Rândunica albă-n cioc

Cititor Formula AS
Am citit undeva că "mai presus de toate, oamenii sunt creaturi care spun povești" și drept urmare, am simțit por­nirea să vă spun și eu o poveste.

Nu! Nu începe cu "demult, demult trăia"... ci mult mai simplu. Într-o dimineață din pri­mă­vara trecută, îmi beam liniștită cafeaua mati­nală, privind prin fereastră livada înflorită (în planul doi), iar în prim plan, pe terasa în­sorită, pe dragul meu Matis. Era ziua mea din mijlocul săptămânii când nu am ore la școală și mă pot răsfăța un pic. Matis, motanul meu, știe asta și caută favoruri. S-a întins pe spate pe cimentul cald și cu labele bate aerul prin­zând, vezi Doamne, niște muște imaginare. Mare șnapan, știe că-l urmăresc. Deodată, însă, stop-cadru - încremenește preț de câ­teva secunde într-o poziție nefirească. Apoi, brusc, se răsucește cu 190° și revine pe pi­cioa­re. Ceva din împrejurimi i-a atras atenția. Eu nu mai exist! Se furișează încet și dispare du­pă colțul casei. Ce-o fi? Ca să-l am în vi­zor, trec la celălalt geam, al dormitorului. Iar aici, ca într-un film, scena idi­li­că de odi­ni­oară se trans­formă în­tr-una de groa­­ză: lân­gă calcanul casei, percep o luptă pe viață și pe moarte. Două rândunici, în zbo­ruri scurte, de săgeți, căutau să îndepărteze un cioroi ce vroia să le fure un bulgăraș mic, negru, care uite, chiar se mișcă! Doamne, e un puișor care cred că a căzut din cuib! Câmpul de luptă e plin de ciripituri, fâlfâieli de aripi, croncănituri și, peste toate se apropie pâș, pâș și Matis. Dintr-o dată, totul a devenit pentru mine impon­derabil: papucii mi-au zburat, poalele hala­tului s-au transformat în aripi, ușile s-au dat în lături, iar eu, parcă plutind, nici nu știu cum am ajuns pe câmpul de bătălie.
- Matis, nu! am strigat la motanul care toc­mai se pregătea să facă inutilă lupta dis­pe­rată de apărare a puișorului de către pă­rinții lui. Surprinși, nici ei nu-și dădeau seama de ce m-am băgat. Am prins ghe­mu­lețul ne­gru în căușul pal­melor, salvându-l în ultimul mo­ment. După câteva clipe de uluială, totul a intrat în normal: cio­ro­iul mi-a adre­sat un cron­cănit de reproș și a dispărut, motanul, o privire ce spunea mul­te: "lasă că vezi tu" - iar perechea de rându­nele retrasă pe margi­nea cuibului, aflat sus, sus, sub streașină, îmi adresa rugăminți ciripite. Când am auzit și gângurituri mai stinse, mi-am dat seama că gâ­gâlicea, ce începuse să prindă viață în mâ­na mea, mai avea sus niște frățiori. Nu pu­team în niciun chip să-l alătur familiei. Cui­bul era perfect poziționat din "punct de vede­re păsăresc" și numai cu o scară înaltă, cineva putea ajunge la el. Acel "cineva" era însă la serviciu și venea doar spre seară. Până atunci, voi găzdui micuțul în "cuibul meu". I-am li­niștit părinții cu o vorbă bună și promisiunea de îngrijire atentă a odraslei, sperând că bu­nul Dumnezeu le va traduce din românească în "păsărească", mesajul meu. Am revenit în­cet, încet în casă, vorbind liniștit și mângâind "micuța" din podul palmei, pentru a-i da încredere.
Au urmat apoi o serie de măsuri urgente: suspendarea permisului de liberă trecere a motanului Matis, găsirea unui adăpost pro­vi­zoriu oaspetelui, studiul imediat al obice­iu­rilor înaripatelor cu codița bifurcată, hrănirea, pe cât posibil, a musafirului. De asemenea, am în­toc­mit un plan bine gândit de transfer, cu ajutorul soțului, al puiului în cuibul părin­tesc.
Totul fiind pus pe hârtie (ființă planifi­cată), am început punerea scenariului în prac­tică. Matis, cu toate miorlăiturile de protest, n-a mai călcat prin casă, dintr-o căciuliță de blană am încropit un cuib (e drept nu era suspendat, dar ședea bine în vârful patului). Din el păsărelul a prins curaj, a deschis ochi­șorii și a început să se miște pe piciorușele lui mici. Când mă apropiam deschidea larg cio­culețul, crezându-mă, probabil, o uriașă pa­săre ce-i aduceam mâncare. Mă port cu el "cu mănuși" (de menaj), una, să-l feresc de even­tualii microbi ce-i port și, să mă protejez și eu (în tradiția populară dacă ții în mâini captivă o rândunică, riști să ți se umple mâna de negi). Am posibi­litatea să-l cercetez aten­tă. E un go­go­loi de tuleie de culoare neagră-al­băs­trie, capul, otova cu trunchiul, are sub băr­bie o pată roșcată. Piciorușele mai dez­voltate în comparație cu aripile care sunt mici, mici. Ciocul bordat cu "caș" se des­chide larg, până aproape de urechi. Și-i era foame și sete, sărăcuțul. Ce să-i dau: m-am transformat în rândunica "mama-mare". Dintr-o bucată de carne fiartă, am tras câteva firicele, pe care le-am dimensionat cum am crezut eu de cuviință că sunt acceptabile. Apoi cu o pen­setă pe post de cioc de rându­nică am întins mâncarea spre cioculețul albi­cios larg căscat. A înghițit imediat și a des­făcut iar pliscul. Așa l-am hrănit până când a în­ceput să i se um­fle gușa. Apoi, cu lec­ția în­vățată, cu o pi­petă îi torn în cioc și apă. În sfâr­șit, sătul și obosit, după atâtea eve­ni­men­te, adoar­me. Îmi aștept soțul, căruia îi spun pe scurt povestea și, bi­neîn­țeles, e de acord să co­la­boreze. Aduce scara care e tocmai bună pen­­tru operație. Încet, sub aten­tă suprave­ghe­­re a mea și a lui Matis, ajunge sus la cuib, unde în­credințează aven­­turierul fa­miliei. Urmează ci­ri­pituri pe care noi le re­cepționăm ca de mulțumire.
Mai departe totul a de­curs, în zilele și lu­nile ur­mătoare, ca la carte. Puii au trecut prin toate etapele de creștere, împă­nare, primele zboruri, jocuri de societate în stoluri mai mari, antrenamente pentru lunga călătorie. Așa s-a dus vara, iar în toamnă, du­pă un zbor-protocolar de "la revedere" și urări de "drum bun", au pus cap-compas spre țările calde.
Iar acum, privind, din același loc ca la în­ceputul poveștii, aștept cu sufletul la gură în­toarcerea la cuib a membrilor familiei, bi­ne­în­țeles, și cu "rândunica cu noroc" printre ei.
Hai, dragilor, veniți mai repede, să-mi vestiți primăvara! Merit și eu atâta lucru.

PAULA - Izvorani