Când cei trădați sunt bărbații - "De ce a plecat, n-o să știu niciodată"

Cititor Formula AS
SCRISORI DE LA CITITORI

N-am crezut că voi trăi înjosirea să-mi scriu suferința într-un ziar. Citesc oca­zional "Formula AS", la care era abo­nată soția mea. Din întâmplare, am pus mâna pe numărul în care ați publicat scrisoarea lui Adrian din Brașov, și mărturisirile sale m-au șocat. Po­vestea lui seamănă izbitor cu a mea. Deși e chi­nuitor să afirm, și eu sunt un bărbat înșelat de soție, aruncat la gunoi. De ce? Habar n-am, și de aceea m-aș bucura dacă vreun cititor al revistei s-ar apleca și peste povestea mea. Nu aștept sfa­turi, ci doar o părere, cel mai bine, dacă se poate, tot din partea unui bărbat "încercat". În ultima vreme se tot discută despre așa-zisele agresiuni sexuale (deși nimeni nu le definește exact) comise îm­potriva femeilor. Dar dacă bărbații și-ar pune și ei mâna în șold, ca să acuze, ar fi război mondial. Ei însă tac, deși sunt la fel de des agresați, ca și ele, dacă nu fizic, atunci moral. Dar un bărbat n-are vo­ie să plângă. El trebuie să fie tot timpul în­vingător. Dar să vă spun povestea...
Ca fiu al unor părinți divorțați, am crezut multă vreme că nu voi găsi niciodată o pereche pe care să mă pot bizui. Pe vremea aceea eram în armată și mă gândeam chiar să-mi fac o carieră militară din ea. Se câștigau bani frumoși. Dar chiar atunci mi-a ieșit în drum Iulia și am fost sigur că este omul alături de care pot să întemeiez o familie. Imediat ce am terminat stagiul militar ne-am că­să­torit. Repede au venit și copiii, o fată, Ana, și un băiat, Traian. O vreme am lucrat ca șofer pe propria noastră mașină, apoi Iulia m-a determinat să renunț. Ea lucra într-un ONG ecologic, era foar­te apreciată, cu șanse mari de a promova. Ne-am sfătuit și am decis împreună, ca până vor crește puțin copiii, să mă ocup eu de ei, pentru ca ea să-și vadă cariera împlinită, apoi să-mi îm­plinesc și eu visul legat de militărie.
Într-o zi de toamnă, era prin octombrie, Iulia a venit foarte schimbată de la birou. De parcă ar fi fost singură acasă, a început să dea sms-uri pe te­lefon, după care și-a deschis laptopul și a rămas în fața lui toată seara. Am simțit imediat că ceva nu e în regulă. Pe de altă parte, gândul că m-ar fi pu­­­tut înșela era de neimaginat pentru mine. Aveam o familie minunată, ne iubeam, în casă domneau pacea și bucuria. Totuși, în sufletul meu se înfiripase o neliniște. Într-o noapte, m-am ho­tărât să îi spun Iuliei ce mă roade, deși teama că bănuielile mi-ar putea fi confirmate mă îngrozea. Mi-a spus că imaginația mea a luat-o razna. M-a să­­rutat pe frunte, dar când am tras-o spre mine, s-a îndepărtat, zicând că este obosită. Neliniștea mea a crescut și mai tare. Apoi, dintr-un imbold care nu știu când și cum a venit, am început să lupt pen­tru ea. Îi puneam bilețele de dragoste în poșetă, o așteptam seara cu mâncărurile ei pre­fe­rate, deși, undeva, în subconștient, ști­am că exa­gerez și că prin atitudinea mea pier­deam la capitolul bărbăție, de­venind o gospodină în toată puterea cuvântului. Pe de altă parte, în relația noas­tră mai existau încă multe mo­mente frumoase, ne bucuram să fim îm­preună, să avem copii așa de reușiți și cuminți. "Prostii" îmi spuneam. "Iu­lia are dreptate, min­tea mea a luat-o raz­na". Dar într-o zi, grăbindu-se la birou, și-a uitat unul din telefoane acasă și atunci dintr-o pornire de neoprit, am făcut ceva de care îmi este și astăzi rușine: am verificat convorbirile. Ce-am aflat a în­semnat falimentul relației noastre. Iulia trimisese zeci de sms-uri la același număr, iar textele arătau, cum nu se poate mai bine, că soția mea avea o relație cu unul dintre colegii ei. M-am simțit de par­că m-ar fi lovit cineva pe la spate. Șocat, umi­lit, gândurile mi se înfigeau în cap ca niște cuțite: Iulia mă înșela, cine știe de când...
Seara, când a venit acasă, i-am pus textele, transcrise pe o hârtie, în mână. Mă așteptam la lacrimi și la dezvinovățiri, poate la acuzații pe care le meritam, dar Iulia a rămas relaxată, și-a aprins o țigară și printre rotocoale de fum mi-a spus: "Cine te-a pus să te transformi într-o gospodină? Eu am nevoie de un bărbat!". Îmi pare rău acum, pen­tru ce am făcut, dar impertinența ei m-a scos din sărite și i-am tras o palmă puternică. N-a ri­postat. "Gospodină?". Nu hotărâsem amândoi, îm­preună, să renunț un timp la serviciu, ca să văd de copii. s-o las să avanseze profesional? Îmi bat­jo­corea sacri­fi­ciul? Nu m-am plâns niciodată că nu mai pot să ies la un fotbal sau la o bere cu amicii mei. M-am ținut de cuvânt și am făcut ce-am promis. Și-acum, asta era răs­pla­ta? Am în­trebat-o ce-a îndemnat-o să mă înșele cu un alt bărbat. N-a răs­puns. N-a răspuns la nici una din în­­trebările mele, deși începusem, aproape, să plâng. Cio­bu­rile feri­cirii mele se aflau la pi­cioa­re­le mele, pe po­deaua bucătăriei. Apoi mi-a făcut o propunere practică, ca la târg: "Fă o gaură în pământ, arun­că-ți supă­rarea acolo și poate reușim s-o luăm de la ca­păt", a zis. N-o să credeți, dar chiar așa am fă­cut. Cu sigu­ranță că anii de "gospodină" îmi tociseră ca­rac­terul și-apoi, îmi doream mai mult ca orice pe lume ca Ana și Tră­­ie­nică să nu trăiască, și ei, coș­marul unor copii cu pă­rinți di­vor­țați. Dar pacea dintre noi era falsă, sub­mi­nată de sus­pi­ciu­nea unei noi aven­turi. I-am propus să mergem îm­preună la un psi­ho­log sau la un preot bătrân, pe care îl cu­noșteam de­mult. A refuzat, deși mărtu­ri­si­rea sufe­rin­țelor mele mi-ar fi ajutat foarte mult. Trei în­trebări îmi erau înfipte în minte, ca trei piroane. De ce m-a înșelat Iulia? Ce-i lipsise în căsnicia cu mine? Ce găsise la ce­lă­lalt bărbat? În ce mă pri­vește, îmi făceam re­proșuri amarnice că abdi­casem așa de ușor, de la rolul meu de soț ca­re-și în­treține fa­mi­lia, care aduce în casă bani. Doar sim­țisem pe­ri­colul care mă ame­nința, prin noua mea înde­letnicire de doică, de menajeră. O fă­cusem pentru copii. Eram mândru că-i am, îi iu­beam, speram să crească într-o familie închegată, nu cum fusese a mea. Multă vreme am crezut că gluma sinistră în care trăiam, alături de o femeie adulteră, se va sfârși. Că ne vom regăsi armonia de altădată. Am înghițit și-am rămas. Dar apoi a ve­nit altă zi, o zi de primăvară, de data aceasta când Iulia mi-a spus, la fel de zâmbitoare și re­laxată, că s-a în­drăgostit, "definitiv, de data aceas­ta", de-un alt băr­bat. M-am stăpânit. În timpul care trecuse, zidul dintre noi crescuse tot mai înalt, iar eu o mai fă­ceam, din când în când, pe taximetristul. Câș­tigul și contactul cu oamenii m-au ajutat. Când Iulia mi-a dat vestea cea mare am simțit chiar un soi de ușurare, ca atunci când, după o lungă și grea suferință, o rudă bătrână îți moare și nu te mai frămânți pentru ea. Important pentru mine era acum ca Iulia să nu-mi ia copiii, să nu-mi ia drep­tul de a-i vedea. Nu ne-am înțeles nici în privința aceasta. Au urmat certuri murdare și violente, care m-au făcut să îmbătrânesc zece ani. Într-un final, când judecătorul a decis în favoarea mea, am plâns în hohote, în sala de judecată. "Gospodina" era la pământ. Salvarea mea era faptul că Ana și Trăienică rămâneau mai departe cu mine, că erau și ei fericiți de decizie. Jertfa mea nu fusese chiar de po­mană. Înțeleseseră ceea ce mama lor nu izbutise să facă, că doar un bărbat care își iu­bește la nebunie copiii ac­cep­tă să spele vase, să gă­teas­că, să meargă după cumpărături. Acum, fata și băiatul meu merg la școală, am luat-o pe mama la mine, într-un fel, corabia a pornit iar la drum. O nouă dragoste? Zona în care ar putea să înflo­rească e moartă. Și așa va rămâne, câtă vreme nu voi putea înțelege de ce am fost înșelat? De ce un bărbat care acceptă egalitatea cu o femeie, pre­luându-i atribuțiile familiale, ajutând-o să-și îm­plinească un vis profesional, e pus la colț și pe­dep­sit prin trădare? Asta nu e agresiune senti­men­tală? Să-i ucizi cuiva sufletul? M-aș bucura dacă un cititor al revistei, cineva care înțelege umilința în care am fost zidit, mi-ar răspunde. Un "pățit", la fel ca și mine, sau un înțelept.

IERONIM

(Reproduceri după picturi de Ion Nicodim)