Guvernul din cartea de telefon

Ciprian Rus
Pe vremuri, când mobilul nu se in­ventase, iar cartea de telefoane era o ade­vărată biblie a vieții sociale din țară, copiii inventau tot felul de jocuri, care mai nevi­no­vate, care mai vi­novate, por­nind de la des­chiderea aleatorie a cărții cu numere de tele­foane. Băgai degetul între paginile groase ale tomului, găseai un personaj oarecare și-apoi începea distracția...

Nu știm dacă Partidul Social De­mocrat are vreun astfel de catastif, dar nu­mirea celui de-al treilea guvern PSD creează sen­zația că Liviu Drag­nea scoate minis­teriabilii la întâm­pla­re, tot ca în joacă, dintr-o carte de tele­fon. Ar fi dis­trac­tiv, dacă în "jocul" șefului PSD n-ar fi la mijloc destinul țării.
Rareori, din 1990 încoace, com­ponența de la Palatul Victoria a fost o ilus­trare a adevăratei experiențe și a capacității acestui popor, în diversele domenii ce fac obiectul guvernării. Cabinetele Grindeanu și Tudose au fost făcute pe orice alt criteriu în afa­ră de cel al competenței, dar păreau "ono­rabile", în comparație cu noua gar­nitură pusă în fruntea țării de PSD. O mai mare concentrație de incoe­ren­ță, ha­barnism și lipsă elementară a sim­­țului ridi­co­lului nu s-a pomenit nici pe vremea domniilor fanariote, cât func­țiile în stat se licitau cu sacii de gal­beni, în cartie­rul grecesc al Is­tan­­­bu­lului! Cum să te impui în fața an­­ga­jaților de la Interne, când tu, ca mi­nistru, faci gafe față de polițiștii din subordine și când susții legi pe­nale? Cum să te prezinți în fața stu­den­ților și elevilor, când tu, ministru al edu­ca­ției, faci greșeli de exprimare care îi lasă corigenți pe elevi? Cum să con­duci ministere grele, precum cel al Ener­giei, unde ai de negociat cu greii economiei mondiale, când tu te fâs­tâcești, silabisind ca-n clasa a II-a, de pe o foaie umplută cu banalități? Sau cum să conduci un guvern care trebuie să preia peste un an președinția Uni­unii Europene când, timp de ani de zile, la Bruxelles, nu te-ai remarcat decât prin stâlcirea stalinistă a limbii engleze?
Să vii în fața țării, cu un guvern precum Guvernul Dăncilă, în anul Ma­relui Centenar? Cum să aduci ast­fel de mediocrități obediente pe locu­rile pe care, acum 100 ani, stăteau I.C. Brătia­nu (premier), Take Ionescu (vi­ce­pre­mier), Alexandru Constan­ti­nes­cu (In­ter­ne), Nicolae Titulescu (Ex­ter­ne), Mi­hail G. Cantacuzino (Justiție), Vin­tilă Brătianu (Apărare), Dimitrie Gre­ceanu (Lucrări Publice) sau Barbu Dela­vran­cea (Industrie)?