pentru picnic și odihnă. (Felicitări primarului din Vama Buză­ului, care a marcat "ca la carte" obiec­ti­vele turistice, de spui că ești în El­veția!) Susurul apei, spart de tălăngile va­cilor ce pasc pe imașul din apro­piere, și abu­rul subțire care coboară dinspre pădure completează tabloul idilic... Sus, cât poți să urci cu privirea, vezi cețurile groase ce învăluie culmile și mângâie vârfurile ascuțite ale brazilor. Vremea mă duce cu gândul la țările scandinave - nu degeaba Întorsura Buzăului e campioana celor mai scăzute temperaturi din țară! Când asfaltul marilor orașe începe să se înmoaie sub zăduf, ae­rul răcoros și pur al pădurilor din zonă este o adevărată bine­cu­vântare!

Trasee montane

Spre înălțimi!

Cei mai mulți iu­bitori de drumeție ur­că spre crestele Ciu­cașului pe partea opusă a muntelui, pe la Vălenii de Mun­te și Cheia, apucând apoi pe traseele care por­nesc din Cheia - Muntele Roșu și împrejurimi. Însă și în partea dinspre În­torsura Buzăului, peisajele sunt fără egal: păduri întinse de fag și de brad, tăiate de pârâuri spumoase, poieni largi și pășuni alpine înțesate cu rugi de afine, din care țâșnesc în aer stânci ascuțite. Un traseu accesibil din partea de nord a Curburii Carpaților, pe care și noi l-am ur­mat, este cel ce pornește din Va­lea Dălghiului (mar­caj: bandă roșie și cruce al­bastră), pe la Cantonul Forestier Ciucaș și Poiana Dăl­ghiului, unde se bifurcă apoi spre Mâna Dra­cului - Vârful Ciucaș (marcaj: cruce roșie; durată: 5 ore) și Poiana Teslei, pe sub Vârful Dungu (mar­caj: cruce albastră). Noi am mers spre vârf, pe lângă Mâna Dracului, pe Plaiul Domnesc și Șaua Ciuca­șului, de unde am pu­tut admira un spectacol al naturii greu de imaginat! Se spune că numai cine a străbătut un munte poate să-i descrie măreția, dar Ciucașul te lasă pur și sim­plu fără cuvinte! Platoul alpin e plin de ascuțișuri. "Gemenii Ciucașului", "Mâna Dracului" și puzde­ria de vârfuri stâncoase mai mici par arme ale unor făpturi uriașe, rămase înfipte în munte după o luptă apocaliptică... De la înălțimea platoului, se des­chid peisaje de vis spre Bra­șov și Munții Siriului. De la Șa până la Vârful Ciucaș mai e cale de-o oră și ce­va, cu tot cu popas de tras sufletul pe urcușul abrupt. De sus, de pe vârf, poți să-l apuci pe Dum­nezeu de picior! Ceața de jos s-a mai risipit, lumini și umbre se schimbă continuu. De jur-împrejur, lumea pare mică tare, mă simt ca Gulliver în țara piticilor! Cu harta muntelui în mână, disting Turnu Goliat, Ti­găile Mari, Babele la Sfat, Vârful Bra­tocea. Doam­ne, câtă fru­musețe! Inima încă îmi bubuie, respir sa­cadat, dar liniștea și bucuria din suflet par po­go­râte direct din Rai, care-i o palmă mai sus, nu mai mult!
Atenție! Pe orice traseu apucați, echi­pați-vă cores­pun­zător, mai ales bo­canci de munte, pentru că sunt unele zone mai abrupte, cu grohotiș! Vara, veți în­tâlni din loc în loc stâne păzite de câini "băr­bă­toși", care nu se dau în lături să se lupte cu lupii și cu urșii! Ocoliți-le, în liniște, sau oferiți-le păzito­rilor blănoși un coltuc de pâine, pentru a trece mai departe fără probleme!
Dar nu-i nevoie să urcați pieptiș pantele muntelui ca să-i admirați măreția și frumusețea! Pe lângă potecile care urcă spre obiectivele montane despre care am amintit, există și drumuri de acces auto - ca cel spre Tabla Buții, pe Valea Buzăielului (pie­tru­it, stricat pe alocuri, pe care se poate merge nu­mai cu mașini de teren); după 6-7 kilometri pe dru­mul mare țineți-o tot spre dreapta și mergeți prin ini­ma pădurii, pe cursul pârâului Șipot (faceți iar la dreapta, la prima bifurcație!), până aproape de creste, după ce treceți prin vadul pârâului, unde apa nu depășește butucul roților. "Aproape" e un ter­men relativ, mai ales pentru oamenii locului - nu vă luați după ei! Drumul "de-o oră" al ciobanilor obiș­­nuiți cu muntele poate însemna dublu sau triplu pentru orășeni. Am pățit-o și noi! Și, fie că porniți pe potecile de munte în drumeție, cu bicicleta ori la cules de fructe de pădure, nu plecați ne­în­soțiți! Ar fi bine să aveți la înde­mână un fluier și un spray cu piper, pentru că Ciucașul se laudă cu o fa­u­nă bo­gată, din care nu lipsesc urșii bruni car­patini! Ciobanii spun că-s "cum­secade", că s-ar speria de om și de gălăgie, dar nu se știe nicio­dată!

Alte obiective turistice

Dacă sunteți mai comozi din fire sau ați venit doar pentru aer curat, pes­cuit, hrană naturală, liniște și recreere, găsiți și alte obiective de vizitat în zonă: vestigiile istorice ale Vămii Buzăului (ruinele Ca­pelei ca­tolice și a pichetului de grăniceri), Ta­băra de sculptură în aer liber, Rezervația Naturală "Valea Zimbri­lor", Cascada Urlătoarea etc. Toate sunt marcate! Fiți atenți la plăcuțele indicatoare de pe șosea! Turiștii care vin cu mașina pot vizita și obiectivele aflate în împrejurimi, la distanțe scurte, de până la 50 km: Lacul Vulturilor, Barajul Siriu, mâ­năstirile Valea Mare și Adormirea Maicii Dom­nului.
Dacă la plecare doriți să luați ceva bunătăți "de-ale gurii", aveți de unde! Toți vămășenii au oi sau vaci, fac o brânză de burduf cum n-ați mai gustat! Dacă îi întrebați ce mai țin prin beci, poate că vă ome­nesc și c-o țuică tare, care vă va face să su­por­tați mai ușor răcoarea muntelui!

Pensiuni

Dacă aveți nevoie de recomandări de cazare, v-o spun din start: cortul nu e o opțiune, din cauza vre­mii schimbătoare și a precipitațiilor abundente. În schimb, vă puteți caza într-una din numeroasele pensiuni din zonă, foarte bune, atât din punct de vedere al condițiilor de cazare, cât și al bucatelor din meniu, care pot sa­tisface și cel mai rafinat gurmand. Un lucru m-a uimit: toți proprietarii de pensiuni mai "cu ștaif" sunt foști turiști care s-au îndrăgostit iremedia­bil de farmecul locului. Aveți mai jos trei opțiuni din care puteți să alegeți, cu men­țiunea că n-am intrat pe porțile tuturor pensiu­nilor, ci doar în cele spre care m-au purtat pașii pe drumurile mele!

Casa Brădet

Noi am poposit la pensiunea "Casa Brădet", din satul cu același nume, pentru că eram mai mulți colegi de redacție și am vrut să stăm împreună. Clădită pe vârful unui plai, la marginea satului, oferă o pri­veliște minunată, liniște, aer cu parfum de fân și condiții de top. Își merită pe de­plin cele 4 margarete, iar nota de pe Booking.com (9,2) reflectă mulțumirea clienților. Pensiunea dispune de patru apartamente și 12 camere; prețu­rile por­nesc de la 168 lei camera dublă, în sezon, și 150 lei în ex­trasezon. Apartamentele se pot în­chiria cu 250-300 lei pe noap­te. Restaurantul (nota 10 bucăta­rului, din partea noastră!) are un bo­gat meniu "à la carte", iar 40% dintre produsele folosite la pre­pararea bucatelor sunt procurate din gospodăriile țărănești: ouă, lapte, cașcaval, brânză, slănină, dulcețuri etc. Pensiunea "Brădet" le oferă turiștilor multe facilități: zonă de relaxare exterioară, cu trei foi­șoare și loc de joacă pentru copii, foc de ta­bără, închiriere de biciclete mountainbike, echitație, tir cu arcul, ghid specializat pentru trasee montane, pescuit în iazurile de la Dealu Mare, plimbări cu sania iarna, chiar și plimbări cu avioane ușoare, de pe aerodromul Prejmer, pentru a admira din aer frumusețea Masivului Ciucaș.
Gazda noastră, Mirela Buțurcă, brăileancă de loc, e fermecată de Țara Buzaielor. "Este o zonă foarte frumoasă și prea puțin cunoscută, de care turiștii rămân îndrăgostiți și tot revin, cum am pățit și eu când am călcat prima dată aici. Am construit pensiunea acum 10 ani și nu-mi regret nicio clipă alegerea - acum am un stil de viață sănătos, îmi place mult ce fac și afacerea merge bine, în ciu­­da fap­tului că suntem la "polul fri­gului" și iarna durează șase luni din an! Tot mai mulți turiști caută acum locuri liniștite, ferite de aglomerația și zgo­motul ora­șelor. Multe familii vin la noi de ani de zile, ne-am împrietenit deja! Turismul ecu­menic s-a dezvoltat și el în ultima vre­me și numeroși clienți sosesc la hra­murile mânăstirilor din zonă. An de an, suntem gazdele participanților la cele două concursuri de off-road și la Raliul Teliului, care este la a șasea edi­ție. Zona se dezvoltă, pentru că Masivul Ciu­caș are un potențial turistic fantas­tic! Ar fi și păcat ca lumea să nu se bucure de fru­musețea și curățenia aces­tor meleaguri binecuvântate de Dumne­zeu!"
(Pentru informații suplimentare sunați la tel. 0744.787.672, 0746.509.496 sau intrați pe http://casa-bradet.ro/

Vama 54

Dacă o luați la dreapta pe prima șosea de după Vama Bu­zăului, ajungeți pe Valea Dăl­ghiului. Drumul e cam stricat, așa că-i bine să mergeți ușor. Într-o astfel de zonă, râul Dăl­ghiu - umflat de ploile toren­țiale - a erodat malul și șo­seaua s-a surpat, spre nemul­țumirea turiștilor! Oda­tă ajunși în defileu, pe partea stângă, sub poalele împă­durite ale Ciuca­șului, veți zări pen­siunea Va­ma 54, care apar­ține unor in­ves­titori din... Cons­tanța! (Doar v-am spus că cine trece pe-aici nu mai vrea să plece!)
Am vorbit cu Irina Drăguț, co­proprietar al pen­siunii. "Am deschis pensiunea acum patru ani și deja avem mare succes la public. Ne vizitează foarte mulți turiști români și străini, atrași de frumusețea zonei și de confortul pe care îl oferim. Fratele meu a venit cu ideea aces­tei cabane, după o drumeție spre Vârful Ciucaș. El a cumpărat terenul, apoi ne-a convins, pe mine și pe tatăl nostru, să ne investim toate economiile în această afacere și iată rezultatul! Am vrut să facem un loc cochet, de recreere, într-o zonă foarte săl­batică, și cred că am reușit. Când am ajuns prima dată pe Valea Dălghiului, m-am cam speriat. Era absolut pustiu, stăteam în fața gropii uriașe săpate pentru fundație și mă gândeam: cum să trăiesc izolată, în frig, printre lighioane și zăpezi? Dar în scurt timp m-am obișnuit și cu locul, și cu oamenii, iar dacă mă întrebi acum, n-aș mai pleca de-aici niciodată! Poate nu mă crezi, dar mi-am făcut și buletin de Târ­­lungeni! (Râde) În se­zon, avem un grad de ocu­pare de peste 90%, în week­end-uri e plin, iar în sezoa­nele de tranziție ne axăm mai mult pe evenimente cor­porate (conferințe, team-building, petreceri de fir­mă). Mulți dintre partenerii noștri au făcut din timp rezervări pentru anul viitor, deci afacerea noastră de familie merge foarte bine, nu ne putem plânge!"
Vama 54 este un hotel boutique, de trei stele, cu un apartament și 14 camere duble, în care pot fi găzduiți 33 de turiști. Are un bar bine "garnisit" și un restaurant "à la carte", iar majoritatea materiilor prime folosite în bucătărie (carne de porc, oaie, vită, ouă, lactate, brânzeturi, pâine, păstrăv) provin din gospodăriile locale ecologice. La capitolul facilități, dispune de saună, piscină cu apă încălzită, jacuzzi în aer liber și biciclete trek. Turiștii se pot plimba cu trăsurile trase de cai, pot face drumeții pe Ciucaș, pe traseele marcate care trec chiar prin dreptul hotelului, sau pot face rafting pe râul Buzău. Ținând cont de poziția izolată a cabanei, în prețul cazării sunt incluse două mese și accesul la facilități. Întregul pachet costă 500 lei pe noapte, pentru doi adulți.
(Pentru informații suplimentare sunați la tel. 0368.822.301, 0742.434.499 sau intrați pe http://vama54.ro)

Pastel Chalet

Amplasată chiar lângă Vama 54, pensiunea "Pastel Chalet", de trei stele, este organizată sub forma unui complex format din mai multe corpuri. Unul destinat zonei de recepție, restaurant și bar, celelalte trei pentru cazare, fiecare având 5 camere duble și un living de relaxare la parter. Realizate cu mult bun gust, amenajate elegant, cu mobilier înnobilat cu picturi manuale inspirate din portul popular românesc, camerele sunt adevărate opere de artă.
Patroana pensiunii, Enisa Burtan, este ocupată cu activitățile copiilor cazați și ne dă în grabă detalii despre facilitățile pe care le oferă oaspeților săi: "Pastel Chalet a fost inaugurat în noiembrie 2015. De la bun început, ne-am gândit să facem un loc aparte, pentru familiile cu copii. Fiind o zonă foarte liniștită, copiii pot să alerge în voie și să se bucure de libertate în condiții de siguranță. Oferim numai pachete integrate - cazare, mese și activități. În fiecare zi, oaspeții noștri au câte un program aparte. După micul dejun, fie plecăm într-o excursie în natură, fie la unul dintre numeroasele obiective turistice din zonă. Organizăm și drumeții montane cu ghid, plimbări cu trăsura, vizite la stânele din apropiere, ne plimbăm cu bicicletele, ne bucurăm de mișcare, în aerul curat al muntelui. După-amiaza, copiii au diverse ateliere de creație (mo­delează, pictează, învață să facă bis­cuiți de casă etc.) sau se joacă împreună, sub supraveghere, să-i ținem puțin ocupați, în timp ce părinții lor se răsfață cu un masaj, sau se relaxează, pur și simplu, pe șez­longuri, citind o carte sub soarele blând, ca să se elibereze de stresul cotidian. Prețurile pachetelor variază în funcție de tipul de cameră și de perioadă. În medie, un sejur de două nopți pentru două persoane, în care sunt incluse toate mesele, activitățile și atelierele de creație pentru cei mici, costă între 1200 și 1400 lei".
(Pentru informații suplimentare, su­nați la tel. 0724.210.737, 0722.841.558 sau intrați pe http://pastelchalet.ro)

Foto: 123RF (1)