Aurul de la Rovina, un pariu greșit

Ion Longin Popescu
Potrivit datelor tehnice, dintr-o tonă de telefoane mobile vechi se pot scoate circa 280 de grame de aur, 10 grame de platină și 140 de kilograme de cupru.

Din tele­foa­nele aruncate la gunoi în țara noastră s-ar scoa­te mai mult aur decât există la Roșia Mon­tană! Dar guvernul Tudose nu cunoaște aceste in­for­mații. Preluând socotelile strâmbe ale guver­nu­lui Ponta din 2015 și bazându-se pe o viziune li­mitată, premierul Mihai Tudose a plecat la revelion direct din biroul în care a semnat o puternică ten­tativă de exploatare a aurului României. Și nu de români, ci de străini. Unde statul nostru nu are niciun procent și niciun control! Proiectul în discuție va fi la Rovina, lângă Hunedoara, la 50 de kilometri de Roșia Montană. Acti­viș­tii de la organizația "Mining Watch România” au analizat proiectul și îl combat în toată ti­că­loșia lui: "Guvernul Ro­mâniei se pregătește să facă un pariu prost cu viitorul acestei țări. Nu doar că Euro Sun Mining (compania fostă Carpathian Gold) este o companie cu un trecut minier îndoielnic, dar dimen­siu­nea distrugerilor de la Rovina va crea o nouă rană în inima Munților Apuseni, asemănă­toa­re celei de la Roșia Poieni. Timp de sute de ani, carie­rele de suprafață vor dezvălui generațiilor viitoare vizi­unea de dezvoltare măr­ginită pe care o are azi guvernul Tudose”. Se vede treaba că scandalul Roșia Montană nu a avut nicio in­flu­ență asupra guvernanților de la Bucu­rești. Aceștia sunt amețiți de perspectiva a 180 de tone de aur și 400.000 de tone de cupru, care nu vor avea însă nicio legătură cu rezervele naționale, deoarece vor fi vândute pe piața liberă. Tonele de metale rare vor părăsi țara, lăsând în urmă un dezastru copleșitor. Sub titlul "Ce a înțeles guvernul din scandalul Roșia Montană”, ziarul "Cotidianul” analizează proiectul și demonstrează că guvernul nu a înțeles nimic! Deschiderea acestui proiect aurifer, care va genera o nouă goană a străinilor după aurul ro­mânesc, este cea mai revoltătoare decizie a gu­vernului Tudose. O concesiune/vânzare pe 20 de ani, cu posibili­ta­tea de prelungire, amintește că statul român este "pe scut”, adică scos din acest subiect. Cifrele însoțitoare sunt dovada: la un profit de circa 5 miliarde de dolari, România se va alege cu redevențe de numai 310 milioane, în două decenii (15,5 milioane pe an)! La care se vor adăuga câteva sute de salarii și taxe locale. În caz că va fi ne­mul­țumit, statul nu va avea cui să se adreseze. ANRM, ins­tituția care vinde străinătății, pe nimic, tot ce este mai valoros în România, nu va mai fi interesată să intervină. Acționarii Euro Sun Mining, fonduri de investiție obscure și persoane private, sunt împrăștiați în toate colțurile pă­mântului, fragmentați ca puful de păpădie în vânt. Cre­de în acest proiect numai domnul prim ministru. Au­zind că tehnologia de extragere de la Rovina nu are nevoie de cia­nură, domnul Tudose a închis ochii. Ce va găsi când îi va deschide? Multe nenorociri, printre care trei munți de­capi­tați și un amplu iaz de decantare. Un cadou generos, pen­tru săracii români ai viitorului.