BRONȘITA ACUTĂ: Dr. ANDREEA VLĂDĂU - medic specialist pneumolog - "Infecțiile virale sunt principala cauză a bronșitelor acute"

Florentin Popa
"Boala apare toamna, iarna și primăvara"

- În toamna care tocmai s-a instalat, indife­rent cu cine vorbești, înainte să îți răspundă, tușește. Pare de-a dreptul ciudat când cineva nu se plânge că e răcit. Ai zice că virozele toamnei ne sunt scrise în ADN. Ce-i această "epidemie" de tuse?

- Nimic mai mult decât o clasică bronșită acută, care de obicei e asociată cu infecțiile virale ori bac­teriene și cu fumatul. Practic, vorbim despre in­fla­mația bronhiilor și a arborelui bronșic, care conec­tează traheea la plă­mâni. Pasajele bronșice sunt căptușite cu o mu­coa­să umedă, ale cărei celule sunt ciliate și se miș­că de jos în sus, având rolul de a an­tre­na impuri­tățile spre exterior, dar se întâmplă ca unii agenți patogeni să treacă de această barieră și să meargă spre plămâni. În acest context, tusea nu este altceva decât reacția organismului la aceas­tă invazie. O par­ticularitate a bronșitei acute este inflamația - care cauzează de obicei tuse cu mu­co­zități. Agenții patogeni sau noxele inspirate pro­voacă inflamarea căilor bronșice, mu­cusul este produs în exces și obstrucționează căile respirato­rii, ceea ce face dificilă respirația și scade aportul de oxigen. Bronșita acută este o patologie frec­ven­tă, pe care o întâlnim des în serviciile de pneumo­logie, mai ales toamna, iarna și primăvara.

- Ați descris mecanismul fiziologic, dar cum se explică frecvența bolii?

- Infecțiile virale sunt principala cauză a bron­șitelor acute, circa 90% din cazuri! Infectarea se face prin aerul respirat, când cineva tușește, sau prin contactul fizic cu o persoană infectată, dacă nu ne spălăm pe mâini. Și bacteriile pot produce bronșită acută (doar în 10% din cazuri), dar de obi­cei le întâlnim ca suprainfecții ale celor virale. Boala apare cel mai des la copii, pentru că au arbo­rele respirator mai scurt și microorganismele pot pătrunde mai ușor. De regulă, boala se întâlnește frecvent la fu­mători. Atenție, fumatul sau expune­rea la fumul de țigară un timp îndelungat irită căile bronșice și paralizează cilii responsabili de cură­țarea căilor respiratorii, putând cauza bronșită cro­nică - o afec­țiune care nu se vindecă!

- Cum poate fi recunoscută bronșita acută?

- De obicei, bronșita acută debutează cu tuse - în multe cazuri, cu tuse productivă (cu mucus inco­lor, sau de culoare galben-verzuie, în cazul unei suprainfecții bacteriene), cu dureri în gât, cu pro­ble­me respiratorii (respirație șuierătoare), cu rino­ree, cu cefalee, cu dureri musculare, cu dureri si­nu­­sale, uneori cu stări febrile sau chiar cu frisoane. În infecțiile cu enteroviroză poate să apară și dia­reea. De obicei, bronșita acută apare după o ră­ceală sau o gripă ușoară, iar tusea durează între 10 și 21 de zile. Dacă simptomele durează mai mult de o săptămână sau dacă are probleme respi­ratorii la efort, se impune prezența bolnavului la medicul specialist, pentru un diagnostic exact și instituirea unui tratament adec­vat! Pun accent pe faptul că bronșitele acute repetate pot duce la in­sta­larea bron­șitei cronice, care, așa cum am spus, nu se poate vindeca și duce la apari­ția bolilor pul­monare obstructive cronice (emfizem pulmonar sau bron­hopneumopatie cro­nică obstructivă), în care plămânii sunt deteriorați ire­mediabil și capacitatea respiratorie scade progre­siv!
Bronșita acută are semne speci­fice, care se re­cu­nosc imediat de un medic pneu­molog. Con­trolul medi­cal este im­portant, pentru că astfel se pot des­co­peri și alte boli pul­monare nere­mar­cate până atunci de pacient. Este posibil ca tusea care înso­țește bronșita acută să fie simp­tomul altor boli ale căilor respira­torii, mai grave: bronșită cronică, astm bronșic, pneumonie, fibroză pulmo­na­ră, bron­hopneumo­patie cro­nică obstructivă (BPOC) sau chiar cancer pulmonar, afecțiuni po­si­bil insta­late și nediagnosticate, care se descoperă întâm­plător, pe fon­­dul unei banale răceli! Așadar, uneori se impun controale repetate, pentru a se diferenția clar episodul de tuse!

"Dacă bronșita acută este cauzată de o infecție virală, antibioticele nu ajută!"

- Ce le recomandați pacienților dvs. cu bron­șită acută?

- Pentru ușurarea simptomelor, medicul le poa­te recomanda bolnavilor următoarele:
* multă odihnă (cel puțin opt ore zilnic!);
* utilizarea unui medicament bronhodilatator (care ajută la reducerea inflamației și combaterea tusei);
* codeină, în cazul tulburărilor de somn cau­za­te de tusea persistentă, pentru a-i ajuta să se odih­­nească; în caz de tuse seacă - un medicament anti­tusiv; în caz de tuse productivă - un medicament expectorant, pentru eliminarea mucusului;
* folosirea unui nebulizator sau a unui aparat de aerosoli, pentru inhalarea substanțelor medi­camentoase prescrise (în funcție de intensitatea simptomelor respiratorii);
* în caz de febră - aspirină sau paracetamol;
* folosirea permanentă a unui umidificator de aer, pentru evitarea uscării căilor respiratorii;
* renunțarea la fumat - un factor deosebit de iritativ pentru întregul tract respirator;
* hidratarea eficientă și o dietă cât mai ușoa­ră, care să nu-i consume organismului energia ne­cesară, în lupta cu infecția căilor respiratorii.
Atenție, dacă bronșita acută este cauzată de o infecție virală, antibioticele nu ajută! Medicul prescrie antibiotice numai pentru bacteriile im­pli­cate în bronșita acută: mycoplasma pneu­moniae, chlamydophila pneumoniae, moraxela catarrha­lis sau bordetella pertussis - care provoacă așa-zisa tuse măgărească, ce poate ține peste trei săptămâni. Așadar, numai medicul decide ce anti­biotic e efi­cient și cât durează tratamentul, în funcție de particularitățile pacientului.
Lucrurile stau puțin diferit când vorbim despre un episod de bron­șită bacteriană acută, care se su­prapune peste alte boli pulmo­nare cro­nice, caz în care li se pre­scriu pacienților alte antibiotice, ți­nând cont atât de afecțiunile aso­ciate, cât și de germenii care ar putea exista în plămânii acestora. Același lucru este valabil în cazul pacien­ților cu alte boli cronice cu­noscute: cardiace, hepatice, cance­re, diabet, afecțiuni autoimune sau cei care urmează tratamente cu imu­­nosupresoare. Concret, ca e­xem­plu, un pacient de peste 65 de ani, cu tuse acută persistentă, cau­zată de o bronșită acută, care în paralel suferă de diabet sau de insuficiență cardia­că, poate primi un tratament cu anti­biotice pentru evitarea posibi­lelor complicații sau transfor­marea bron­șitei într-o pneumonie.
Dacă tusea este spastică, sufo­cantă, și ține pes­te 10 zile (caz în care se bănuiește o suprainfecție bacteriană), medicul poate prescrie un antibiotic, chiar dacă pacientul nu prezintă complicații respi­ratorii. Atenție, antibioticul vin­decă infecția bacte­riană, dar dacă bronșita acută a fost cauzată inițial de un virus, tusea poate persista și după antibio­terapie, însă cu intensitate în des­creștere.

"Duceți tusea urgent la doctor!"

- Se poate preveni apariția bronșitei?

- Desigur! Trebuie să se evite contactul cu oa­me­nii răciți sau cu cei care au boli respiratorii; să se păstreze o igienă adecvată (să se spele des mâi­nile cu apă caldă și săpun, pentru distrugerea agen­ților patogeni); să se evite expunerea la substanțe iri­­tante (praf, ciment, fum, gaze iritante, vapori de acizi, amoniac sau acetonă); să se renunțe la fumat. Persoanele alergice sunt predispuse la bronșită, deci e de dorit să evite contactul cu substanțele care le provoacă reacții alergice!

- Terapiile alternative sunt eficiente în trata­mentul bronșitei acute?

- Orice tratament natural, recomandat de un me­dic specializat (ceaiuri din plante medicinale, propolis etc.), care ajută la eliminarea factorului infecțios și repararea mucoasei căilor respiratorii, este benefic pentru pacient. Eu nu am competență în această ramură a medicinei, pot doar să vă invit cititorii să se prezinte la medicul specialist pneu­mo­log, în caz de persistență a tusei mai mult de 10 zile, după o viroză sau după expunerea la factori iri­tativi respiratori, pentru o evaluare completă și pentru recomandarea unei terapii adecvate.

D-na dr. ANDREEA VLĂDĂU poate fi contactată la Clinica BIO-MEDICA din Calea Floreasca nr. 111-113, Sector 1, București, tel. 021/311.77.93 sau la Institutul Național de Pneumologie "Marius Nasta"