Organizația Avaaz salvează albinele

Ion Longin Popescu
- O victorie fantastică pentru știință și umanitate -

Organizația Avaaz are 50 de milioane de membri în peste o sută de țări. Astăzi, se află în sărbătoare. Corporatiștii de pretutindeni sunt disperați, visele lor distructive fiind aruncate la coșul de gunoi al istoriei. Se simt rău și unii dintre europarlamentarii români, care au avut ordin să voteze împotriva activității Avaaz. Dar Avaaz înseamnă "voce" în unele limbi. De aceea, a devenit un instrument de presiune, un tip nou de activism al secolului XXI. Vocea po­poa­relor! Știrea care uimește lumea este aceasta: Or­ganizația a obținut o interdicție totală a pesti­cidelor care ucid albinele, în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene! Succes care s-a obținut după o luptă ce a durat șapte ani, cu victorii de eta­pă, într-o țară sau alta din UE, când sute de articole (inclusiv cele din "Formula AS") au men­ționat "cata­lizatorul" Avaaz, aflat într-un proces sus­ținut de con­vingere a parlamentarilor și dem­nitarilor euro­peni. Așa s-a ajuns la enorma victorie de impor­tanță mondială, care nu este doar un punct de cotitură global pentru salvarea albi­nelor, ci cu­prinde interzicerea celor mai comune insecticide și constrângerea industriei, pentru dezvoltarea unui model de agricultură cu totul nou, netoxic! De-a lungul celor șapte ani, animatorii organizației s-au confruntat cu cele mai mari corporații producătoare de chimicale din lume și au folosit toate mișcările posibile - de la o petiție susținută de milioane de semnatari, la fonduri prin colectare publică, pentru oamenii de știință, până la abordarea miniștrilor prin aeroporturi. De no­tat că lista de sem­nă­turi este cea mai mare din istoria or­ganizației, fi­ind vorba de peste 5 milioane de sem­natari. Parlamentul Euro­pean a primit-o de la un grup semnificativ de acti­viști, împreună cu o mas­cotă de 5 metri, Bernice, ca­re a călătorit prin toată lu­mea, fiind prezentă în toa­te mo­mentele-cheie și cap­­tând atenția mass-media de fiecare dată.

"Votul Parlamentului European a fost o victorie fantastică pentru știință și pentru mediu"

Îndelungata luptă cu mediile politice a trecut prin multe etape, și ONG-urile, inclusiv cele din România, au multe de învățat. Printre acestea, cele mai importante au fost, inițial, consultările. Văzând că generau reacții minime, activiștii au inundat ministerele-cheie cu apeluri directe de la votanți. Timp de șapte ani! Înaintea votului din PE, presiunea a fost atât de puternică, încât, în Germania și în Suedia ministerele au răspuns pu­blic organizației, pe rețelele sociale. Un oficial al Co­misiei a scris: "Vă mulțumim mult tu­turor pentru eforturile voastre și pentru dedicarea pe care o arătați față de acest subiect!" Orga­ni­zația a luptat prin modalități multiple. Spre exem­plu, a finanțat studii științifice. Pentru a contracara multiplele studii finanțate de companiile pro­du­cătoare de chimicale, aproape 150.000 de membri Avaaz din toată lumea au donat mai mult de 2,5 milioane de euro (!) pentru cercetarea și crearea de campanii pen­tru salvarea albinelor! Împreună, membrii Avaaz au susținut studii independente originale, realizate de experți de top, și s-au asi­gurat că sunt văzute de actorii-cheie, înaintea votului. În cele din urmă, corpul știin­țific oficial al UE - EFSA (Auto­ritatea Euro­pea­nă pentru Sigu­ranță Alimentară) a declarat că susține interdicția. Dave Goulson, profesor de bio­logie la Univer­sitatea din Sussex, a spus: "Votul PE a fost o vic­torie fantastică pentru ști­ință și pen­tru mediu; membrii Avaaz ar trebui să fie mândri de rolul pe care l-au jucat în rea­lizarea acestui lucru." Chiar și cel mai mare sin­dicat al agricul­torilor din Italia s-a alăturat! La rândul ei, Alison Waugh, fermieră din Scoția, a de­clarat: "Cariera mea viitoare depinde de supra­viețuirea agriculturii și, în cele din urmă, depinde de supraviețuirea albi­nelor și a insectelor. Ce ați făcut voi este mi­nu­nat!" De notat că organizația a lucrat îndea­proape cu Comisia Europeană, un fapt crucial pentru ob­ținerea interdicției. Așa că, atunci când au apărut zvonuri că in­dustria zahă­ru­lui face lobby pentru relaxarea inter­dic­ției, Avaaz i-a a­min­tit Președintelui Co­mi­siei Europene, Jean-Claude Juncker, că a pro­mis să fie "o­mul al­binelor". Când a venit re­zultatul votului, Co­misarul european pen­­tru sănătate l-a pos­tat pe Twitter, sărbă­to­rind îm­preună cu mem­brii Avaaz!

"Sunt vești bune pentru albine, dar sunt și vești bune pentru umanitate"

Pe lângă pre­siu­nile asupra politicienilor de la Bruxelles, membrii Avaaz au făcut pre­siuni în favoarea in­terdicției în fiecare ța­ră din UE. Campania a început în 2011, când un milion de membri Avaaz au impul­sionat Franța pentru ca aceasta să deschidă calea cu o interdicție pe plan național. Și au con­tinuat să facă apel la liderii francezi din fiecare ad­ministrație, până când Avaaz și-a găsit un partener în Nicolas Hulot, susținător al albinelor și ministru francez al Mediului, care în această ultimă pe­rioadă s-a aflat în prima linie a luptei paneuropene pentru interzicerea neonicotinoidelor. După votul de zilele trecute, ministrul Hulot a de­clarat: "Sunt vești bune pentru albine, dar sunt și vești bune pentru umanitate. Paradigma se schim­bă și doresc să aduc omagiul meu puternicei mobilizări sociale pentru luarea acestei decizii!". Situația a fost mult mai grea cu Marea Britanie. De-a lungul multor ani de zile această țară a fost un factor blocant, fostul Secretar de Mediu eti­chetând chiar mesajele din partea membrilor Avaaz drept "atac cibernetic". Dar anul trecut, Marea Britanie a de­venit o susținătoare a albinelor! Se spune că nici un alt subiect nu a generat vreodată o cores­pon­dență atât de susținută între parlamentari și ale­gătorii lor britanici! Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără mobilizarea milioanelor de oameni care au pus presiune pe guverne, pentru a face acest lucru. Cu câteva săptămâni înaintea votului, au fost probleme și în Olanda. Trei membri Avaaz au început propria lor campanie națională pentru salvarea albinelor, campanie care a devenit rapid virală și care a fost susținută de 10 dintre cei mai importanți oameni de știință din țară, doi foști miniștri și chiar și o prințesă! Un sondaj de opinie arăta că aproape 80% dintre votanții olandezi susțin interdicția și i-au livrat campania direct ministrului Agriculturii. Ministrul a luat panoul cu petiția pentru a-l "afișa pe coridor"! Apoi, cu două zile înaintea votării, Olanda s-a declarat, în mod neașteptat, în favoarea interdicției! Nici în Grecia nu a fost ușor. La început, petiția susținută de un număr masiv de semnături a fost trimisă mi­nistrului Agriculturii, împreună cu un borcan de miere organică, făcută în zona sa natală. Apoi, un activist Avaaz a vorbit direct la telefon cu mi­nistrul Vangelis Apostolou. În cele din urmă, câțiva activiști au ajuns la el cu câteva ore înaintea votului, exact când cobora din avion, iar când a aflat că adoptarea interdicției ar putea depinde de Grecia, s-a angajat imediat că o va susține! Astăzi, această interdicție pare a fi prima mutare substan­­țială dinspre agricultura intensivă, ba­zată pe pesticide, înspre un nou și palpitant mo­del de agroecologie, în care producția de alimente să se facă în armonie cu natura, nu împotriva ei. "Dar nu ne putem culca pe lauri", spun ONG-iștii Avaaz. "Trebuie să aducem această victorie și în SUA și în Canada. Putem convinge guvernele să protejeze binele public. Lumea are nevoie de să­nă­tate. Salvarea albinelor e o victorie a nor­ma­li­tății. Și a faptului că, atunci când vrei cu ade­vărat, se poate".

Fotografii: Avaaz