BIANCA SÂRBU ROMANESCU - "Speranța nu trebuie lăsată să moară"

Bogdana Tihon Buliga
- Minionă, energică și cu o inimă mare de tot, așa aș descrie-o pe Bianca Sârbu Romanescu, actriță la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din București și participantă la emisiunea "Te cunosc de undeva"... Talentată, cu o voce de excepție și mereu zâmbitoare, și-a păstrat bucuria, deși viața a pus-o la grele încercări. O poveste despre speranțele care știu să nu moară -

În Banatul de sub munte

- De ani și ani ești o prezență constantă în divertismentul românesc, fie pe scena Teatrului de Revistă, fie gazdă sau invitată în emisiuni TV, fie în concerte. Ești îndrăgită și apreciată pentru ca­riera ta, dar povestea vieții tale este aproape necu­noscută. De fapt, de unde ai răsărit?

- În primul rând, aș vrea să spun că sunt extrem de încântată că m-ai invitat la acest interviu. Am așteptat de mult această întâlnire de suflet, fiindcă apreciez mult revista "For­mula AS" și nu văd loc mai bun unde aș putea să-mi deschid inima. Cine sunt? M-am năs­cut la Reșița, în Banatul de mun­te, acum patruzeci de ani, în zodia Peștilor. Copilăria mea a fost foarte fru­moa­să, deși diferită de aceea a copiilor de atunci. Pe când majo­ri­tatea lor au crescut alături de părinți și bunici, eu am crescut alături de o "Tante", o doam­nă nemțoaică, ea fiind idolul și dra­gostea copilăriei mele. Astăzi este ceva absolut nor­mal să ai bonă pen­tru copii, dar atunci era un lucru ieșit din comun. Pă­rinții mei erau artiști, tata saxo­fonist, mama, ba­lerină, iar la puțin timp după naș­terea mea, au plecat la București să-și urme­ze carierele de suc­ces. Bu­nicii mei erau me­dici, alte me­serii di­ficile, care nu le lăsau ni­ciun dram de timp pen­tru creșterea mea. Așa­dar, am crescut, prac­­tic, într-o altă fa­mi­lie, una de sași, oameni plini de afec­țiune, care m-au iu­bit enorm și care mi-au dă­ruit cele mai frumoase amintiri pe care un copil le poate avea. La șapte ani, le­gă­tura mea cu Ba­natul s-a rupt, pentru că am venit la Bucu­rești, la școală. Am ajuns în Capitală cu inima frântă. Lăsam în urmă tot ce iubeam, Banatul meu drag, oamenii pe care-i consideram adevărata mea familie. Încet, încet, m-am adaptat, apoi am urmat liceul de limbă italiană "Dante Alighieri". Mi-a plăcut școala, am învățat mereu bine, îmi place să citesc, vorbesc mai multe limbi străine. Ce mai, am fost un copil cu­minte, care nu a creat niciodată probleme și căruia nu i-a lipsit nimic din punct de vedere material.

Prințul de la Teatrul de Revistă

- Se pare că îți moștenești părinții, artiști care și-au urmat cu statornicie pasiunile, chiar și după ce li s-a născut un copil. La fel de ambițios a fost și drumul carierei tale?

- E adevărat că provin dintr-o familie de artiști, oameni pasionați până la sacrificiu de meseriile lor. Muzica și dansul au fost darurile cele mai de preț pe care ursitoarele mi le-au făcut și mie la naștere, aceste două forme de artă fiind viața mea. Dar drumul spre ceea ce sunt în acest moment a fost unul destul de lin, fără salturi peste etape, fără afir­mări peste noapte. Am în­vățat, am absolvit Uni­versitatea de Arte la actorie, am urmat o carieră cu pași siguri, fără com­promisuri, și am ajuns exact unde am vrut să ajung: pe scena Teatrului de Revistă "Constantin Tănase". După ce am plecat din Reșița, culisele acestui teatru au devenit locul unde îmi petreceam cel mai mult timp, pentru că o înso­țeam pe mama la repetiții și spectacole. Așadar, după stu­dii, am ajuns exact acolo unde îmi dorisem să fiu. Problema este că eu nu am fost ni­ciodată o carie­ristă, precum pă­rinții mei, adică am vrut și viață personală pe lân­gă luminile sce­nei. Eu am vrut mereu o familie, mi-o do­ream cu mare în­dârjire, poate și din cauza lipsei pă­­rinților în copi­lăria mea, vo­iam o familie de care să am eu grijă, să fie numai a mea. Așa se face că imediat după ce am ajuns actriță la "Tănase", m-am măritat cu Marian Sârbu, un bărbat cu șaptesprezece ani mai mare decât mine. Un om de afaceri cu suflet de artist, care și-a dorit mereu să cânte și reușise. Eram colegi, parteneri de trupă în concerte, era prietenul meu cel mai bun, iubitul meu, soțul meu, sprijinul meu în toate. Mi-a dăruit doi copii superbi, Luca și Miriam. Trăiam viața la care visasem.

Când viața lovește în plin

- Când totul părea așezat pe făgașul firesc, viața ta luat o întorsătură extrem de dureroasă: soțul tău a murit subit. Cum răzbește o văduvă de doar treizeci și cinci de ani?

- Plecasem la un eveniment la Brăila. La începutul concertului, lui Marian i s-a făcut rău, sub privirile îngrozite a peste patru sute de persoane. S-a stins în brațele mele, un infarct care i-a sfâșiat aorta și nu i-a dat nicio șansă. Plecasem la o nuntă și m-am întors la o înmormântare. A soțului meu! Nu pot vorbi despre ceea ce a fost în sufletul meu. Dacă aș avea vreun dușman, nici lui nu i-aș dori să treacă prin asemenea suferință. Momentele în care a trebuit să-i anunț pe socrii mei că băiatul lor nu mai era, clipele în care le-am spus copiilor că nu-și vor mai vedea tatăl... toate acestea nu se uită niciodată, indiferent cât timp trece sau ce turnură ia viața ta. Din fericire, timpul alină suferința. Chiar dacă nu uităm, Dumnezeu are felul Lui de a ne întări în acele momente și, cumva, răzbatem.

- Crezi că marile suferințe emoționale pot duce la dezechilibre în plan fizic? Te întreb, pen­tru că la scurt timp după dispariția soțului tău, ai fost lovită din nou, de această dată, de o boală crâncenă: cancerul...

- Diagnosticul de carcinom bazo celular - can­cer de piele - fusese pus cu ani înainte, dar era ținut sub control. În urma suferinței, boala a recidivat și a lovit cu o forță nouă, mai puternică. Cancerul era localizat pe față, deci, chiar dacă îl învingeam, întreaga mea carieră artistică era amenințată. Dar a apărut o lumină în viața mea: am găsit cel mai bun doctor din câți există, în persoana domnului Ioan Lascăr. El mi-a dat o nouă șansă la viață, după două operații. Măiestria lui e atât de mare, că acum sunt ca nouă: pe lângă faptul că a îndepărtat toată tu­mo­ra, celulă cu celulă, nici din punct de vedere estetic nu am avut de suferit. E adevărat că am vrut să re­vin re­pede pe ecrane, așa că un timp am prezentat emi­­siunea cu un văl pe față. Nu am vrut să las pu­blicul să aștepte, dar nici să-l fac martorul suferinței mele. Am avut un sprijin enorm în colegi, în șefi. Ei m-au făcut să trec și mai repede peste toate. Dar de­presia nu m-a iertat. Boala secolului nostru! Mulți dintre noi o ignorăm și foarte rău facem. E perfidă, apare tocmai când te aștepți mai puțin. Eu am ajuns la psiholog când credeam că sunt în re­gulă, dar s-a dovedit că am avut de rezolvat multe sechele din trecutul meu. Acum sunt convinsă că trebuie să vorbim cu un psiholog la primele semne că sufle­tește lucrurile nu sunt cum trebuie. Cred că lucrul acesta poate preveni tragedii.

Darul lui Dumnezeu

- Cu toate astea, zarurile vieții tale s-au ros­togolit și te-au transformat în câștigătoare. Ești fericită și îndrăgostită din nou. Ne spui despre povestea de dragoste pe care o trăiești în prezent?

- Eu fac parte din acea categorie de oameni care nu poate trăi fără iubire. Am căutat-o mereu, întotdeauna am vrut iubire în preajma mea, dar la un moment dat am făcut pasul înapoi. Am fost copleșită și am încetat să mai caut și să mai sper. Și tocmai atunci a apărut Bogdan. Și așa cum îi spune și numele (Bogdan înseamnă "darul lui Dum­ne­zeu"), un dar chiar mi-a fost trimis. Darul lui Dum­nezeu pentru mine și copiii mei, care au devenit ai noștri. Ne știam din vedere de câteva luni, pentru că lu­crăm amândoi la "Antena Stars". Nicio clipă nu mi-a trecut prin minte că va fi vreodată ceva între noi. Este mult mai tânăr decât mine, iar eu aveam prejudecăți în legătură cu asta. Ne-am apropiat la o filmare, am vorbit mai mult în seara aceea, iar când m-a luat în brațe, am simțit că el es­te cel pe care-l aș­teptam. Din sea­ra aceea, nu ne-am mai despărțit, ne-am mutat îm­preună, și după doar o lună m-a cerut de soție. Din ianuarie, anul a­cesta, numele meu este Ro­ma­nes­cu. Atât de re­pede, a­tât de fru­mos!

- Copiii pe care i-ai adus în căsnicia cu el nu l-au spe­riat?

- Bogdan nu este genul de bărbat pe care res­ponsa­bilitățile să-l sperie. Dim­potrivă. A fost prie­tenul lui Luca și al lui Mi­riam din prima clipă, îi iubește, îi alintă, îi do­jenește cu delicatețe când greșesc și este figura masculină care le-a lipsit atâția ani. Deși nimeni nu le-a cerut vreodată asta copiilor, ei deja se referă la Bogdan ca la tatăl lor, ceea ce îmi aduce și mie multă pace în inimă. Știu că Ma­rian, de acolo, de sus, e mulțumit să mă vadă, în sfârșit, fericită, zâmbind mereu cu gura până la urechi, așa cum eram cândva.

"Clipa cea repede"

- Bianca, după atâtea războaie purtate în viața ta, ce îndemnuri le-ai da celor care nu se simt atât de puternici în momente grele?


- Nu îndrăznesc să dau sfaturi, nu sunt în măsură să o fac. Le-aș spune, totuși, celor în sufe­rință să nu-și piardă niciodată speranța și încre­derea în Dumnezeu. Știu că sună ca un slogan, dar acestea sunt cele două lucruri care m-au ținut pe mine vie. Mie mi-au dat și copiii forță și știu că este mai dificil dacă nu ai copii. Tocmai de aceea cred cu tărie că Dumnezeu are felul său de a le aranja pe toate, iar încrederea în El ne poate salva de senti­mentul de abandon și depresie. Condiția este să ai inima deschisă către Dumnezeu și către iubire.

- Pe tine, încercările prin care ai trecut te-au schimbat?

- Da, mi-au schimbat perspectiva asupra vieții. Eu nu mai fac planuri. Trăiesc clipa și mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă. Trecutul a fost asumat, viitorul nu există încă, așadar, rămân cu: "Clipă, ești atât de frumoasă!". Bineînțeles că sunt lucruri pe care îmi doresc să le fac. Vreau să călătoresc, să mai fac un copil, să scot un hit. Dar peste toate, vreau să fiu liniștită și să mă bucur de ce mi se întâmplă acum, în prezent.

- Nu pari prea "liniștită"! Eu am dat extrem de greu de tine, ești mereu prinsă între două emisiuni, două filmări, două spectacole. Unde te poate vedea lumea?

- Unde mă vedeți? Vă aștept pe toți la Teatrul de Revistă, cel mai nou spectacol în care joc se numește "E spectacol în oraș". În fiecare seară sunt la "Antena Stars", la emisiunea "Agenția VIP". Evident că paginile de Facebook și Instagram mă țin și pe mine, ca pe toată lumea, în legătură cu cei care sunt interesați de mine și de cariera mea. Să fiți iubiți, dragilor, și să ne fie bine!