PEȘTII și sănătatea

Tana Rosca
În trecut

Se spune că fiecare zodie reprezintă câte o etapă din evoluția omului, iar zodia Peștilor, fiind ultima din întregul cerc zodiacal, reprezintă sufletul ajuns la ultima dintre etapele învățării a ceea ce înseamnă să fii om. Astrologia esoterică ne spune că sufletul tre­­buie să treacă de mai multe ori prin lecțiile în­truchipate de diferitele zodii, pentru a le asimila în­tru-totul. Asta înseamnă că, ajuns în semnul ce în­cheie roata zodiacului, sufletul a trecut printr-o groa­­ză de experiențe pe care se străduiește să le inte­greze, și de aceea e obosit rău. Mulți dintre na­tivii din Pești au vitalitatea scăzută, iar cei care dis­pun de suficientă vitalitate fac instinctiv economie de energie. Cel mai bine se observă această tendință la sportivii din Pești.
Zodia Peștilor are două planete care o guver­nează. Prima este marele benefic Jupiter, vechiul gu­vernator al zodiei, cea de-a doua este Neptun, supranumit guvernatorul modern. Deși în vechime nu se știa de existența lui Neptun (planeta a fost descoperită de abia în 1846), iată că astrologii din vechime au intuit unele dintre trăsăturile sale distinctive, fapt care rezultă din felul în care este prezentată zodia Peștilor în astrologia cabalistică. Aici găsim următoarea descriere:
Trăsături generale: Peștii au un trup de mărime medie, dar cu pieptul lat, ochii negri, o frunte senină și tenul alb. Nativii în Pești vor avea o voce slabă, vor fi iritabili, dar nu agresivi, politicoși, dar amă­gitori, și își vor da frâu liber la mâncare, băutură și somn.
Peștii născuți în primele zece zile ale zodiei (primul decan): Vor avea pieptul îngust, dar în rest, corpul frumos proporționat, la fel și trăsăturile feței.
Peștii născuți în următoarele zece zile ale zodiei (al doilea decan): Scunzi și neîngrijiți, acești Pești vor avea o figură morocănoasă și își pot manifesta cu ușurință ostilitatea față de restul lumii.
Peștii născuți în ultimele zece zile ale zodiei (al treilea decan): Cu păr roșcat și ochi frumoși, acești Pești au ghinionul să fie adeseori bolnavi.
Semn feminin și nocturn de apă, semnul Peștilor era considerat în vechime ca fiind stăpân peste labele picioarelor, iar la capitolul boli, se considera că, pe lângă picioare, Peștii ar fi predispuși să sufere de urticarii, hemiplegii și lepră.

Peștii în astrologia modernă

După ce a fost descoperit Neptun, respectiv la mijlocul secolului XIX, viziunea asupra nativilor din Pești a început să se diversifice. Mulți astrologi au constatat că putem împărți Peștii în două tipologii dis­tincte: cei jupiterieni și cei neptunieni. Jupite­rie­nii au o tendință de îngrășare, asociată cu un com­portament optimist, pozitiv și plin de umor. Ei nu se prea pot plânge de lipsă de vi­talitate. În gene­ral, sunt activi și întreprin­ză­tori. Au însă și pe­rioade în care le place să lenevească. Când e vorba despre o persoană aflată în suferință sau o cauză umanitară, le vine deosebit de ușor să-și acceseze rezervorul de energie. Când este vorba despre ei însiși, sunt însă predispuși să se negli­jeze, din păcate, de multe ori din punctul de ve­dere al sănătății și al regimului alimentar.
Tipologia neptuniană ar fi mai degrabă lon­gilină, grațioasă, cu o vulnerabilitate pro­nun­țată, la propriu și la figurat. Neptunienii sunt adesea de un rafinament ieșit din comun, firi artistice, cu o dorință pronunțată de a evada din realitatea de zi cu zi, fie prin artă, fie prin mijloace mai puțin să­nătoase, cum ar fi viciile. Ambele tipuri își săr­bătoresc ziua de naștere, undeva între 19 fe­bruarie și 20 martie.

Tipul de vitalitate și morfologia

Deși în acest semn al sfârșiturilor există o su­me­denie de tipuri intermediare, ne putem orienta după însușirile amintite mai sus, pentru a-i clasa pe Pești, cât de cât, în categoria "jupiterieni" sau "nep­tu­ni­eni". După cum am văzut, atât vitalitatea cât și mor­fologia diferă substanțial la aceștia. Ceea ce găsim adesea în comun la amândouă tipurile este faptul că ochii sunt în general depărtați, pomeții ridicați iar fața are o mare mobilitate, reflectând până și cele mai mici oscilații ale stărilor sale interioare. Cu vârsta, devine mai ușor să distingem aceste două tipuri, căci jupiterianul devine mai rubicond, cu pielea întinsă, o urmă de zâmbet care pare să nu-i părăsească chipul și o privire bine­voitoare. E de multe ori surprinzător cât de multă flexibilitate și grație în mișcări păstrează acești dolofani. Ri­­durile, când apar, au îndeobște o tra­iec­torie ascendentă din pricina ușurinței cu care ei râd și se amuză. La neptunieni, în schimb, ochii și gu­ra, trăsături pro­nunțate și adesea pro­eminente, capătă cu timpul o expresie bla­zată, ușor tristă sau una de resem­nare filozofică. Cu toate că și neptu­nienii sunt ființe gra­țioase, mișcările lor sunt lente, mai ales mersul. Aces­ta, în ciuda lentorii, este unduios și se­ducător. Chipul trans­mite o sen­zualitate subtilă, iar expresia ochilor este visătoare, pierdută parcă în cău­tarea altor dimensiuni. Peștii neptu­ni­eni au cea mai mare paletă de ex­presii, ceea ce îi face deosebit de în­zestrați pentru toate vocațiile care pre­supun expresivitate și prezență sce­nică. Despre acest tip de Pești s-a spus că pot să repre­zin­te orice pentru ori­cine. Și aici avem un paradox. Spre deo­sebire de Peștii jupi­terieni, care nu au întrebări și incertitudini cu privire la identitatea lor, neptu­nienii așteaptă ca alții să le spună cine sunt. Dar puțini dintre ei ajung să-și dea seama, încă din prima parte a vieții, că pot să fie... cine vor ei.

Predispoziții legate de sănătate

Înclinațiile către anumite afecțiuni sunt prezente la amândouă tipurile de Pești. După cum am văzut, încă din astrologia antică era cunoscută le­gătura dintre constelația Peștilor și labele picioa­re­lor. Dacă s-ar face o statistică, s-ar constata, pro­babil, că nativii din Pești cumpără cele mai multe perechi de pantofi. Nu doar pentru că acesta este obiectul lor de îmbrăcăminte preferat (chiar este!), ci și dintr-un motiv mult mai obiectiv: au picioarele deosebit de sensibile, care se umflă ușor, dacă pantoful este in­comod, și fac bășici, dacă ma­terialul din care este făcut pantoful nu este suficient de moale. În cazul lor, nu e un moft. Bronhiile, organ derivat în corpul uman de la branhiile peștilor, cad, de asemenea, sub in­cidența zodiei, motiv pentru care, mai ales în co­pi­lăria mică, pă­rinții ar face bine să le înfofolească gâtul Peștișo­rilor lor. Neptun guvernează oceanele lumii, iar aces­tea se regăsesc în corpul uman sub forma sis­temului limfatic-ganglionar, care străbate întreg corpul. Deci, și la buna funcționare a acestuia ar trebui să vegheze.

Bolile cele mai frecvente

Pentru medici, copiii născuți sub semnul Peștilor pot fi o adevărată piatră de încercare, deoarece, în cazul lor, e deosebit de greu de stabilit o relație între cauză și efect. De exemplu, înțepăturile în urechi pot fi semnul că ceva nu e în ordine cu bronhiile. Dar de unde să știi, pentru că la carte lucrurile nu sunt prezentate așa. Afecțiunile ciudate, miste­rioa­se, latente sau difuze, sunt specialitatea Peștilor. Acest lucru poate fi explicat, probabil, prin faptul că toxicitatea generată de boală circulă prin întreg sistemul limfatic-ganglionar și dă semnale ba ici, ba colo.
Marea sugestibilitate a Peștilor îi face să se crea­dă bolnavi de mai orice. La orice simptom de boală încep să se documenteze, de preferință pe net, și pot fi convinși că suferă de o sumedenie de maladii, când, de fapt, suferă de o banală răceală. Dar aceas­tă sugestibilitate este totodată un semn al deosebitei lor empatii, iar asta îi poate face să devină medici ex­celenți, deoarece se transpun, real­mente, în pielea per­soanelor suferinde. În plus, zodia Peștilor gu­vernează spitalele. Peștii care ajung în spital ca pacienți se pot întoarce acasă mai bolnavi decât au fost când au intrat. Me­dicii Pești, în schimb, se pot simți mai bine la spital decât acasă, de­oa­rece aici este locul în care își pot exprima fără re­zerve compasiunea. Dar atât pa­cienții, cât și medicii Pești, trebuie să învețe să se ferească de elemente toxice, pe care le elimină mai greu din sistem decât orice altă zodie. Ră­mânând în corp, toxinele pot pro­duce boli infecțioase cronice, care duc cu ușurință la astenie.
Nu doar mediul spitalicesc se situează sub in­fluența Peștilor, ci și mare parte din industria farma­ceutică și, în special, medicamentele, care duc la schimbarea stării de con­știință, cum ar fi somni­ferele, sedativele, anes­te­zicele sau psihotropele.
Peștii suferă, de asemenea, de intoleranță la frig și umezeală, iar cei expuși acestor factori nu numai că răcesc ușor, dar pot contracta bronșite, ba chiar și astm bronșic. Labele picioarelor se edemațiază (se umflă), atunci când ei stau mult timp în picioare, sau în perioadele, dese la număr, când circulația periferică lasă de dorit, ori când mănâncă prea sărat. Monturile, degetele de la picioare deformate sau unghiile încarnate se întâlnesc des la nativii din Pești. Și mai există o particularitate - fie au platfus, fie bolta piciorului este frumos arcuită și le permite să devină, de exemplu, dansatori sau balerini de excepție.
Dintre cele două planete care guvernează sem­nul Peștilor, Neptun este considerată cea care-și pu­ne apăsat amprenta asupra stării de sănătate. În aceas­tă perioadă de timp, mai precis până în ia­nua­rie 2026, cât timp Neptun va străbate zodia Peștilor, el se manifestă deosebit de puternic, și asta - nu nu­mai în ceea ce îi privește pe Pești. O face sub forma unor infecții insidioase, pu­ru­lente sau mi­crobiene, a unor feno­me­ne de infiltrație, cum ar fi, de exem­plu, apa la plămâni sau to­xi­ci­tatea intro­dusă în or­ganism ca efect al unor substanțe toxice, ca urmare a consumului de alcool, medica­men­te, droguri sau chiar a folosirii unor detergenți.
Remediile homeopatice de bază pen­­tru Neptun sunt: Hepar Sul­fur, Ca­­lendula, Echinacea, Antimo­nium tar­taricum, Secale, Tarantula cu­ben­sis, Aqua marina, Petroleum, Le­dum palustre.
Metalul în afinitate cu Neptun este sodiul.
Jupiter, vechiul guvernator al zodiei, pare să influențeze mult mai puțin predispozițiile Peștilor. Pro­babil, pentru că este vechiul guvernator al zodiei și, sigur, pentru că vorbim despre "marele benefic", a cărui influență este pre­pon­derent pozitivă. Pentru că este însă atât de mare (de peste 100 de ori mai mare decât planeta noastră), Jupiter se mai numește și "planeta exagerării", iar din acest punct de vedere, poate provoca probleme. De exemplu, poate duce la hiperactivitatea glan­delor endocrine, mai ales a hipofizei, timusului și pancreasului. Jupiter mai este răspunzător de tot ce înseamnă proliferare, inclusiv a tumorilor, din fe­ri­cire, cele apărute sub influența sa sunt în cea mai mare parte benigne. Își mai poate spune cuvântul în privința diferitelor boli de piele, precum urticaria, dar și în exagerările mentale.
Remediile homeopatice de bază pentru Ju­piter sunt: Aesculus, Nux vomica, Belladonna, Graphites, Sulfur, Histaminium, Aurum, Berberis, Chenopodium.
Metalele în afinitate cu Jupiter sunt oțelul și arama.

Sănătatea mentală

Se spune că Peștii trec într-o singură zi prin atâtea stări de spirit cât altă zodie într-un an. Din această pricină, este mai important pentru Pești decât pentru orice alt semn zodiacal ca mediul să fie armonios. Și asta, nu doar din punctul de vedere al atmosferei afective (deși aceasta, evident, pri­mează), dar și estetic. Un neptunian poate să cadă în depresie dacă este nevoit să petreacă mult timp într-o cameră urâtă - și asta nu e o figură de stil. Un jupiterian își va găsi refugiul într-o carte, dar își va pierde tonusul și umorul. Cum Neptun guvernează și visele, este evident că somnul joacă un mare rol în regenerarea energiei Peștilor - poate cel mai mare. Din pricina sensibilității sale atât de pro­nun­țate, îi trebuie cam nouă ore de somn pentru a re­deveni apt să funcționeze cum trebuie în realitatea tridimensională. Privarea de somn poate să trans­forme un Peștișor de aur într-o piranha necruță­toare, pe care nimeni n-o bănuia că poate exista în dosul unei aparențe atât de pașnice. Este imperios necesar ca Peștii să nu se lasă pradă stărilor de spirit apăsătoare, deoarece dacă se lasă în voia lor, se poate întâmpla, în cazuri extreme, să ajungă să aibă tendințe suicidale. Din fericire, își pot schimba dispoziția ușor, prin intermediul muzicii.

Remediile din plante

Se pare că pentru a se ancora în lume, Peștii cei visători au nevoie de energia arborilor. Unul dintre aceștia este carpenul (Carpinus betulus). Extractul din muguri de carpen ajută Peștii să expectoreze, să liniștească spasmele de tuse produse de bronșitele pe care adesea le contractează. Frasinul (Fraxinus ex­celsior) le poate fi de folos Peștilor pentru a eli­mina toxinele, una dintre problemele lor majore, dar și pentru a elimina excesul de apă din țesuturi, atunci când doresc să scape de edeme. Proprietatea cea­iului din scoarță de frasin de a scădea febra se cu­noștea din vechime, iar Peștii se pare că reac­țio­nează deosebit de bine la acest remediu. Ulmul (Ulmus) po­sedă la rândul său o scoarță din care se poate face un decoct util în com­baterea unor afec­țiuni specifice Peștilor: bolile res­pi­ratorii, tusea, ascita, pleurezia și in­som­nia. Un­guentul pe bază de ulm ac­țio­nează eficient împotriva ec­ze­melor. Dudul negru (Morus nigra) se poate dovedi un remediu potrivit pentru Peștii care suferă de diabet, dar dozajul ar trebui recomandat de un fitoterapeut.
În medicina ayurvedică, algele, iarba-mare, limba-mielului și lichenii de piatră sunt considerate plantele me­di­cinale cele mai adecvate pentru tratarea afecțiunilor zodiei.

Regimul alimentar al Peștilor

Legumele proaspete, cât mai puțin gătite, le sunt recomandate Peștilor prioritar. Celor mai mulți din­tre ei le priește un regim vegetarian, dar nu prea strict. Alimentele considerate a fi în armonie cu structura energetică subliniază acest adevăr general. Este vorba despre castraveți, salată verde, lăptuci, pepeni și dovlecei. După cum vedeți, vorbim despre alimente ușoare, plăcute, hidratante. Dintre fructe, smochinele le priesc nu doar din pricina gustului plăcut, dar și din pricina stării bune pe care con­su­mul lor o poate induce. Iar dependența de smochine încă n-a făcut rău nimănui. Alte fructe prielnice sănătății lor sunt fragii, căpșunile și nucile. Anemia feriprivă către care sunt predispuși mai ales copiii și femeile zodiei se explică prin faptul că organis­mul lor pierde adesea fosfatul de fier. Îl pot recu­pera mâncând fasole verde, linte și spanac. Dintre condimentele care le fac bine Peștilor amintim muștarul alb, ghimbirul, hreanul și scorțișoara.

Pietre prețioase și semiprețioase

Pietrele care fac multe "ape" sunt cele apropiate de energia Peștilor, mai ales în nunațele pe care le îm­bracă mările și oceanele și care le reflectă ne­încetatele unduiri ale sufletului. Dar iată care au fost pietrele atribuite de-a lungul istoriei acestei zodii misterioase. Egiptenii și grecii spuneau că hiacintul ar fi piatra lor norocoasă, spre deosebire de bizan­tini, care au ales pentru Pești turcoaza. Evreii au optat pentru jasp, care poate avea numeroase nuanțe și pe care astrologii medievali l-au preluat, adău­gându-i însă și turmalina, o piatră semiprețioasă, care e, de fapt, o combinație, potrivindu-se din acest motiv cu personalitatea versatilă a Peștilor. În epoca mo­dernă, părerile sunt împărțite între acvamarin, tur­coază, piatra lunii și ametist.
Și acum, că le știți pe toate, dragi Pești, noi vă urăm "Sănătate!"