ZODIACUL LUNII MAI

Tana Rosca
- Fără doar și poate, trecerea planetei Uranus din Berbec în Taur, care se petrece pe data de 16, este evenimentul lunii. Uranus a petrecut în Berbec nu mai puțin de 7 ani, perioadă în care a creat tulburări sociale radicale, cu in­ten­ția de-a propulsa umanitatea. Această planetă a revoluțiilor este deosebit de hotărâtă atunci când traversează prima zodie din cele 12. În Taur, situația este cu totul diferită. Aici, Uranus nu se simte deloc bine. Din punctul de vedere astrologic, se consideră că, în această poziție, exercită o puternică influență asupra lumii financiare și a celei artistice. Mișcările sindicale și agricultura vor fi și ele afectate de Uranus în Taur, iar începuturile puternicei influențe pe care o va exercita timp de șapte ani asupra aspectelor celor mai practice din viața noastră se pot simți acum cu intensitate. Această intensitate, poate chiar agresivitate, vine din partea micului malefic Marte, care intră tot pe 16 în Vărsător, de unde răspândește discordie în diversele straturi sociale, în timp ce tensiunea sa cu Uranus în Taur e de rău augur, pentru grupuri sociale întregi. Micul benefic Venus pătrunde pe 20 în Rac și ne îndulcește viața familială. Aici este refugiul pentru cei mai mulți dintre noi -

BERBEC
Energie mai lină


Cei mai mulți dintre Berbeci se vor simți ca și când au fost decablați de la o rețea de înaltă ten­siune, odată cu plecarea lui Ura­nus din semnul lor. O parte dintre dvs. se bucură de această liniștire, de energia mai lină de care aveți par­te, cealaltă parcă duce dorul ace­lor vârtejuri de idei și răsturnări ne­așteptate de situații, care au marcat viața dvs. începând din martie 2011. Acestora din urmă le va face plăcere să afle că vor mai avea parte de o vizită relativ scurtă a lui Ura­nus, la sfârșit de an. Ambele cate­go­rii vor trece însă la preocupări mai prac­tice sau, cel puțin, vor fi mai con­secvente în urmărirea pro­iec­telor personale.
BANI: Aici începe să vă afec­teze Uranus, în curând. Aveți grijă să puteți susține din punct de vedere practic ideile neo­biș­nuite care vă vin. Fiți de ase­me­nea atenți să nu vă alăturați unor pla­nuri fanteziste, lansate de prie­teni.
CARIERĂ: Între 14 și 29 aveți posibilitatea de a vă convinge șefii să valideze unele dintre ideile dvs. originale.
DRAGOSTE: Viața personală a cuplurilor are de câș­tigat de pe urma plecării lui Ura­nus din semnul dvs. Berbecii soli­tari sunt într-o dispoziție cuce­ritoare când ies în lume, până pe 19.
SĂNĂTATE: Ați câștigat mai multă mobilitate, începând cu finele lunii trecute. Da­că vreți să o păstrați, rezistați ten­tațiilor culinare, mai ales în a doua săptămână a lunii.


TAUR
Schimbări pe nepusă masă


Echilibrul dvs. pro­verbial va fi supus, din 16, ase­diului for­țe­lor neprevăzutului, re­pre­zentate de Ura­nus. Nu aveți cum să câștigați împotriva tem­pe­ramentalului zeul al cerului, așa că ar tre­bui să vă pregătiți să vă adap­tați schimbărilor ivi­te pe ne­­pusă masă în viața dvs. Se poa­te însă și să intrați în rezonanță cu energia lui, așa încât comportamentul dvs. să se modifice fără să vă dați sea­ma, dar cei din jur s-ar putea să ră­mâ­nă surprinși. Unele dintre noile dvs. atitudini pot reprezenta o bine­ve­nită ieșire din șabloane, altele intră în con­­tradicție cu caracterul dvs. de fond. Care, cum, doar Uranus știe.
BANI: În mai, aveți șanse de a câștiga mai mult. Cel mai ușor se leagă proiectele financiare până pe 19, dar și până pe 29 veți avea argumentele necesare pentru a încheia contracte favorabile.
CARIERĂ: Obstacolele pe care nu le înțelegeați, pentru că erau provocate de falși prieteni, care vă să­pau pe la spate, încep să dispară ca prin farmec în cea de-a doua parte a lunii.
DRAGOSTE: Criteriile dvs. pentru o relație care să mear­gă bine se schimbă drastic sub influența lui Uranus. Cel mai ușor vă dați seama de noile dvs. aspirații și le puteți verbaliza între 14 și 29.
SĂNĂTATE: Tot în cea de-a doua parte a lunii, veți pu­tea observa cum tensiunea arterială se re­glează și durerile de cap se atenuea­ză.


GEMENI
Subminați de prieteni


Dvs. sunteți obișnuiți să vă ju­cați farmecul și să rezolvați asfel multe probleme care altora li se par insurmontabile. Ar fi ris­cant să mizați prea mult pe abi­litatea și inteligența dvs. din 16 mai în­colo, căci Uranus se ins­talează în­tr-un loc din care per­mi­te să fiți subminați de prie­teni ne­sin­ceri. Această situație va dura cir­ca șapte ani, iar obișnuitul dvs. fler s-ar putea să nu funcționeze când vine vorba de a-i distinge pe pri­etenii de conjunctură de cei ade­vărați. V-ar fi de folos să vă puneți lacăt la gură, mai ales când vine vorba de a participa la bârfe sau a divulga secretele altora. Luna aceas­ta sunteți însă sub protecția lui Ve­nus până pe 19.
BANI: Aceștia încep să curgă din 20 și încă fără vreun efort deosebit din partea dvs. Nu e exclus să vă lansați într-un proiect alături de cineva din familie.
CARIERĂ: Tot mai mult reușiți să în­făp­tuiți din ceea ce v-ați propus în ultimii șapte ani și nu ați reușit, de­cât eventual parțial și tempo­rar. E cazul să prindeți în­cre­de­re, fără a vă arunca cu capul înainte.
DRAGOSTE: Venus și Luna nouă în Săgetător îi pot aduce pe mulți dintre dvs. la concluzia că relația de iubire trebuie să treacă la un nou nivel.
SĂNĂTATE: Aveți mare grijă cu gâtul, începând din 16, dar și cu somnul și tiroida.


RAC
Pe metereze


Pentru dvs., viața devine mai ușoară odată cu trecerea lui Uranus în Taur. Prezența sa se poate face simțită prin apariția unor per­soa­ne neobișnuite în cercurile pe ca­re le frecventați ori prin pro­iecte sociale în care vă puteți trezi atât de implicați, încât s-ar putea să nu vă recu­noaș­teți. Stilul dvs. obișnuit nu es­te cel de a vă urca pe mete­re­ze, dar iată, în perioa­da urmă­to­rilor șapte ani, vă pu­teți des­coperi o latură de lup­tător pen­tru cauze care vă pot de­ter­mi­na nu doar să le susțineți, ci să ie­șiți cu curaj în față, devenind un ade­vărat exponent al acestora. Discu­țiile pe care le aveți cu prie­te­nii între 14 și 29 pot da deja tonul aces­tor schim­bări. Mi­cul benefic Venus vă es­cor­tează din 20, subli­niidu-vă farmecul.
BANI: Pe toate fronturile se ivesc oportunități. Singu­rul interval în care e posibil ca de­mer­surile să se împotmolească este 18-21.
CARIERĂ: În cea de-a doua parte a lunii intrați în linie dreaptă, proiectele dvs. nu mai sunt supuse schim­bă­rilor bru­tale, presărate în calea carierei dvs. de pro­vo­catorul Uranus. Însă e po­sibil să vă resimțiți.
DRAGOSTE: Arțăgosul Marte plea­că din Capricorn pe 16, ceea ce permite atmosferei din cuplu să se îmbunătățească.
SĂNĂTATE: Răsfățați-vă, odih­ni­ți-vă, în­gri­jiți-vă până pe 19 și bucurați-vă de rezultate. Doar de dulciuri să vă feriți.


LEU
Schimbare de imagine


Pentru dvs. contează mai mult decât pentru multe alte semne zodiacale ce statut aveți în lume. Doriți să fiți admirați, res­pec­tați și vă străduiți cu ade­vărat să impuneți anu­mi­te stan­dar­de. Dar ce în­seam­nă un statut social ridi­cat? Să fii un artist re­numit, un familist res­pec­tat, cineva autoritar? Oricare ar fi fost ima­ginea dvs., ea se va schim­ba în viitorii șapte ani. Fiindcă vă sim­țiți grozav în com­pania prietenilor, pu­teți face un mic tur de scrutin, întebându-i pe cine și de ce consideră o persoană-etalon. Răs­­punsurile lor s-ar putea să vă sur­prindă sau să vă edifice.
BANI: Începeți să acoperiți, pro­babil mai lesne decât v-ați fi imaginat, parte din pierderile sufe­rite în urma unor afaceri neinspirate. Dar nu forțați lucrurile.
CARIERĂ: Și la acest capitol e bine să vă autoexa­mi­nați, căci din 16, Uranus vă va scoate, la nevoie cu forța, din locul în care v-ați cantonat. Veți suporta tot mai greu elementele restrictive la serviciu, mai ales cele im­puse de șefi. Ce direcție nouă v-ar tenta?
DRAGOSTE: Perechile au de furcă cu Marte în a doua parte a lunii. Partenerul dvs. are nevoie să-și manifeste autoritatea și nu prea știe cum. Dacă vă place cineva mult, puteți să vă apropiați pe Lună plină - în 29.
SĂNĂTATE: În prima jumătate a lunii, e cazul să vă su­pravegheați tensiunea.


FECIOARĂ
Avantaj profesional


Planeta dvs. stăpânitoare Mercur e grăbită, căci în Mai, trece în galop prin trei zodii: până pe 13 prin Berbec, unde are de încheiat ceva socoteli. E posibil să depistați niște ascunzișuri, mai ales în preaj­ma datei de 7. Prietenii vă pot des­chide de asemenea ochii asupra unor ne­con­cordanțe - dați atenție spu­se­lor lor. Între 14 și 29, Mercur traver­sează Taurul, unde se întâlnește cu Uranus. Călătorind, ori în timpul stu­diilor, puteți lega noi prietenii. Ac­cidente riscați însă pe 17 și 18 mai ales. În 30, Mercur ajunge în Ge­­meni, unde vă pune cu adevărat în valoare ca­litățile de comunica­tori.
BANI: Afacerile pot lua tur­nuri surprinzătoare lu­na aceasta, când situa­țiile care s-au încurcat în aprilie se pot re­zol­va, po­sibil prin intervenția prietenilor.
CARIERĂ: E întru totul posibil să faceți un pas îna­inte în carieră, poate nu unul spec­ta­culos, dar unul lipsit de obstacole. Șefii vă privesc cu bunăvoință, unii chiar cu prietenie, până pe 19.
DRAGOSTE: Crizele tempera­men­­tale din amor încetează în cea de-a doua parte a lunii. În jurul lui 8, Fecioarele pot avea impresia că s-au îndrăgostit.
SĂNĂTATE: Inima trebuie me­najată la început de lună, încheieturile brațelor în week­end-ul 19-20.


BALANȚĂ
Probleme legate de bani


Tensiunile care ar putea să fi ajuns acute, în familie, la finele lunii trecute, continuă și la începutul lui mai, doar că încep să-și găsească rezolvarea din cea de-a doua săptămână încolo. Poate fi vorba despre dispute referitoare la moșteniri ori resurse deținute în comun cu unele dintre rude. Dacă este nevoie să întocmiți documente în acest sens, intervalul optim ar fi 23-26, doar că 26 cade într-o sâmbătă. Un proiect creativ, care apare undeva după 17, ar putea să se dovedească altfel decât v-ați așteptat inițial. Sau, s-ar putea să vă lămuriți că cultivarea unui ta­lent al copilului dvs. costă scump, după ce v-ați an­gajat deja să îl susțineți financiar.
BANI: Odată cu intrarea lui Uranus în Taur începe o perioadă de șapte ani în care vă va fi greu să vă gestionați resursele. Primele greșeli pot fi comise imediat după 16, când vă poate tenta o speculație îndrăzneață, dar lipsită de șanse de reușită. În iunie va fi mai bine.
CARIERĂ: Căpătați trecere în ochii șefilor dvs. începând din 20, când aveți ocazia să îi impresionați, nu doar cu ideile dvs., ci și prin felul în care le prezentați.
DRAGOSTE: Un amor intempestiv v-ar putea da viața peste cap, din 17 încolo - fiți precauți și, mai ales, nu cheltuiți mult.
SĂNĂTATE: Încercați un stil de viață mai dinamic și îngrijiți-vă de rinichi în a doua săptămână a lunii.


SCORPION
Confruntări, pe ici pe colo


Unul dintre stăpânitorii zodiei dvs., Marte, intră pe 17 în Vărsător și e posibil ca as­pectul său tensionat față de Uranus în Taur să de­clanșeze confruntări familiale. Sau se poate ca par­tenerul dvs. de cuplu ori de afaceri să intre într-un conflict de interese cu cineva din familie. Acest aspect puternic ar mai putea apărea sub forma unor probleme legate de casă, unde se pot strica diverse lucruri, de la electrocasnice la sursele de foc. Nu vă apucați să bricolați, alegerea înțeleaptă ar fi să chemați un meșter. Cei care pleacă în concediu după 20 au parte de un sejur plăcut, cei ce au exa­mene se pot descurca mai bine decât s-au așteptat.
BANI: Vă așteaptă o lună plină de activități promițătoare, cu o singură zi, cea de 20. în care ar fi indicat să luați o pauză de la orice preo­cupare materială.
CARIERĂ: Problemele casnice vă solicită multă energie, așa încât nu vă rămâne suficientă pentru a o investi în promovarea carierei dvs. Cel mai bine vă descurcați dacă sunteți singuri pe un proiect, căci în perioada aceasta nu funcționați bine în echipă.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. pot cu­noaș­te pe cineva seducător, călă­torind. Pe­re­chile formate au parte de momente plăcute, până pe 16, când Uranus începe să schimbe lucrurile.
SĂNĂTATE: Somnul și circulația venoasă deficitară vă pot afecta în prima jumătate a lunii.


SĂGETĂTOR
Relația de cuplu în prim-plan


După cum știți prea bine, aveți tendința de-a vă ambala în discuții, deveniți tempe­ra­men­tali­ când vine vorba despre idei și despre principii. De obi­cei, această înflăcărare vă poate câștiga admi­ra­ția celor care vă ascultă, dar nu și luna aceasta, din 17, după ce arțăgosul Marte intră în Vărsător. As­pectul neplăcut pe care-l face cu planeta prie­teniei Uranus vă poate aduce în situația de-a pier­de prieteni. Mai mult, același aspect sem­na­lea­ză riscuri de accidente pe par­cursul de­pla­sărilor dvs. Evitați șofatul, în special pe 17 și pe 18.
BANI: Între 3 și 9 ar fi bine să nu semnați do­cumente și nici să desfășurați ne­gocieri, pentru că rezultatele pot fi dezamăgitoare.
CARIERĂ: Cei care vă protejează discret sunt în continuare în spatele dvs., dar relațiile cu colegii se pot schimba brusc și radical după 16. Fiți calmi și nu schimbați taberele. Deocamdată.
DRAGOSTE: Relația de cuplu joacă un rol important și pozitiv pentru amân­doi, luna aceasta. Partenerul își arată liber afecțiunea până pe 19, iar Luna plină în semnul dvs., pe 29, vă permite să-i răspundeți cu la fel de multă emoție.
SĂNĂTATE: Mai ales în prima jumătate a lunii vă vine greu să vă abțineți de la ispitele de tot felul, mâncare, băutură sau dulciuri. Menajați-vă ficatul și splina, ca să nu regretați mai încolo.


CAPRICORN
Sub pavăza lui Venus


De la jumătatea lui martie încolo ați fost sub o adevărată ocupație. În semnul dvs. s-au aflat ambii malefici, Marte și Saturn, împreună cu intensul Pluton. Greu de făcut față unei asemenea tensiuni, dar vă poate îmbărbăta ideea că una dintre cele trei planete, și anume Marte, vă va ierta (deo­cam­dată), ieșind din zodia dvs. pe 17. Până atunci ar fi bine să vă observați cu răbdare și toleranță și să nu dați frâu liber nervilor, pe care-i resimțiți încă foarte puternic în primele zile ale lui Mai și apoi, pe 15 și pe 16. Marte se va întoarce la dvs. la sfâr­și­tul verii, să vadă ce progrese ați făcut. Evitați, din 16, să exprimați idei prea îndrăznețe.
BANI: La mijlocul lunii veți simți probabil impulsul de-a vă lansa într-o inițiativă. Nu e o idee bună, puteți pierde mulți bani, mai ales dacă e implicat un prieten din străinătate.
CARIERĂ: În Mai aveți tot ce trebuie ca să fa­ceți să meargă echipa pe care o con­duceți.
DRAGOSTE: Vă place să știți exact cum stați, în dragoste, dar din 16, Ca­pri­cor­nii so­litari pot deveni aventuroși. Cu­plu­ri­le consacrate se bucură de ocrotirea lui Venus după 19.
SĂNĂTATE: Cu cât vă luați mai mult timp pentru îngrijire și odihnă, până pe 19, cu atât veți fi mai în formă.


VĂRSĂTOR
Casa, în prim-plan


În momentul în care o planetă își schimbă locul, celor din zodia pe care o guvernează li se schimbă norocul. Schimbările sunt cu atât mai profunde, cu cât planeta respectivă petrece mai mult timp într-un semn. Planeta dvs. guvernatoare este Uranus, dar după șapte ani petrecuți în Berbec, unde s-a simțit relativ bine, trece, pe 16, în Taur. Aici e loc cu bucluc, Uranus se simte strâm­torat și face tot posibilul să schimbe situația pe care a gă­sit-o la venire. În cazul dvs., este vorba despre cir­cumstanțele de familie sau de casa în care locuiți. Iar pentru că în semnul dvs. intră Marte, care vă împinge către acțiuni necugetate, la mijlocul lunii v-am recomanda să faceți tot posi­bilul să nu forțați vreo schimbare.
BANI: O problemă de lungă durată, care a pre­supus vreo șapte ani de sacrificii, poate fi depășită acum, cu condiția să nu vă pripiți să faceți vreun aranjament în a doua săptămână a lunii.
CARIERĂ: Atât de multe se întâmplă în jurul casei și relațiilor de familie, încât nu vă vine să vă mobilizați și, la drept vorbind, nu sunteți mânați de ambiție.
DRAGOSTE: Din 16 doriți să impresionați mai mult decât să fiți agreabili. Așa nu vă iese. Încercați să controlați nevoia de a vă impune.
SĂNĂTATE: Insomniile vă pot da târcoale, iar gâtul, ceafa și tiroida pot de­veni surse de neplăceri.


PEȘTI
Revenire de farmec


Acum, că sunteți mai re­la­xați psihologic după ple­carea asteroidului Chiron din semnul dvs., unii dintre cei care vă înconjoară s-ar putea trezi că sunt deranjați de noul dvs. tonus și revenirea farmecului dvs. Nu le dați peste nas, nici direct, nici indirect cu succesul dvs., mai ales din 17 încolo, altfel vă pot deveni inamici, fără ca dvs. să vă dați seama. În schimb, din 20 puteți atrage atenția prin felul plăcut de-a vă expune ide­ile sau cultura. Atenție mare la condus, la mij­locul lunii. Zilele de pericol maxim sunt 17 și 18. Tot acum, relațiile cu apropiații se pot tensiona.
BANI: De abia în cea de-a doua parte a lunii puteți să începeți noi proiecte, fără ca ele să se dea peste cap fără veste. Cel mai bine după 19.
CARIERĂ: În cea mai mare parte a lunii pre­ferați să petreceți timpul cu fa­milia, nu să vă stresați cu munca, dar dacă vă implicați într-un proiect după 19, îl puteți finaliza cu succes în preajma Lunii pline din 29.
DRAGOSTE: Iubirea le poate surâde din nou Peștilor singuri, din 20, poate în împrejurări neașteptate ori datorită unui prieten. S-ar putea ca aceasta să se dovedească o poveste de amor ieșită din comun, dar cu șanse mari de-a se menține în timp.
SĂNĂTATE: Ar fi cazul să vă menajați ini­ma și coloana vertebrală, în primele zile ale lunii și apoi în jurul datei de 19.