RADU DEMIAN - "Gigantul Carpaților" a plecat...

Ion Longin Popescu
Cele mai mărețe petreceri colegiale din ultimii 20 de ani le-am făcut acasă la Radu și Rodica Demian, iubita noastră colegă, la Suslănești, lângă Câmpulung Muscel.

Intram cu emoție în uriașa sufragerie, pardosită cu cărămidă și decorată cu bârne, renovată după bat­jocura comunistă, ce deschisese aici crâșma satului. Ne plăcea atmosfera de casă veche boierească, pereții ta­petați cu diplomele naționale și internaționale ale gaz­dei, mobilierul de lemn de stejar, masa la care ne așe­zam îmbătați de aromele bucatelor, măsuța de lângă șe­mineu, unde ne aștepta țuica fiartă; jugul de la carul cu boi al bunicului, generalul Teodor Nicolau, fostul pre­fect de Muscel, pe care ne lăsam ceștile aburinde în tim­pul dansului; pereții ornați cu funii de ceapă, ardei iuți și usturoi. Ne simțeam bine și așteptam... Îl aș­tep­tam pe gospodarul Radu, cel înalt și frumos, cu vorbele lui pi­părate, cu po­veștile lui de altădată. Avea ceva de spus pentru fiecare. Ne caracteriza în glumă, avea câte un portret pregătit. Talentul lui oratoric nu avea egal. Chiar dacă șarjele pline de umor te ardeau câteodată, erai fericit. Cădeai în lava verbală a unui campion. După cum se știe, Radu De­mian a fost un mare sportiv, rugby-ist de elită, căpi­tan al echipei naționale a Ro­mâniei, ma­estru emerit al sportului, campion al României de cinci ori, ca membru al legendarei echipe Grivița Roșie; campion european și câștigător al turneului "Chalenge Yves du Mannoir" din Franța, unde a jucat în anii 1968-1970, la echipa RC Toulon. Tot francezii l-au botezat "Gi­gantul Carpa­ților", la cei doi metri înălțime pe care-i avea, și grație meș­teșugului cu care își depășea adver­sarii în săriturile de la tușă. După cum spune "Tata Valdi Săbău", unul din­tre cei mai apropiați prieteni și colegi ai săi, viața lui Radu a încurajat tot cercul de prieteni, ajutându-i să trăiască plini de optimism și bu­nă­voință. Sportul te ajută să vezi viața cu ochii binelui, te întă­rește, te îm­pinge spre tăria lucrului bine făcut. Așa se explică și pre­zența, în număr mare, a foștilor co­legi de sport și echipă, veniți să îi aducă un ultim oma­giu, la superba biserică "Regina Maria" din București.
Florin Măcăneață, fost elev al antrenorului Demian, deplânge dispariția maestrului, cu atât mai mult, cu cât, la telefon, îi spusese, cu câteva zile în urmă, că mai stă două zile în spital și vine acasă. "L-am întrebat ce mai e pe la moșie... Era foarte vesel, optimist, cum a fost toa­­tă viața. De câte ori vorbeai cu el te simțeai mai bine, te distrai. Nu-mi vine să cred că ne-a părăsit"! Și Tu­dose Teodorin, fost internațional, l-a avut antrenor pe Radu Demian. "Nea Radu a reprezentat cu cinste nu­­mele României", spune el. "Îl interesa cum ne îm­bră­căm, cum ne purtăm, cum vorbim, mai ales în de­pla­­sările în străinătate. Eram ca o familie. Clubul Gri­vița a fost de neuitat". Fostul elev Marin Ionescu nu poate uita că, în 1972, când s-a întors de la Roma, unde echi­pa devenise campioană europeană de juniori, a fost le­gitimat la Grivița Roșie. "Parcă mă văd cu domnul Radu în față. Eram mort de emoție. Era un jucător uriaș. Din păcate, marii sportivi încep să dispară. Mai ales fa­milia noastră, a rugby-iștilor, se împuținează an de an".
Viața lui Radu Demian a fost exemplară, așa cum i-a fost și jocul sportiv. Căsătorit cu profesoara de limba germană Rodica Demian, colega noastră de redacție, a dus un trai armonios, plin de iubire. Clujean de ori­gine, stabilit cu domiciliul în București, după re­novarea casei bunicului, fost prefect al județului Muscel, s-a mutat la Suslănești. Frumusețea construcției boierești, a locului încărcat de pomi și sălcii uriașe, pe malul unui pârâu iu­te ca o apă de munte, nu departe de livezile de pruni ale satului, au adus mult senin și liniște în sufletul lui Radu Demian. Din nefericire, acest suflet ne-a pă­răsit. Și, o dată cu el, pier și neuitatele petreceri ale re­dac­­ției noastre din casa boierească din Suslănești. Dar amin­tirile rămân. Dum­nezeu să fie cu el!