Toamnă muzicală gitană - Fanfara Shukar și Damian & Brothers "dau foc" Bucureștiului

Dana Ene
- Vine noiembrie, cu ceața și brumele lui. Unde să fugi mai repede și mai bine de ele decât la două concerte de muzică țigănească fierbinte, care fac de ocară jarul pus de toamnă în copaci -

Fanfara Shukar

Fanfara Shukar din 10 Prăjini vă invită pe 28 octombrie, la "Berăria Germană Bra­gadiru", unde vor susține un concert extraor­dinar, în cadrul căruia își vor lansa cel mai nou album al lor - "România Shukar".
Descoperiți de etnomuzicologul Speranța Rădu­lescu la finalul anilor '80, muzicanții din satul ie­șean Zece Prăjini au ajuns să facă furori pe plan mondial. Dar cum patima pentru trompete și ală­muri este adâncă la moldoveni, Spe­ranța Rădulescu "a pus" de două formații: Fanfara Shukar și Cio­cârlia. Ambele ansambluri au reușit să se im­pună pe plan mondial, fără a-și pune una alteia piedici.
După ce și-a făcut debutul în cadrul ediției din 1989 a Cântării României, în sediul actual al Mu­zeu­lui Țăranului Român din București, Fanfara din 10 Prăjini a ajuns să cânte în 1993 la Montreux, când a reușit să-i facă o vizită chiar fostului suveran al României, Regele Mihai I. Trei ani mai târziu, sub noul nume de botez Shukar, apărea primul disc - "Fanfare Pay­sanne De Zece Pră­jini". Au avut un suc­ces nebun, așa că nu este de mi­rare că s-au lăsat amețiți de mi­rajul Vestului, acceptând să se an­gajeze la Tea­trul "Ec­vestru Zin­garo", condus de maestrul că­lă­reț Barta­bas. Au călătorit împre­ună cu acesta la Festivalul de Tea­tru de la Avig­non, unde ieșenii au cân­tat în seria de spectacole "Bat­tuta" (2006-2009). Demni purtă­tori ai ritmu­rilor balcanice, au fost repede îmbrățișați de stră­ini, însă dorul de acasă i-a făcut să revină în țară, unde au început o cola­borare de bun augur cu Ovidiu Lipan Țăndă­rică. Au lansat alături de acesta albumul "Renaș­terea", în anul 2000, iar mai apoi, în 2004, lansau "Bachița", un disc scos împreună cu Țăn­dărică și cu Stelu Ena­che. Multe din melodiile fanfarei create în cola­borare cu Ovidiu Lipan Țăndărică, precum "Mar­gareta", "Na­talis" sau "Tango To­ledo" au ajuns hit-uri. O altă colaborare fai­moasă a lor a fost cea cu Mioa­ra Velicu, în urma căreia a apărut discul "Bate Toba Mărunțel!" (2002). Acum, la final de octombrie, muzicanții din 10 Prăjini lansează dis­cul cu numărul șapte, "Ro­mâ­nia Shukar", care res­pectă rețeta care i-a consacrat: melodii variate, ce com­bină muzica tradițională româ­nească din toate zo­nele țării, cu cea bal­ca­nică, ba chiar și cu jazz.
(Prețul unui bilet la concertul lor este de 30 de lei. Rezer­vări se pot face la: 0737.500.150. Bile­tele se găsesc și în format electronic pe iabilet.ro)

Damian Drăghici & Brothers - "Gypsy Rock. Change or Die"

Damian Drăghici revine în toam­­na asta la Bu­curești, pe 27 noiem­brie, cu un show de zile mari, chiar pe scena Teatrului Național. A pre­gătit un concert deosebit, în cadrul căruia veți putea asculta cele mai cu­noscute piese ale formației Damian Drăghici & Brothes și, nu în ultimul rând, me­lodii de pe cel mai recent disc al lor, "Gypsy Rock. Change or Die", care reinterpretează melodii cele­bre din repertoriul româ­nesc al secolului XX, pre­cum Șarai­man; ?n stație la Lizeanu; Mona; Con­­stantine, Con­stantine; Cine-a pus cârciuma în drum etc. Ele vor fi inter­pretate în maniera bine-cunoscută a trupei Damian Draghici & Brothers, care amestecă su­ne­tul in­stru­men­te­lor tra­di­ționale lăută­rești cu ele­men­te de rock și ritmuri de mu­zică elec­troni­că, dub­step, reggae și gypsy blues. Și, ca să nu fie șo­cul prea mare, prin intro­du­ce­rea rock-ului în muzica lăută­rească, Damian le-a cerut să cân­te alături de el unor artiști români apre­ciați ai momentului: Delia, Andra, Smiley, Loredana, Dan Bittman, Ștefan Bă­nică, Connect-R, Lora, Cris­tina Bălan, Alina Ere­mia, Feli, Cornel Ilie (Vunk), Zdob și Zdub, Sergiu Ferat, Grasu XXL, Cabron, DOC, Dorian, Flavius Teodosiu, Theo­dosii Spassov, Omu' iubit, Sore, Giulia, Jazzy Jo, Vlad Popescu și Blue Noise. Suc­cesul a fost ex­traordinar!
Trupa Damian & Brothers s-a înființat în de­cembrie 2006, la inițiativa lui Damian Drăghici. Până în prezent, a susținut peste 600 de concerte în România și în străinătate. "Damian & Brothers a fost și este proiectul meu de suflet, întoarcerea mea la rădăcini! Iar veniturile realizate din acest concert vor fi donate, ca de fie­care dată, pro­iec­tului caritabil «Din suflet pentru suflete», des­fășurat de Fundația Bright Light. Așa că vă aștep­tăm pe 27 noiembrie, la BOHO FEST, să simțiți spiritul boem, să ascultați muzică bună și să dan­sați împreună cu noi!", declara Damian Drăghici.

(Biletele pentru concertul BOHO FEST al tru­pei Damian Drăghici & Brothers sunt disponi­bile în rețeaua Eventim. Au prețuri cuprinse între 90 și 190 lei.)