GRIGORE LEȘE - "Am căutat să interpretez cântecele care se găseau în sufletul oamenilor"

Dana Ene
Anul acesta, concertele de Crăciun au pornit prin lume cam prea din timp, încă de pe la jumătatea lunii noiembrie.

Sunt însă și artiști care înțeleg rostul rânduielilor de Sărbători și au așteptat, răbdători, ca ele să se apro­pie cât se cuvine, înainte de-a porni să le însu­fle­țeas­că. Originar din Țara Lăpușului, Grigore Leșe este unul dintre rarii promotori ai tradițiilor auten­tice românești. De aceea, Crăciunul alături de el este întotdeauna o sărbătoare. Anul acesta "horito­rul" îi așteaptă alături de el pe toți iubitorii folclo­rului românesc, pe 4 decembrie, la Sala Studio a Tea­trului Național "I. L. Caragiale" din Capitală. Pen­­tru această ocazie a pregătit un spectacol educa­tiv, în care va juca rolul colindătorului-povestitor, dez­legând misterul colindelor de demult. "Îmi do­resc, în primul rând, să le aduc oamenilor mai aproa­pe povestea colindului și a colindatului. Să le transmit starea de în­ceput și de sfârșit de an, de rege­nerare a timpului și a lumii", spunea el. Gri­gore Leșe va prezenta colin­dul des­pre facerea lu­mii, colin­dul de ogrăzi, colindul de cân­tec, cântece de stea și mul­țămituri." Nu va face lucrul acesta de unul singur, ci va aduce cu el pe scenă mai mul­te cete de colindători din: Râșca, Titești, Șinca Nouă, Vinerea și Că­lărași. "Sunt colin­de pe care trebuie să le cântăm pentru a ne feri de prăvălirea în ni­mi­cul de fiecare zi. Prin colinde vom comunica cu lumea, cu sufletele morților, căci se reîn­noiește timpul. Iisus Hristos se naște, ceea ce înseamnă bu­cu­rie, împlinire, bogă­ție, lu­mină, cuvânt și întru­pare. Nașterea lui Iisus este sărbătoarea daru­rilor și trebuie să îm­plinesc legea pământu­lui", declara artistul.
Desprinse din patrimoniul cultural românesc, colindele selectate de Grigore Leșe, pe ritmuri și texte străvechi, vor aduce, cu câteva zile înaintea Crăciunului, lumina sărbătorilor în sufletele celor prezenți la concert. "Colindatul este un ritual pre­creștin, bărbătesc. Manifestările sunt complexe: oamenii se maschează, dansează, colindă din casă în casă, cântă pe drum. Toate acestea ne duc cu gândul la vechile serbări ale lumii antice. ... Știți de ce umblu eu a colinda? Unu - să mă împac cu mine. Doi - să mă întâlnesc cu cei mulți. Trei - să mă bucur de întâlnirea asta. Asta-i colin­da!", spunea Grigore Leșe.
Și nu doar fanii bucu­reș­teni ai lui Grigore Leșe se vor bucura de Crăciunul acesta de colinde curate și adevărate. Artistul a mai pregătit un spec­tacol, pe 19 decembrie, la Casa de Cultură a Sindi­catelor din Constan­ța. Acolo nu va că­lători însoțit de ce­tele de colindători care îi țin isonul în București, ci de trei artiste-interprete: Mihaela Pletea (so­prană), Maria Chifu (fagot) și Olga Po­dobinschi (pian). Ele îl vor ajuta să pu­nă în scenă colin­de vii: colinde de gazdă, de june, de fată, cosmogonice, satirice, precum și cântece de stea ce vestesc Nașterea Mântuitorului.

Dacă nu știați...

Grigore Leșe este o voce uni­că în spațiul muzical românesc. S-a născut pe 20 februarie 1954, în Stoiceni, Maramureș, și a ab­solvit Academia de Muzică "Gheor­ghe Dima" din Cluj - Fa­cultatea de Interpretare (fagot). Este doctor în muzică și profesor asociat la Facultatea de Litere a Universității București, unde pre­dă cursul de etnomuzicologie. A primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității "Vasile Goldiș" din Arad.
Nefiind adeptul înregistră­ri­lor, Grigore Leșe nu are un ma­terial discografic impresionant, însă toate producțiile sale muzi­cale de până acum - "Cântec pastoral" (1996), "Cântece de cătănie și hori" (2000), "Horile vieții" și "Așteptând Crăciunul" (2005), "Grigore Leșe - Le chant de Lăpuș" (Paris-2009), "Grigore Leșe și aromânii fârșeroți" (2011), "De dragoste, de război, de moarte, de unul singur" (2011) - poartă amprenta unei perso­nalități artistice unice. "De-a lungul anilor am căutat să interpretez cântecele care se găseau în sufletul oamenilor, or cântece de acest fel sunt foar­te puține; de aceea pot spune că nu am un reper­toriu foarte vast, căci mai presus de orice am vrut să păstrez calitatea; eu nu scot muzică pe bandă rulantă", spunea artistul.
(Biletele pentru concertul lui din București, de pe 4 decembrie, de la Teatrul Național "I.L. Caragiale" au prețuri cuprinse între 60 și 100 lei, și pot fi achiziționate online pe tnb.ro sau la casa de bilete a TNB.)
Pentru concertul din 19 decembrie de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, biletele au prețuri cuprinse între 60 și 80 de lei, și pot fi achi­ziționate online pe startickets.ro.