Poveste cu Alain Delon

Eugenia Hila
Tânără fiind, la vârsta adolescenței, eram mereu copleșită de emoții și sentimente cărora trebuia să le dau un sens.

Și nu eram singură în situația asta. Așa era la liceul nostru, de pildă, unde toate fetele ne-am îndrăgostit de actorul cel mai la modă în anii '70, Alain Delon. Și, foar­te curios, nu eram geloase una pe cealaltă, îl împărțeam între noi, fără să ne afecteze. Eram înnebunite după el: ochi albaștri, pătrunzători, față an­ge­lică... Îl asemănam cu un înger, dar visurile noas­tre nu se îndreptau spre raiurile cerești, știam că raiul e tot pe pământ. Mie Alain Delon îmi lo­cuia în cap, își făcuse în min­tea mea una dintre reședințele lui perma­nen­te. Dar era greu să ți-l faci chiriaș, pentru că mai locuia în mintea câ­torva milioane de ad­mi­ra­toare. Nu știu cum nu o lua razna un astfel de om. Să fii adulat de atâtea fe­mei, cohorte, po­poa­re întregi, și să rămâi om întreg!
Se îm­brân­ceau femeile ca să-l foto­gra­fieze, când trecea pe covorul roșu la noi, la TIFF. El îm­bătrânise, dar fenomenul, nu. Nu-și pierduse se­ducția. Când o doamnă respectabilă i-a spus că în tinerețe a fost îndrăgostită nebunește de el, Alain i-a răspuns: "Bine și tocmai acum îmi spu­neți?".
La liceu, noi, fetele, ne băteam pe afișele cu el, când rulau filme în oraș. Reușeam să le mi­tuim pe taxatoarele de bilete de la cinematograf, ca să ne dea câte un afiș. Ema, o colegă de-a mea, a ob­ținut unul contra unei su­me imense. Îl as­cun­sese în gea­man­tan. Toate fetele ca­re eram la in­ternat aveam gea­manta­nele într-o ma­­gazie și mer­geam acolo cu un felinar, le des­chi­deam și ne luam lu­crurile nece­sa­re, după care, ma­gazia se încuia la loc. Odată, cu o răutate de care mi-e rușine și azi, m-am dus pe fu­riș cu o altă co­legă, Ade­la, ghidate de o lu­mâ­nare și am scotocit în gea­man­tanul E­mei. Am găsit pos­terul cu Alain De­lon și l-am mâz­gă­lit, i-am făcut mus­tăți și ochelari. Ema a plâns o zi în­trea­gă, fără să știe ci­ne­va oful ei, doar eu și Adela, doi draci, râdeam pe în­fun­date de isprava noas­­tră. S-a străduit Ema, săraca, și a făcut rost de altul, îl ținea ca pe un talis­man. Apoi au apărut vederi cu actori și ne-am cum­pă­rat toate. Mai târziu, când am început să ne în­drăgostim de câte un pământean de-al nostru, am pierdut legătura imaginară cu superbul Delon. Când și când, ne gândeam cum s-o fi simțind când își trimiteau energia către el atâtea femei. Auzeam că unele leșinau când îl vedeau în carne și oase, asta prin Occident, că la noi nu venea ni­meni, eram din Est. Am auzit că primea mii de scri­sori de dragoste, scrise pe hârtie roz, par­fu­mată, plicuri pictate cu inimioare și buze date cu ruj. Multe lacrimi s-au vărsat după el, s-ar fi fă­cut un fluviu, dacă s-ar fi adunat toate la un loc. Dar el era preocupat să joace în alte și alte filme, să rupă alte și alte inimi, partenerele lui de pe ecran erau pradă ușoară, dar chiar dacă erau aventuri trecătoare, nouă, admiratoarelor, fără șansă, ne răscoleau su­fletul. Ce mai, erau filme la care ne duceam și de câte cinci ori ca să-l vedem pe Delon. Fu­geam de la internat, ne căuta pe­dagoga disperată. O dată, o pârâcioasă i-a spus că suntem la film. A venit pe urmele noas­tre, ne-a ur­mă­rit, dar a stat și ea, de-a vă­zut tot fil­mul până la ca­păt. Am de­pistat-o în sală. O pri­veam pe furiș cum stătea cu o­chii a­țintiți la e­cran. Era fas­ci­na­tă, la fel ca și noi. Cu toate as­tea, ne-a certat că am mers la film, a trebuit să-i spu­nem că ne-am pier­dut mințile, că trebuie să ne ierte, doar și ei îi plăcea de Alain Delon. S-a prefăcut că ne iartă, dar ipocrită, ne-a pâ­­­rât la mamele noas­­tre, când au ve­nit la ședința cu părinții. Mama s-a amuzat, a spus că nu-i nicio pro­ble­mă. Bine că sunt îndrăgostită de un ac­tor, și nu de vre­un băiat dintr-o cla­să mai mare, ca­pabil să mă seducă. Erau buni actorii ăș­tia fru­moși, ne pro­­tejau de rele! N-am luat-o la între­bări pe ma­ma, dar eram sigură că și ei îi plăcea de Delon. Toată lumea, chiar toată lumea era în­drăgostită de el. Devenise un fenomen de masă. Chiar și băr­bații s-au ales cu ceva: haina din blană de miel, cu guler alb. Apăruse cu ea într-un film și imediat a devenit o modă. Îi auzeai pe mulți lăudându-se: "Mi-am luat un delon", de parcă îl cumpăraseră pe el, și nu haina.
De prisos să mai spun că și adolescenții la care trăgeam cu ochiul pe stradă aveau prioritate absolută dacă erau îmbrăcați în... delon.