SĂGETĂTORUL și sănătatea

Tana Rosca
"Precum în cer, așa și pe pământ"

După ce oamenii au început să descifreze ceea ce Creatorul a scris cu stele pe cer, ceea ce, după câte știm, s-a petrecut începând de pe vremea cal­deenilor, au început să se întrebe cum pot să fie cel mai bine puse în practică observațiile făcute pe această cale. Pe măsură ce progresau în cunoștințe, punând cap la cap ceea ce se întâmpla pe cer cu ceea ce se petrecea în jur ("precum în Cer, așa și pe pământ"), primii cititori în stele au constatat cum constelațiile își pun amprenta asupra celor născuți sub pecetea energiilor lor. Aceste constatări au fost strânse cu grijă, și unele dintre ele au rămas valide până în ziua de azi. O atenție deosebită pentru cla­sificarea tipologiei zodiilor o regăsim în astrologia cabalistică, în care au fost consemnate atribute cât se poate de concrete. Interesant de remarcat este că, deși astăzi nu mai regăsim astfel de, hai să le spu­nem "portrete-robot", claritatea cu care au fost fă­cute aceste caracterizări la acea vreme poate să ne sur­prindă. Și, deși în ziua de azi, lucrurile au de­venit mai nuanțate (până și numărul planetelor descoperite în sistemul nostru solar a crescut, deci totul a devenit mai complex) regăsim elemente de fond, care ni se pot părea remarcabile.
Doctorul docent Joel C. Dobin, un rabin care a cercetat în profunzime astrologia tradițională ca­balistică, ne spune că zodia Săgetătorului era pre­zentată drep un semn diurn, aparținând elementului foc și asociat cu direcția răsăritului.
Caracteristicile generale, așa cum sunt ele descrise în astrologia cabalistică, sună așa: "Săge­tătorul are o ținută dreaptă, tenul cu o tentă roșia­tică, fruntea bine definită, abdomenul mare, picioa­re greoaie și păr rar. Jovial, puternic, generos, agil și pasionat de cai, Săgetătorul are o voce slabă, va avea puțini copii și poate fi șiret și inconsecvent.
Primul decan: Are față și corp frumos, se ține drept, acest Săgetător se va asocia cu cei care dom­nesc și cu magnații și va susține întotdeauna cauzele drepte.
Al doilea decan: Trup elegant, fața cu o tentă aurie și pleoape mai mereu întredeschise.
Al treilea decan: Înalt, puternic, cu pieptul larg, un chip fermecător, care pune în valoare ochii ca de pisică. (Acest tip de) Săgetător va fi modest, ser­viabil și bine-crescut.
Controlează: Testiculele, laringele și proli­fera­rea țesuturilor
Boli: Orbire, febră, veninuri, cădere de la înăl­țimi.
(extras din Kabbalistic Astrology, autor Rabbi Joel C. Dobin D.D.)

Săgetătorul în astrologia modernă

Cu toate că astăzi avem posibilitatea de-a studia în mult mai multe detalii alcătuirea energetică și fizică a unei persoane, întocmindu-i o astrogramă personalizată, matricea energetică de care este marcat orice muritor născut pe parcursul celor circa treizeci de zile, cât timp Soarele traversează constelația Săgetătorului, este comună nativilor acestei zodii. Deci, putem afirma, fără teamă de-a greși, că persoanele născute între 21 no­iembrie și 21 decembrie dispun de o energie de fond co­mună. Aceasta se manifestă însă, desigur, nuanțat, în cazul persoanelor individuale.

Tipul de vitalitate și morfologia Săgetătorului

Pentru a înțelege mai bine energia acestui semn, cu o constituție robustă și energie uneori de-a dreptul explozivă, e bine să ne gândim la sim­bolul care reprezintă zodia Săgetătorului. Este vor­ba, desigur, despre acea ființă mitologică, numită centaur, jumătate om, jumătate cal, ținând în mâini un arc încărcat cu o săgeată îndreptată cu vârful în sus, gata să fie lansată spre obiectiv. Această ima­gine ne arată că Săgetătorul tipic este o ființă în­zestrată cu instincte sănătoase (partea din spate re­prezentată sub formă de cal), dar și cu picioarele pe pământ (un cal care nu se mai poate ține pe pi­cioare este sortit pieirii). Această parte cabalină se continuă printr-o reprezentare umană - trunchiul și capul, care ne vorbesc despre conștiința morală a zo­diei, despre capacitatea care există (dar, din pă­cate, nu este fructificată de fiecare reprezentat al zodiei în parte), de-a alimenta cu forța instinctivă principiile înalte, nu arareori idealiste, către care această zodie aspiră. Dacă cele două părți, cea animalică și cea umană, ajung să con­vie­țu­ias­că în armonie, atunci avem de-a face cu Să­ge­tă­torul în­zestrat cu tempe­ra­ment sang­­vin: optimist, în­crezător, de­bordând de vita­litate. În cu­vintele preșe­din­telui Aca­demiei de studii as­trologice de la Paris, Andre Barbault: "Acest Săgetător se «jupi­terizează», îl vedem adesea cu o statură fru­moa­să, un mo­delaj plin, un profil ro­tunjit, care se îngroașă cu vârsta; tenul e colorat, nasul cărnos, bărbia grasă, barba deasă, compensând o cal­vi­ție precoce". Iată cum aceas­tă imagine a Săgetătorului, creionată de un astrolog mo­dern de prestigiu, se supra­pune în mai multe privințe cu cea a astrologiei cabalis­tice.
Săgetătorul este un semn extrovertit, ca toate semnele de foc. Îi vine greu să stea pe loc, iar miș­cările sunt rapide sau bruște. De exemplu, nu prea ne e dat să vedem un Săgetător care să meargă în­cet. Mersul său este de cele mai multe ori rapid, cu pași lungi, elastici și ușor săltați, care ne pot aduce aminte de trapul animalului său preferat - calul. De altfel, există o tipologie de Săgetător care nu pre­zintă robustețea sau corpolența jupiteriană, ci care ne duce cu gândul, mai degrabă, la eleganța caba­lină. Acești Săgetători au un oval al feței prelung și îngust, trăsături pregnante și nete, în timp ce corpul e zvelt, cu picioare lungi. Ambele tipuri de Să­ge­tător impresionează printr-o ținută frumoa­să, motiv pentru care par adesea mai înalți decât sunt în realitate. Privirea e expresivă și inteligentă, deși uneori se poate ivi și o tentă de superioritate. Gestu­rile sunt de multe ori ample sau sacadate. Impresia pe care o transmit ambele categorii de Săgetători este de bunăvoință și căldură, o des­chi­dere reală către persoanele cu care intră în contact.

Predispoziții legate de sănătate

Încă din vechime, fiecărei zodii i s-a atribuit o parte a corpului externă și unul sau mai multe or­ga­ne interne. În reprezentarea așa-numitului "om as­trologic", semnul Săgetătorului este reprezentat în dreptul șoldurilor și al coapselor. Femurul, cel mai mare dintre oasele corpului și căruia îi revine mi­siunea de-a susține (mai) toată greutatea trun­chiului, cade sub guvernanța Săgetătorului. Unii autori au conchis că această asociere sugerează faptul că numeroși Săgetători sunt chemați să sus­țină structura morală a societății, dat fiind că, din punct de vedere profesional, multe persoane cu Soarele, Luna sau Ascendentul în Săgetător se nu­mără printre înalții funcționari din justiție, biserică, armată sau sunt de găsit în mediul academic, deci sunt persoane chemate să țină în picioare, să asigure rectitudinea morală a unui sistem social. Dar nu doar cel mai lung os din corpul omenesc, ci și cel mai lung nerv, și anume sciaticul, este asociat cu aceeași zodie. Partea cea mai solicitată a coloanei ver­­tebrale, cea lombară, îi revine tot lui, motiv pen­tru care cei marcați sub o formă sau alta de energie specifică Săgetătorilor suferă adesea de lom­bo­sci­atică. Este important să învețe cum să ridice obiecte grele, respectiv să se lase în jos înainte de ridicare, nu să le ri­dice stând în picioare, căci altfel ar pu­tea să pățească diverse lucruri ne­plă­cute, în aceste zone ale corpului. De exemplu, să-și penseze nervul sci­atic ori să își taseze vertebre din zona lom­bară.
În Tratatul de medicină astrologică semnat de dr. Jaques Michaux și Jean Criquet, la capitolul corespondențe ana­­tomice, pentru Săgetător mai figu­rează ficatul, pancreasul (parțial), ve­zica biliară și canalale sale, precum și circulația arterială, la modul general.
Bolile cele mai frecvente care apar la cei aflați sub o formă sau alta sub influența Săgetătorului sunt cele legate de slaba funcționare a ficatului, vezicii biliare și a pancreasului, res­pectiv tendința de îngrășare, care poa­te ajunge până la obezitate. Dia­betul și guta pot să apară în cazul unor dis­funcții, dar cel mai adesea, ca urmare a unei alimentații nepotrivite.
Hipertensiunea și diversele tipuri de ate­roscleroză, scle­ro­za lombară și coxar­troza se numără, de asemenea, printre afec­țiu­nile cu incidență mare la Săgetător. La fel și lom­bo­scia­tica.
Din pricina faptului că mulți Săgetători expiră defectuos, respectiv, nu elimină suficient dioxid de carbon din sistemul respirator, poate apărea la un moment dat riscul unor afecțiuni pulmonare.
Remediul homeopatic, care, statistic vorbind, s-a dovedit deosebit de folositor Săgetătorului este siliciul, precum și derivatele sale.
Jupiter, planeta guvernatoare a Săgetătorului are și el un cuvânt de spus în privința sănătății. De aceea, homeopații știu să recomande jupiterienilor cu precădere remediile: Sulfur, Aesculus, Nux vo­mica, Belladonna, Graphites, Histaminum, Aurum, Berberis și Chenopodium.
Metalul asociat lui Jupiter este cositorul sau sta­niul, după unii autori, în timp ce alții mențio­nează oțelul.
Atunci când Jupiter se găsește în casele astro­logice asociate cu sănătatea (VI, VIII, XII) ori planeta nu este bine aspectată în astrograma Săge­tătorului, acesta se poate aștepta la tulburări ale stării de sănătate. Acestea apar de regulă după perioada de maturitate, care îi aparține lui Jupiter, perioada de maximă exprimare a potențialului, după care declinul se poate instaura cu repeziciune, dacă nu sunt luate măsuri de prevenție și nu se reduce ritmul și anvergura activităților.
Maladiile de tip jupiterian îmbracă adesea forma unor afecțiuni inflamatorii sau congestive, dar recu­perarea este, în cele mai multe cazuri, una rapidă.
Excesele în privința mâncării sau băuturii pot duce cu ușurință la intoxicații alimen­ta­re sau al­coolice, precum și la hi­per­tensiune arte­rială.
Diabetul, colecistita fără li­tiază, pancreatita, ci­roza și ic­terul se gă­sesc și ele pe listă, la fel ca ma­ladiile me­ta­bolice, ca de exem­plu hiper­lipi­de­mia ori hiper­gli­cemia. A­tunci când meta­bolis­mul gene­ral este afec­tat, se pot instala afecțiuni pul­monare. Astmul își poate face apariția ca urmare a unor alergii sau din pricina suprasolicitării he­pa­tice.
Afecțiunile cutanate, pre­cum urti­caria sau derma­to­zele supurante ori fu­run­cu­loza sunt de asemenea frec­vente când Jupiter nu este bine as­pectat în harta natală.
Jupiter, supranumit și "planeta exagerării", poa­te să ducă la pro­liferarea unor țe­suturi și apariția unor formațiuni tumorale, doar că acestea sunt, în marea majoritate dintre cazuri, de natură benignă.

Sănătatea mentală

Pentru cei născuți sub influența marelui benefic Jupiter, mohoreala și pesimismul nu apar decât ca excepții. Temperamentul expansiv și prie­te­nos al Săgetătorului îi asigură o viață bogată în preo­cupări din cele mai diverse, precum și o viață socială plină. În consecință, energia sa nu stag­nează, nu băltește și se primenește în permanență, ceea ce e, în sine, un scut împotriva îmbolnăvirii. Alt medicament natural cu care se nasc majoritatea Săgetătorilor este umorul, care îi ajută să treacă prin greutăți. Mulți dintre ei reușesc să sesizeze latura comică a unor situații grele în care se află și care pe alții i-ar copleși. Dar ceea ce asigură Săge­tătorului cea mai bună pavăză împotriva anxietății și a depresiei este credința. Nu este neapărat vorba despre credința religioasă, cu toate că cei mai mulți nativi respectă și frecventează biserica (nu puțini fac parte din cler), dar și cei care n-o fac trăiesc cu încrederea că sunt vegheați de o forță binevoitoare. Astfel, insuflă și celor din jur o stare pozitivă.
Dar pentru că nici măcar Jupiter supremul nu este perfect, el îi poate înclina pe Săgetători către excese nu doar pe planul fizic (mâncare, băutură etc.) ci și în atitudine, ei putând să-și dea o impor­tanță exagerată. O altă tendință care ar trebui ținută sub control e cea de a se grăbi să facă promisiuni. Săgetătorul e convins că va rezolva lucrurile atunci când face o promisiune și e cu adevărat dornic să ajute dar, din păcate, se întâmplă destul de des ca, din multitudinea de promisiuni în care s-a angajat, să nu poată îndeplini decât câteva.

Remedii potrivite din fitoterapie

Dintre ceaiurile medicinale, cele din frunze de fragi sau de frasin, împreună cu cele "barba-ur­sului" și de coacăze îi priesc în mod special Să­ge­tătorului, pentru că sunt bogate în silicați și ajută la eliminarea deșeurilor, afirmă reputatul astrolog francez André Barbault.
Ceaiul din scoarță de mesteacăn le este de folos atunci când fac brusc febră mare.
Extractul din dud alb sau negru contribuie în mod esențial la îmbunătățirea funcționării pancrea­sului, ajutându-l să producă suficientă insulină, deci le poate fi de mare folos Săgetătorilor care suferă de asemenea deficiențe.
Turtița-mare (Agrimonia eupatoria) ajută Săge­tă­torul să readucă stomacul dilatat la proporții nor­male, dar este utilă și în afecțiunile respiratorii și pul­monare la care e predispus.
Plopul alb și plopul negru ajută la tratarea bron­șitelor, acționând de asemenea ca un antibiotic na­tural.
Unii autori adaugă și salvia la lista plan­telor medicinale de pe urma cărora Săgetă­torul are în mod special de profitat.

Regimul alimentar al Săgetătorului

Pentru că ficatul, vezica biliară și pancreasul au tendința de a func­țio­na mai greoi în organismul Săge­tă­to­rului, este important ca din alimen­tația sa să nu lipsească alimen­tele bogate în vitamina C. Iată de ce ar fi bine să folosească în salate zeamă de lă­mâie în loc de oțet balsamic, de exemplu. Toate citricele precum și fructele de pădure, cu gust acrișor sunt de asemenea utile în acest sens. Printre fructele citate ca fiind în afinitate cu Săgetătorul se mai numără dudele albe sau negre care ajută la reglarea glicemiei.
Perele, stafidele și fructele uscate ar trebui să fie de asemenea prezente în alimentația Săgetătorului.
Dintre legume, recomandate sunt îndeosebi cele cu bulb.
În privința condimentelor, cele asociate zodiei sunt usturoiul, scorțișoara și salvia.

Aromoterapia

Deoarece garoafa și gura-leului sunt consi­derate flori în afinitate cu Săgetătorul, miresmele acestora par să aibă un efect de împrospătare a ener­giei Săgetătorului. Autorii francezi mai mențio­nea­ză printre parfumurile florale potrivite pentru aro­mo­terapia celor născuți sub semnul Săgetătorului lăcrămioara, violeta și vanilia. După cum obser­văm, acestea sunt flori cu un miros dis­tinct și pă­trunzător, la fel cum este și prezența distinctă și impunătoare a reprezentanților zodiei.

Pietrele prețioase și semiprețioase

Culorile Săgetătorului sunt albastrul închis, tonurile de mov și anumite nuanțe de portocaliu clar, deschis. În principiu, orice piatră prețioasă sau semiprețioasă în una dintre aceste culori poate fi purtată. Dacă ne uităm în urmă la diversele epoci istorice, constatăm că la egipteni și greci, piatra asociată zodiei era berilul. Bizantinii credeau că safirul s-ar potrivi mai degrabă acestui semn ju­piterian. La evrei, rubinul era recomandat acestor na­tivi, în timp ce astrologia medievală făcea apro­pierea între zircon și turcoaz și caracteristicile Să­getătorului. În astrologia modernă, safirul a câștigat teren, la fel topazul și turcoaza.
Și-acum, că le știți pe toate, noi vă urăm "Să­nă­tate!".