Reechilibrarea funcțiilor ficatului și vezicii biliare după sărbători

Redactia
Tubul digestiv este o componentă esen­țială din ființa umană. Fiecare parte a sa are un rol bine determinat și fiecare poate fi afectată, într-un fel sau altul, de dieta pe care o avem sau de viața pe care o ducem.

Ficatul și colecistul (vezica biliară) - organe pereche, sunt situate în partea dreaptă a abdo­menului, imediat sub diafragm și au roluri esen­țiale în procesul de digestie, dar și în procesul ge­neral de detoxifiere a organismului.
Ficatul este considerat "uzina chimică" a or­ga­nismului nostru - este organul care se ocu­pă de sinteza substanțelor de care au nevoie mi­liardele de celule din care este alcătuit corpul. În ficat sunt produși anticorpi, enzime, vitamine, colesterol, hor­moni și multe alte substanțe esen­țiale vieții. Ana­lizele de laborator de la nivelul ficatului se modifică doar atunci când circa 75% din funcția ficatului este deja afectată, ast­fel încât abia atunci încep să apară simpto­me, și persoana să simtă că ceva este în nere­gulă.
Pentru ca ficatul să funcționeze cât mai mult și mai bine cu putință, există un "gar­dian" numit colecist. Aceasta este un săculeț în care se depo­zitează bila (la nevoie), dar și un organ extrem de reactiv la mulți stimuli - fizici și emoționali. Bila este un lichid de culoare gal­ben-verzuie, cu gust amar, secretat de ficat și depozitat în vezica biliară. Acesta este evacuat în duoden în timpul digestiei, ajutând la dige­rarea lipidelor. Princi­palul "sem­nal" pe care îl folosește colecistul pen­tru a ne anunța de exis­tența unui pericol (a unei încărcături toxice pe­riculoase) este starea de greață.


Ne referim, în acest articol, la ceea ce în ter­meni medicali se numește sindrom dispeptic bi­liar: gust amar, grețuri, e­ructații (popular râ­gâieli), balonări, flatulență, senzație de jenă dureroasă sau presiune în hipo­con­drul drept (sub coaste, în dreap­ta, în zona fica­tului), uneori vărsături, intoleranță la unele ali­mente (grăsimi, mai ales prăjite, ouă, ciocolată etc.).
Diferite probleme de la nivel biliar pot produce astfel de simptome: nisip sau calculi biliari; in­flamații ale peretelui biliar (în termeni medicali colecistită, care poate fi acută sau cronică); dischi­nezie biliară care poate fi hipertonă sau hipotonă, altfel spus, bilă agitată sau leneșă; vezica biliară poate fi malformată sau cudată, determinând tul­bu­rări funcționale și diverse simptome.
Principalele extracte gemoterapice cu acțiune la nivel biliar sunt cele obținute din mlădițe de Roz­marin, muguri de Arțar și muguri de Frasin.
* Extractul din mlădițe de Rozmarin are acțiune coleretică (crește secreția biliară) și cola­gogă (ajută la golirea bilei, care se produce în mod normal în timpul meselor bogate în grăsimi și are rolul de a ajuta digestia grăsimilor). Deci, se va folosi în caz de vezică biliară hipotonă - bilă leneșă sau care se golește greu - vezică malformată, cudată. Foarte important, curăță și susține activitatea fica­tului și colecistului, deci are și acțiune deto­xifiantă.
Ajută și la scăderea nivelului colesterolului și al trigliceridelor, fiind recomandat în ficat gras (steatoză hepatică), valori crescute ale coles­te­rolului și trigliceridelor (îl găsiți asociat cu alte ge­moterapice în preparatul Polygemma 18 - co­les­te­rol).
În alergiile alimentare, puteți apela la extrac­tul de mlădițe de Rozmarin, asociat cu Extractul din muguri de Coacăz negru.
Deoarece ficatul este principalul organ care ge­nerează energie, când el nu funcționează bine, apa­re oboseala. În acest caz, gemoterapicul din mlă­­dițe de Rozmarin este primul remediu de folo­sit pentru revigorarea organismului (îl găsiți și în pre­paratul Polygemma 8 - astenie).
Trebuie ținut cont că nu se administrează sea­ra, deoarece poate pro­du­ce insomie. Se reco­man­dă adminis­trarea cu prudență (doză mai mică) la persoane hiperten­sive.
Doza recoman­dată în general este de 2 ml pentru forma cla­sică (MG=D1, sti­cluță de 50 ml cu dop picu­rător) sau 6 picături pentru for­ma con­cen­­trată (sti­cluță de 15 ml cu pi­petă).
* Extractul din mu­guri de Arțar are efect antiin­fla­mator pe ve­zica bi­liară, modifică com­poziția bilei și re­duce astfel forma­rea calculilor biliari. Are, de asemenea, efect de scă­dere a coleste­rolului și tri­glice­ridelor (pentru care se poate asocia cu extrac­tul din mlădițe de Roz­marin). Este recomandat în tot ce înseamnă dischi­nezie biliară și litiază biliară (se opune creșterii și formării calculilor biliari).
Se administrează singur sau în asociere cu alte extracte gemoterapice, 2 ml de 1-2 ori pe zi, în puțină apă, înainte de masă.
* Extractul din muguri de Frasin este un deto­xifiant cu acțiune la nivel digestiv (ficat și vezică biliară), cât și la nivel renal și articular. Ajută la eliminarea acidului uric (efect urico­zuric), a coles­terolului (hipocolesterolemiant), are și efect diure­tic, realizând ceea ce în termeni me­dicali se nu­mește drenaj metabolic.
Toxinele care se produc în organism sau ajung în el din exterior sunt eliminate, mai ales prin ri­nichi. Transformarea lor pentru a combate toxici­tatea și pentru a putea fi eliminate prin rinichi are loc în ficat. De aceea, ficatul sau rinichii obosiți sau afectați de diferite boli vor permite toxinelor să rămână în organism. Unul dintre locurile preferate în care se vor depune acestea sunt articulațiile. Mu­gurii de Frasin acționează con­co­mitent la nivel de ficat, rinichi și articulații, ajutând organismul în procesul de curățare și regenerare (este component al formulelor de detoxifiere Poly­gemma 12 - ri­nichi detoxifiere și Poly­gem­ma 14 - articulații de­toxifiere).
Extractul din muguri de Frasin este reco­mandat în special în afecțiuni biliare: dischinezie biliară, litiază biliară, când se asociază benefic cu extractul din muguri de Arțar (2 ml Extract din muguri de Frasin dimineață, 2 ml Extract din mu­guri de Arțar seara, 1-2 luni) și în caz de gută, când se asociază benefic cu Extractul din sevă de Mesteacăn (2 ml Extract din sevă de Mesteacăn dimineața, 2 ml muguri de Frasin seara, 2-3 luni).
În preparatul Polygemma 2 - Căi biliare sunt reunite cele trei ex­trac­te gemoterapice prezentate: mlă­dițe de Rozmarin, muguri de Frasin și muguri de Arțar. Recoman­da­rea este de susți­nere a func­ționării și detoxifiere la nivelul ficatului și căilor bi­liare. Se adminis­trea­ză 2 ml o dată pe zi, dimi­neața, diluați în pu­țină apă, înainte de masă cu aproxi­mativ 20 de minute, în cure de 1-2 luni. După mesele de săr­bători, vă puteți gân­di la o cură cu Polygemma 2 - căi biliare.
Un stil de viață echilibrat, o ali­men­tație sănătoasă și pu­țin ajutor din par­tea produselor natu­rale gemoterapice pot face ca proble­mele vezicii biliare să dispară.

Dr. Monica Spînu - medic specialist Medicină de familie, specializare în gemoterapie


Produsele Plantextrakt se găsesc în magazine de produse naturale și în farmacii din țară.
Informații suplimentare: https://www.plantextrakt.ro/, https://www.gemoterapie.ro/; gemoterapie@gmail.com, tel. pacientului: 0800 800 433 (de luni până vineri, orele 9-11).