CITITORII MULȚUMESC PENTRU AJUTOR

Redactia
"Pot să merg din nou la consult"

(Scrisoarea: "Vă rog, vreau să mai trăiesc", F. AS nr. 1302)

Mă numesc Sinivolnon Ilinca și lo­cuiesc în Brăila, str. Cireșului nr. 19-20, ju­­dețul Brăila, cartier Chercea. Sunt fe­me­ia de 57 de ani, bolnavă cu rinichii, căreia i-ați publicat scrisoarea intitulată "Vreau să mai trăiesc". Vă mulțumesc din tot su­fletul pentru ce ați făcut pentru mine. Mul­țu­mesc oamenilor cu suflet mare care m-au ajutat. Am reușit să-mi plă­­tesc asi­gurarea pentru a merge din nou la consult. Numai "Patronul cel mare" știe câte zile îmi mai rezervă. Eu, totuși, lupt cu viața de una singură. Le mulțumesc cititorilor: Crișan Ligia din Sibiu, Crișan Dana Ca­rolina din Hunedoara, Ba­dea Alexandra din București, Alexan­drescu Ioana din Iași, Pech Emil Cris­tian din Hunedoara, Orăștie.
Vă doresc tot binele din lume,
SINIVOLNON ILINCA - str. Cireșului nr. 19-20, Brăila, județul Brăila, cartier Chercea

"Am aflat că sunt mai mulți îngeri păzitori"
(Scrisoarea: "Totul a ars. Și bietele animale!", F. AS nr. 1305)


Doamnă Sânziana,
Când mă gândesc la tot ce s-a în­tâm­plat din 6 februarie până acum, îmi vine să plâng. Atunci a ars casa în care lo­cu­iam cu părinții. Era noapte și eram îm­preună cu mama mea, Ana. A ars tot. Spe­riată, v-am scris și vă rugam să fiți îngerul meu păzitor. Scrisoarea a fost publicată. Așa am aflat că sunt mulți îngeri păzitori. Am pri­mit mai multe pachete și ajutoare, din di­ferite col­țuri ale țării. Tuturor le mul­țu­mesc! Am în­vă­țat că și celorlalți le pasă și că pot deveni și eu cândva de ajutor. Mulțumesc din sufletul meu de copil doamnei Sânziana Pop, revistei "Formula AS", Fundației "For­mula AS" și tuturor ace­lora care s-au aplecat să citească și să ajute!
P.S. Și primăria ne va ajuta! Mulțumesc!
STANCIU DIANA ȘTEFANIA - comuna Soveja, jud. Vrancea