Mamasica

Cititor Formula AS
SCRISORI DE LA CITITORI

În drumul spre serviciu, o vedeam dimineața, cum stătea cuviincioasă, pe bordură, sub geamul unei bănci. Uneori, personalul de pază o alunga și atunci o vedeam cum își strânge băgăjelul și se mută ceva mai departe. Era "cumințenia pă­mân­­tului" altoită cu "gânditorul de la Ha­man­gia", și chi­pul ei avea ceva din pacea și afec­țiu­nea necon­diționată a bunicilor din poveștile co­pi­lăriei. Era curată și îngrijit îm­brăcată, o bluză de diftină, o fustă de doc, un pulovăr îm­pletit de mână, o vestă, în zi­lele friguroase, pe cap bas­ma­ua legată sub bărbie și... invariabila sacoșă de rafie. Sa­coșa tip, cu care unii "des­curcăreți" au făcut primul mi­lion, după Revoluție, când duceau în Turcia diverse și aduceau de acolo diverse.
Cumințenia despre care vă povestesc scotea din sa­co­șă, cu grijă, în funcție de ano­timp, firavi ghiocei, zambile sau lalele, apoi câr­ciu­mărese, crizanteme, brumărele sau brândușe de toamnă.
Într-o dimineață, în graba mea spre birou, am zărit o mică aglomerație de oameni care vocife­rau. Erau trei vajnici polițiști comunitari, repre­zen­tanți ai ordinii și disciplinei pe străzile ora­șu­lui, care tocmai terminaseră de instaurat lega­litatea în România, considerând că bunicuța noas­tră care vindea trei fire de pătrunjel și două bu­chețele de flori de câmp trebuia amendată! Bă­trâna era pierdută toată! Se uita când la unul, când la altul, și îngăima cu glas pierit că ea nu a făcut rău în viața ei, n-a mințit, n-a furat, ci doar în­cear­că să vândă și ea ceva pentru a-și duce viața de la o lună la alta, că are o pensie mică! No­roc de tre­cătorii care și-au păstrat dramul de o­menie în suflet și care au intervenit la timp și au oprit amendarea "infractoarei periculoase". Când am ajuns eu acolo, discuțiile erau în toi și am realizat că e momentul să intervin. Cu ame­nin­țarea că voi apela la 112, pentru a o duce pe bunică la spital, am reușit să o smulg din mijlocul vârtejului. Biroul unde lucrez era la doi pași, așa că am condus-o pe bunică, am liniștit-o puțin, i-am dat apă cu zahăr și i-am pro­mis că nu voi lăsa pe ni­meni să o necăjească.
Așa a intrat bunica Sica în viața noastră. Am hotărât s-o "adoptăm" și a devenit Ma­masica, mama noastră, a tuturor colegelor de serviciu. Venea la noi de două, trei ori pe săptămână, beam cafeaua împreună, ne aducea flori din grădinița ei, și la sfârșitul lu­nii, aveam grijă să pri­mească re­cunoștința pentru prezența dumneaei în viața noastră. Apoi lucrurile s-au lărgit și a intrat și în familiile noastre unde, pe rând, o invitam, în zilele de săr­bătoare, la micile petreceri pe care le organizam.
În tradiția creștină a poporului nostru a existat în­totdeauna respectul de a-i cinsti pe cei împo­vă­rați de ani, a căror experiență de viață repre­zintă o avere de învățături și exemple pozitive. Cine nu are un bătrân să și-l cumpere, spune un proverb românesc, care se pare că astăzi nu mai este la modă. Nădăjduiesc însă că nu este prea târ­ziu niciodată să ne întoarcem la valorile mo­rale tradiționale!

DANA GORUN