RĂSPUNSURI DE LA CITITORI: "În iubire și căință vei găsi salvarea"

Cititor Formula AS
(Scrisoarea: "Aștept un ajutor la frământările mele" - Marin, București, F. AS nr. 1323)

Dragă Marin,
Îngăduie-mi să-ți răspund fără ocolișuri și din toată inima, așa cum le-aș vorbi copilului sau nepoților mei. În cei 85 de ani de viață cu care m-a binecuvântat Dumnezeu, mi-a fost dat să văd și să îndur multe. Și pot spune că nu e chin mai mare decât acela de a-l fi trădat pe omul drag. Pentru că, în durerea asta, ești singur, copleșit de vinovăție, rușine și remușcări. Ți-am citit spovedania pe nerăsuflate, așa cum, de altminteri, citesc fiecare pa­gină din Formula AS, revistă la care am abo­na­ment de la începuturile sale. Nu aprob ce ai făcut, însă m-a impresionat sinceritatea cu care ți-ai des­chis sufletul în fața noastră, a unor străini și, mai ales, m-au mișcat regretele și hotărârea ta de a-ți reapropia soția, după ce ai înșelat-o și rănit-o. Iar eu am să-ți răspund tot cu o spovedanie. Doar tim­pu­rile erau altele pe când s-au petrecut faptele pe care am să le povestesc. Însă inima oamenilor era întocmai ca acum, cu aceleași dorințe, nevoi și slă­biciuni. Din istoria ce urmează, trage învățămintele ce se cuvin, fiindcă sunt mai prețioase decât orice povață!

Băsmăluța portocalie

Aveam 8 ani când tăicuțu' a fost luat pe front. Am doar o amin­tire ca un fum din ziua aceea. Măicuța, cu o băsmăluță porto­ca­lie pe cap, se agăța de gâtul lui și plângea. Tata a des­prins-o de lân­gă el, m-a mân­gâ­iat pe creștet și a plecat. Apoi, casa noastră, așe­­zată chiar la stradă, a rămas goală și tristă fără el. (Pentru că tata mereu râdea, dansa cu mine în brațe, o lua pe sus pe mama și o în­vârtea și o pupa, iar ea chicotea și era fe­ricită.) Știu că multă vreme după aceea l-am așteptat la fereastră. De cum mă tre­zeam, întrebam da­că a venit tăi­cuțu' sau când o să vină. Iar ma­ma îmi tot repeta că "dis­tanța nu desparte oamenii, că tata ne iubește și o să se întoarcă acasă curând". În prima iarnă de după plecarea tatei, ninsoarea a așternut troiene până la pervazul fe­restrei și a blocat ușile și poarta. Mama era încă o fetișcană pe atunci, cu niște cosițe roșcate ce îi ie­șeau de sub batic și-i ajungeau până aproape de brâu. Trebuie să se fi speriat rău când și-a dat seama că am rămas prizonierele nămeților. N-avea pe nimeni în Craiova, pentru că venise în Oltenia după ce se măritase cu tata - boiangiu ce se trăgea din­tr-un vechi neam de meșteșugari -, care o cu­noscuse în Maramureș și o luase de nevastă pentru că "e frumoasă foc, blândă și roșește tot timpul". Ru­dele ta­tei nu au văzut-o însă niciodată cu ochi buni (poa­te pentru că era pe jumătate unguroaică) și, odată ce el n-a mai fost să țină neamul unit, ai lui au lă­sat-o de izbeliște. Mi-amintesc că, sărmana de ea, într-ade­văr o fire blândă, încerca să le intre în voie, dar nu izbândea în strădania ei. Nămeții și gerul nă­prasnic au prins-o, așadar, fără niciun suflet la care să ceară ajutor. Deja începuserăm să simțim și să­răcia. Mâncam tot mai puțin și mai prost, în ciuda brumei de avere lăsate de tata și cu toată pri­ceperea mamei de a face din puțin mult. În seara potopului alb, a fost a doua oară în viață când am văzut-o plân­gând, cu fața în mâini, cu buclele roșcate și lungi luminând în asfințit. Și-a întors privirea când m-a simțit în ușă, mi-a zâmbit, apoi m-a luat lângă ea pe pat, m-a învelit cu plapuma și m-a legănat pâ­nă am adormit. În zori, Iovan (un prieten vechi al tatei, care nu fusese luat la război pentru că avea un beteșug la picior) ne-a eliberat din muntele de ză­padă. A apărut în ușă dis-de-dimineață, cu obra­jii roșii, scoțând aburi la fiecare respi­ra­ție. Zâmbea și muta o lopată mare dintr-o mână într-alta. Mi-amintesc că măicuța s-a făcut și ea roșie, dintr-odată, la fel ca buclele ei și obrajii lui. Timpul a trecut, iar bărbatul acela avea să fie tot mai prezent în viața noas­tră. Găsea mereu ceva de făcut prin preajma casei sau o ajuta la treburi pe Onica, așa cum îi spu­nea mamei numai tăicuțu', iar, de la o vreme, și el. În­tr-o primăvară, când ne-au dat drumul mai de­vre­me de la școală, rupsesem o crenguță de salcâm și aler­gasem cu ea acasă, cu gândul să i-o dau măi­cuței. În poartă, m-am ciocnit de Iovan. Nici măcar nu m-am întrebat ce căuta acolo, într-atât mă obiș­nu­isem să-l văd peste tot. Am căutat-o pe mama prin toate odăile, dar nu era nicăieri. Despletită, frământând băsmăluța portocalie și acoperindu-și fața cu ea, plângea și se legăna în față și-n spate, prăbușită pe treptele din spatele casei, de la ieșirea ce dădea spre coșare. Când m-a văzut, a izbucnit într-un hohot groaznic, s-a ridicat și a început să-și tot aranjeze rochia, de parcă ar fi vrut s-o sfâ­șie sau s-o curețe de noroi. Apoi și-a acoperit buclele roșii cu basmaua portocalie, și-a șters la­cri­mile, m-a tras de mână în casă și mi-a pus să mă­nânc.

Frontul de acasă

Din ziua aceea, nu l-am mai văzut pe Iovan. După câteva luni, s-a ter­minat și războiul, iar tata s-a întors acasă. Teafăr, dar piele și os, cu fața pă­mântie și ochii afundați în orbite. Abia dacă l-am re­cunoscut. "Onică, iar­tă-mă că te-am lăsat să duci singură tot greul! Dar de-acum sunt cu voi și o să ne fie bine din nou!" În loc să se bucure, mama s-a zguduit de un hohot de plâns. Eu mă obișnuisem să o văd așa în ultima vreme, însă tăicuțu tare s-a mai mirat. N-a întrebat-o nimic atunci, poate pentru că s-a gândit că s-a eliberat de tot chinul îndurat sau că sunt lacrimi de bucurie. Zilele treceau însă și cred că tata începuse să intre la idei văzând-o mereu abătută și cu ochii plecați. Încerca tot mai des să scape de mine ca să rămână singur cu ea și s-o des­coasă. Până când, într-o seară, după ce m-au trimis la culcare, i-am auzit pentru prima dată certându-se, apoi el a strigat minute în șir și ea nu s-a mai au­zit deloc, după care s-au făcut țăndări mai multe farfurii, iar în final s-a trântit ușa de am crezut că s-a rupt din țâțâni, a scârțâit poarta, apoi s-a așternut liniștea. Preț de câteva luni după aceea, tata n-a mai dat pe-acasă, iar mama mi-a spus că e la fratele lui, la Calafat. Ori de câte ori încercam să-i pun alte întrebări, îmi zicea că o să-mi explice când mai cresc. Într-o dimineață, ne-am trezit la poartă cu bu­na, care nu ne mai trecuse pragul de dinainte de răz­boi. S-a minunat de cât de mare mă făcusem și cât de mult semăn cu Onica, iar eu m-am mirat că și-a amintit, în sfârșit, că mai trăim. S-a închis cu mama în bucătărie, iar pe mine m-au expediat în curte. Au stat mai multe ore înăuntru, răstimp în care m-am furișat de mai multe ori pe hol și am încercat să trag cu urechea. N-am deslușit nicio vorbă măcar, doar șoapte, apoi sughițuri de plâns, apoi tăceri, apoi iar șoap­te. Într-un târziu, a ieșit, a schimbat câteva cuvinte cu mine și m-a poftit să trec pe la ea. Chiar de a doua zi, mama a început să se împartă între ca­să și biserică. Mergea la slujbe și se spovedea. În fie­care seară, o auzeam spunând mereu aceeași ru­găciune: "Doamne, iartă-mă! Doamne, facă-se voia Ta!" Iar, o dată la câteva zile, se așeza la măsuța din odaia ei și îi scria tatei. Umplea pagină după pagină, plângea și suspina. Tare mult mi-am dorit în pe­rioa­da aceea să pun mâna măcar pe una dintre epistole, să aflu ce o tulbura atât și ce așternea pe hârtie. Eram deja îndeajuns de mare încât să-mi dau seama că tăicuțu' plecase pentru că ea îi greșise cu ceva. Iar când am ajuns femeie în toată firea și am înțeles și cu ce, l-am admirat o dată în plus pe tata, pentru în­țe­lepciunea, toleranța și forța iubirii de care dă­duse dovadă iertându-i rătăcirea. E drept că mama, la rândul ei, n-a renunțat, cât el a fost la Calafat, să-i tri­mită dovezi de îndreptare, de căință și de dra­gos­te. Cu ce cuvinte mai exact l-a adus înapoi n-am cum să știu, pentru că tăicuțu' trebuie să fi distrus plicurile acelea și, odată cu ele, episodul negru din viața lor. Mi-amintesc limpede ziua în care s-a în­tors. Onica era la fântâna din curte când el a stri­gat-o din poartă. A scăpat lanțul din mână când l-a auzit și apa s-a prăvălit peste ea ca într-un botez, iar zalele au scrâșnit, izbind ciutura de pereții de piatră ai puțului. Mama a fost din câțiva pași lângă el, tăicuțu' a strâns-o la piept, iar Onica i-a răspuns la îmbrățișare fără să se mai înece în lacrimi. Și, odată cu îmbrățișarea din poartă, s-a întors și bucuria la noi în casă. Din clipa aceea, n-aveam s-o mai văd pe mama plângând decât zece ani mai târziu, când l-a vegheat pe tata pe patul de moarte. Îi pupa mâi­nile galbene și uscate, hohotea și se sufoca printre suspine. Nu s-a dezlipit de la căpătâiul lui până în ceasul din urmă, când i-a închis ochii. Apoi, după nici o jumătate an, s-a stins și măicuța. Pentru că, în ciuda a ceea ce se întâmplase între ea și Iovan, în­tr-un moment de slăbiciune, singurătate și rătă­cire, inima ei numai pentru tăicuțu' a bătut mereu. Iar când el nu i-a mai fost alături, pur și simplu a în­cetat să mai bată.
În final, dragă Marin, îți mai mărturisesc un sin­gur lucru. Am ales să-ți spun această poveste văzută prin ochii mei de copil, iar nu cu ochii mei de acum, fiindcă numai așa puteam să o privesc pe mama cu îngăduință și inocență, fără să o judec pentru răul făcut. Și tot cu înțelegere am ales să te privesc și pe tine - ca pe un rătăcit ce își regretă amarnic greșeala și vrea să se îndrepte. (Ia însă aminte, se poate ca alți oameni să nu te privească la fel!) Și, pentru că mama l-a adus înapoi pe tăicuțu' prin iubire și căință, înclin să cred că tot astfel ți-ai putea salva căsnicia și tu. Dragostea profundă și curată are să-ți deschidă inima într-atât încât să vezi, la adevărata lui dimensiune, răul pe care l-ai pricinuit cu trăda­rea ta. Iar căința sinceră are să te curețe, prin lacri­mi­le vărsate, de o parte din păcatul tău. Și nu uita ni­cio clipă o vorbă înțeleaptă din bătrâni: noi nu sun­­­tem totuna cu faptele noastre. Ele reprezintă roadele a ceea ce suntem la un moment dat. Dacă ne dorim ca faptele noastre să ne facă onoare și să-i bucure pe cei din jur, nu trebuie decât să ne stră­duim să devenim mai puternici și buni.
IOSEFINA, medic pensionar - Craiova

Picturi de ANA RUXANDRA ILFOVEANU