Rodica Culcer despre... "Criminalii și hoții se pot apuca de treabă. PSD veghează pentru ei"

Redactia
- Inițiativa guvernamentală care vizează mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a de­clanșat un nou conflict între Liviu Dragnea și pre­șe­dintele Iohannis. Căror interese naționale răspunde această inițiativă și care este miza ei?

- Mutarea ambasadei noastre la Ierusalim nu este nicidecum o prioritate. Nu ne-au cerut-o imperativ nici Statele Unite, care au decis să facă această mutare, nici sta­tul Israel. Mai mult, ea sfidează UE, care a decis că sta­tele membre nu-și vor muta ambasadele la Ierusalim, până când nu se va ajunge la un consens în privința sta­tutului acestui oraș. Or, statutul Ierusalimului reprezintă un măr al discordiei între palestinieni și statul Israel, iar atentatele cu bombe în oraș sunt frecvente. Ce rost are să-i expui la aceste riscuri pe diplomații și muncitorii români din Israel, sau să atragi atenția extremiștilor asupra României? Nu România este cea care va rezolva conflictul dintre evrei și palestinieni, iar dreptatea în acest caz complex este extrem de greu, dacă nu impo­si­bil, de stabilit. Nu contest că problema merită o dezba­tere care să vizeze și oportunitatea iritării partenerilor din UE, pentru a ne alinia la politica Administrației Trump - care, în acest caz cel puțin, nu este și a NATO. Dar o astfel de dezbatere nu mai poate avea loc acum, din cauza modului în care a fost pusă pe tapet chestiunea și din cauza mizei politice majore a gestului liderului PSD. Dragnea a făcut public un document guver­na­men­tal con­fidențial la care, în mod legal, nu trebuia să aibă ac­ces. Liviu Dragnea, ca președinte al Camerei Depu­taților, nu are nici o atribuție în privința politicii externe, care reprezintă domeniul rezervat președintelui. Intrând deliberat pe teritoriul acestuia, Liviu Dragnea urmărește uzurparea funcției prezidențiale, proces demarat deja prin reducerea drastică a atribuțiilor președintelui, în procedurile de numire și revocare a înalților magistrați și după ce PSD a inițiat revizuirea legilor siguranței naționale, în scopul vădit de a mutila prerogativele șefului statului, din sfera serviciilor de informații și de telecomunicații speciale. Ceea ce vrea Liviu Dragnea, de fapt, este să schimbe echilibrele politice constituite constituțional și prin consens politic, cu aranjamente care să asigure dominația sa și a forțelor politice supuse lui. Nu știm dacă va reuși, dar deocamdată se simte sigur pe situație și merge înainte.

- După scandalul provocat de legile justiției, con­testate de majoritatea magistraților, PSD forțează adop­tarea unor modificari ale codurilor penale, con­si­derate periculoase pentru siguranța cetățeanului. Care sunt pericolele la care ne-ar expune aceste modificări?

- După cum reiese dintr-o analiză a Ministerului Public, pentru a ne referi la profesioniști ai dreptului, es­te vorba de prevederi care le permit infractorilor să scape de anchetă și de pedeapsă. Cea mai scandaloasă este im­posibilitatea folosirii înregistrărilor legal efectuate (cum ar fi cele prin camerele de supraveghere din spații pu­blice) care nu privesc strict fapta pentru care s-a cerut su­pra­vegherea. Cu alte cuvinte, dacă în cazul unei an­chete pentru furt apar date care indică și săvârșirea altei infracțiuni, de exemplu un omor calificat, aceste date nu pot fi folosite de procurori pentru a deschide o anchetă penală pentru omor. Mai mult, comunicările electronice (e-mail-urile) care nu privesc fapta pentru care s-a în­ceput urmărirea penală vor fi distruse definitiv, chiar da­că indică existența altor fapte penale, necunoscute procu­rorilor până la acea dată. Vă dați seama câți criminali, violatori, jefuitori etc. pot scăpa, dacă aceste prevederi vor deveni lege? Știm, desigur, că scopul acestor modi­ficări - care amestecă abuzul în serviciu cu furtul și vio­lul - este acela de a-i ajuta pe politicienii cu dosare de co­rupție sau abuz în serviciu să scape de urmărirea pe­nală, dar de ele vor beneficia toți infractorii. Cei care pierd sunt doar cetățenii, pe care procurorii nu-i mai pot apăra. Totodată, se limitează la șase luni termenul pentru de­punerea unui denunț, indiferent de gravitatea și temei­nicia sa, iar termenul de finalizare a urmăririi penale se re­strânge la un an. Deci, criminalii care nu sunt desco­pe­­riți în acest interval scapă nepedepsiți. În plus, comi­terea unei infracțiuni devine tot mai puțin riscantă, căci procu­rorii nu vor mai putea cere arestarea preventivă pentru infracțiuni precum agresiunea sexuală, sau acte de pe­dofilie, furt, furt calificat, înșelăciune, abuz în ser­viciu, delapidare, spălarea de bani ș.a. Iar pentru infrac­torii care vor fi totuși arestați și condamnați, se deschide fru­moasa perspectivă a arestului la domiciliu sau al celui de weekend. În cel mai rău caz, vor fi eliberați după exe­cutarea a numai jumătate din pedeapsă, nu a 2/3 ca până acum. Criminalii, hoții și violatorii se pot deci apuca de treabă. PSD veghează pentru ei.