Scorpionul și sănătatea

Tana Rosca
- În perioada următoare, veți găsi în paginile revistei analiza stării dvs. de sănătate, în funcție de zodia în care v-ați născut. Un "diagnostic" astral surprinzător prin exactitatea lui -

În trecut

Încă din vremurile îndepărtate, oamenii au ob­servat că cei născuți sub influența unor zodii și/sau pla­nete au niște caracteristici distincte. Ei au în­cercat să dezvolte o tipologie care să-i ajute să în­țeleagă cum ar putea să arate și să se comporte o persoană născută într-o anumită perioadă a anului. În astrologia cabalistică, bunăoară, găsim descrieri străvechi, cât se poate de detaliate, cu privire la înfățișarea, înclinațiile și asocierile anatomice legate de sănătate, pe perioada celor 30 de zile pe care se întinde o zodie. Pentru fiecare zece zile gă­sim o reprezentare care, în zilele noastre, ar putea tre­zi amuzamentul. Dar se pare că, pe vremea aceea, aceste caracteristici erau fie mult mai preg­nante decât sunt în ziua de astăzi, fie erau folosite mai mult orientativ. Astfel, descrierea generală pentru nativii Scorpioni sună după cum urmează: "Scorpionii sunt bruneți, păroși, cu ochi mici dar normali, pe o față lată cu fruntea îngustă. Iar corpul va fi solid și cu umerii lați. Nici vocea, nici felul de a rosti cuvintele nu vor fi deosebit de plăcute. Scor­pionii vor avea mulți copii. Scorpionii buni (vulturi) vor fi generoși, rafinați, de încredere, perspicace; Scorpionii răi (șerpi) vor fi distructivi, ne­serioși, tră­dători, irascibili, înclinați către calom­nie, și vor re­curge la subterfugii. Atât la Scorpionii de tip vul­tur, cât și la cei de tip șarpe, există tendința către melancolie.
Primul decan: Foarte atrăgător, cu ochi de pi­sică, pieptul mare, un semn pe mâna dreaptă, pe pi­ciorul stâng sau pe cap; bine educat, sensibil și îndemânatic în mânuirea cuvintelor.
Al doilea decan: Capul mare pe un corp mai degrabă frumos; cu maniere plăcute și vorbăreț, s-ar putea să aibă un semn pe spate.
Al treilea decan: Mic de statură, probleme de focalizare ale ochilor, îi plac deopotrivă femeile și bărbații, cât și mâncarea; mai tot timpul descurajat.
Controlează: Organele sexuale
Boli: Cele legate de organele sexuale" (extras din Kabbalistic Astrology, autor Rabbi Joel C. Dobin D.D.)

Scorpionul în astrologia modernă

Între timp, lucrurile au evoluat, probabil s-au mai schimbat și oamenii, în mod cert însă, astro­lo­gia natală (cea care se referă la potențialul și des­tinul indivizilor) a devenit mult mai nuanțată. Cu toa­te acestea, autori de prestigiu continuă să pre­zinte caracteristici fizice generale ale unor zodii. Astfel:
Soarele în Scorpion le dăruiește celor năs­cuți sub influența sa o vitalitate puternică. Dacă respectivul Scorpion învață să și-o gestioneze, va fi capabil să ducă o existență îndelungată, bucu­rân­du-se de o condiție fizică bună sau chiar foarte bună. Există Scorpioni octogenari care îi depă­șesc, la capitolul energie, pe propriii lor nepoți. Cei mai mulți indivizi își pierd iremediabil o parte din vitalitate, în urma unor boli grele sau după ce trec de cumpăna ce marchează mijlocul vieții. Nu este și cazul Scorpionului, care are cea mai mare putere de regenerare dintre toate cele 12 zodii. Însă, atenție, este vorba doar despre acei Scor­pioni care duc un trai echilibrat. Un indiciu al for­midabilei puteri de regenerare specifice zodiei este pasărea Phoenix, cea care renaște din propria-i cenușă și care este simbolul esoteric al zodiei.
Pentru că Scorpionul dispune de atâta energie încât puțini oameni sunt capabili să facă față ritmului său de viață, iar el simte mereu nevoia de a-și testa limitele, o face de multe ori supunându-se unor teste de rezistență solitare, cum ar fi să reziste fără somn trei zile. Atunci se poate întâmpla un lucru pe care, mai mult sau mai puțin conștient, Scorpionul și-l dorește. Evident că, în trei zile de nesomn, energia vitală scade drastic. Dar ceva din psihicul Scorpionului îi dă ghes să ignore cerințele firești ale corpului fizic. Nu este vorba despre vo­ință, ci despre faptul că Scor­pionul intuiește că dincolo de energia generată de trup, se ascunde o energie mult mai rafinată și mai puter­nică, o energie cunoscută în lumea sportivă sub numele de "athlete's high". În linii mari, această expresie ar putea fi tradusă prin "de­pen­dența" sau "drogul atle­tu­lui". Cei care se supun unor în­cercări fizice extre­me, cum sunt atleții de per­for­manță, trec printr-un mo­ment în ca­re simt că se sfâr­șesc. Acesta este punctul cri­tic, momen­tul de maximă în­­­cercare. Da­că se opresc aici, tot efor­tul de până acum a fost za­darnic și se va face simțită o epuizare cum­plită. Dar dacă își mobi­lizează la maximum voința și depășesc acea clipă de "to­tul sau nimic", se simt purtați de acea energie care, paradoxal, nu mai presupune niciun efort. E ca și când ar trece dintr-o mașină într-un avion. Scor­pio­nul nu are nevoie să fie sportiv de performanță, pen­tru a se supune unor asemenea încercări extreme, e în natura lui să o facă. Și știe că la capătul acestui traseu, întreaga sa energie veche a fost consumată, transformată și dusă la nivelul următor. Este unul dintre motivele pentru care există o asociere între pisici și Scorpioni - despre ambii se poate spune că au șapte (iar după unii chiar nouă) vieți.

Sănătatea fizică la nativii cu Ascendentul în Scorpion

Vitalitatea unei persoane este, după cum am văzut mai sus, un indice general al stării de sănătate a persoanei respective. Aceasta este descrisă de poziția Soarelui în momentul nașterii. Poate să dea predispoziții pentru anumite tipuri de afecțiuni, însă o mai mare probabiliate ca acestea să se con­cre­tizeze sub formă de boală există în cazul persoa­nelor care au Ascendentul în respectiva zodie.
Încă de la începutul astrologiei, fiecăreia dintre zodii i s-a atribuit o parte a corpului. Scorpionului, care are de-a face cu cele ascunse vederii, i s-au atri­­buit părțile corpului... ascunse vederii. Este vor­ba despre organele genitale interne și externe, în parte prostata și ovarele, colonul în întregime, rectul și anusul. Dar Scorpionul nu este în totalitate ascuns vederii noastre, pentru că nasul, nervul auditiv (în parte) și a opta pereche a nervilor cranieni sunt atri­buite tot Scorpionului, conform doctorului Jacques Michaud și astrologului Jean Criquet, autori ai unei lucrări dintre cele mai serioase în domeniul astro­logiei medicale (Tratat de medicină astrologică - o nouă dimensiune a medicinii). Un alt autor fra­ncez, André Barbault, are o listă întreagă de posibile afecțiuni legate de semnul Scorpionului. "Ecourile sexuale ale unor uzuri organice provocate de excese alimentare ori de excitații nervoase in­tense vor fi resimțite mai dur de către acești nativi. Tumefierile sau hidropiziile (...), afectând or­ga­nele genitale, pot determina hi­dro­celi, varicoceli, orhite, chisturi umorale, putând provoca de ase­menea afecțiuni reumatismale de natură infecțioasă (...)". Destul de frecvent, nativii cu ascendentul în Scor­pion pot fi chinuiți de hemo­roizi și fistule, fimoze, hipos­pa­dias sau vaginism. Iată de ce o igi­e­nă intimă meticuloasă este reco­man­dată în cazul acestor nativi, pentru că, după cum ne spune André Barbault, "sensibilitatea la toate toxinele cre­ează predis­po­ziții la reacții de tip der­ma­toză, mai ales la erupții care lasă în ur­mă cratere (influența lui Pluton), la edeme de natură alergică: astm, edem Quincke, urticarie". Și ca să înțe­le­gem mai bine cât de puternic influen­țează emoțiile intense ale Scor­pio­ni­lor starea fizică, putem menționa aici și faptul că aceste emoții pot să ducă inclusiv la tulburări sfincteriene. Din fericire, cele mai multe persoane cu ascendentul în Scorpion ajung rareori să se îmbolnăvească, dacă respectă cu strictețe regulile de igienă intimă, dar nu numai. Și igiena emoțională ar trebui practicată de acest semn sau de cei marcați de energia scorpionică, cu foarte ma­re capacitate de regenerare, care însă, folosită în sens negativ, poate genera un comportament des­truc­tiv. Michaud și Criquet adaugă la lista de afec­țiuni către care sunt predispuși "scorpionicii", pa­to­logia funcțională și organică a ovarului și a ute­rului, retenția de urină, hernia inghinală și plurală, leucoreea, dismenoreea, rinitele, polipii, alergiile și obstrucțiile nazale. Procesele infecțioase se deru­lează rapid și puternic în organismul Scor­pionilor, motiv pentru care pot face cu ușurință ab­cese sau răni, care, nedezinfectate în mod cores­punzător, se infectează rapid.
În astrologia tradițională, zodia pe care astăzi o numim "Rac" era cunoscută sub alt nume, respectiv zodia "Cancerului". Odată cu apariția acestei boli necruțătoare, numele a fost schimbat în "Rac". În realitate, însă, nu zodia Racului este cea asociată cu formațiuni tumorale maligne, ci zodia Scorpionului, dar numai în măsura în care aceștia se lasă pradă exceselor sau emoțiilor negative obsesive.

Sănătatea mentală

Forța mentală a unui personaj scorpionic este greu de egalat, pentru că ea este susținută de o ener­gie emoțională hiperconcentrată. În mod cert, în bi­ne sau în rău, Scorpionul știe ce vrea. Ce în­seam­nă în rău? Există riscul ca Scorpionul frustrat în atin­ge­rea unui obiectiv sau a unei dorințe să dez­volte o veritabilă obsesie. Fiind un semn fix și un semn de apă, tendința de a repeta un comportament emo­țio­nal excesiv e puternică. Este deosebit de important ca acești nativi să învețe să se detașeze de obiectele pasiunii lor și să fie învățați de către părinți să o facă de la o vârstă fragedă. O atitudine mai relaxată, de acceptare a unor pierderi sau insuccese, care sunt inerente în viața fiecărui om, se va constitui într-o profilaxie de succes împotriva bolilor fizice. (În cu­vintele lui Andre Barbault, "(...) Scorpionul are mai multe tulburări psihice decât ve­ritabile boli organice".) Și tot Barbault constată că, deși numeroși Scorpioni degajă o aparență de fragilitate sau vulnerabilitate: "Conform zicalei «mereu bolnav, niciodată mort», e vorba de subiecți veșnic împo­vă­rați de suferințe, după ce spun și după cum arată, dar care-i în­groapă pe toți cei din jur, chiar și pe cei mai sănătoși. Se mai poate, de altfel, în spiritul semnului, să se pro­ducă un soi de autovaccinare in­ternă: de fapt, distrugerea micro­bilor cu utilizarea secrețiilor și a deșeurilor lor, în ve­derea unei noi exaltări a vieții". Pentru a atin­ge aceas­tă etapă, a "unei noi exaltări a vieții", Scor­pionul are de făcut un singur lucru, și anume, să-și concentreze formidabila energie psihică asupra unor țeluri constructive și, desigur, să facă pasul îna­poi atunci când se surprinde pe cale de a se can­tona într-un comportament compulsiv.
Remediile homeopatice de bază pentru zodia Scorpionului sunt cele în afinitate cu Marte și cu Pluton, care sunt cele două planete guvernatoare ale zodiei.
- pentru Marte, Aconit, Arnica, Capsicum, Cryonia, Coffea, Colocynthis, Ferrum, Nux vo­mica, Lycopodium, Urtica urens, Mehlotus
- metalul care întrunește caracteristicile mar­țiene este considerat fierul
- pentru Pluton, remediile homeopatice de bază sunt: Arseniul album, Carbon animalis, Euphor­bium, Nitric acid, Carbolic acid, Sulfuric acid, Pla­tina, Hyosciamus, ParathyphoidiumB., Coliba­cilli­num
- metalul considerat a fi un corespondent al energiei plutoniene este cobaltul

Din punctul de vedere al fitoterapiei

Astrologia stabilește, de asemenea, un sistem de echivalențe între zodii și plantele care pot avea un efect considerabil asupra restaurării stării de sănătate. În cazul Scorpionului, evident, dozajul și alegerea ar trebui să fie lăsate la latitudinea unui fitoterapeut. Este vorba, în special, despre aceste patru plante:
- trepădătoarea sau brei (Mercurialis perennis), numită în anumite zone și mutătoare, împărăteasă sau slobonov, cunoscută în primul rând pentru efectele sale antireumatice
- strugurele/vița de vie (Vitis vinifera), cu un puternic efect antitoxic, remineralizant, care aduce aport energetic muscular și nervos
- bujorul de grădină (Paeonia officinalis), remediu eficient împotriva fisurilor anale, he­mo­roizilor, ulcerațiilor, abceselor
- iarba-neagră (Callum vulgaria), un laxativ și diuretic puternic, capabil să rezolve frecventele ca­zuri de constipație de care suferă numeroși Scor­pioni.

Regimul alimentar al Scorpionului

Scorpionii ar beneficia în urma unor alimente precum hrișca, prazul și coacăzele, după cum in­dică cercetările unui francez, pe numele său Serge Maraige.
Astrologia tradițională precizează, la rândul său, genul de alimente care le priesc în mod deosebit celor născuți sub influența Scopionului. Acești nativi nu agreează gusturile neutre, au nevoie de alimente cu gust pregnant, cum ar fi ceapa sau prazul (menționat și de Maraige). Se vor bucura de aroma caperelor și usturimea ardeiului iute. Muș­tarul (de preferință tot în tonuri iuți) le face bine. Pentru buna funcționare a sistemului uro-genital este necesar un aport suficient de vitamina E, care a fost numită și "vitamina fer­tilității". Aceasta se găsește în can­tități semnificative în ficat și în ule­­urile vegetale. Scorpionii cu tendințe depresive s-ar putea să sufere de carențe de vitamină B-3, care poate fi găsită în drojdia de bere dar și în cereale, mai pre­cis în coaja acestora. Vi­ta­mina C poate ajuta, de ase­me­nea, la alungarea angoaselor, deci citricele, pătrunjelul și cono­pida n-ar trebui să lipsească din ali­mentația Scorpionilor. Iar pentru că sângele venos al Scorpionilor poate să se în­groașe, dacă nu este primenit, le este re­co­man­dată măcar o cură de urzici pe an, în perioada în care acestea pot fi găsite proaspete, respectiv pri­mă­­vara și toam­na. Pentru a-și păstra proprietățile, ur­zicile nu tre­buie fierte, ci doar opărite. Se beau două căni de infuzie pe zi, cu puțină zeamă de lămâie.
Pentru Scorpionii care au înclinații către aro­moterapie, recomandabile sunt, după Michaud și Criquet, parfumul de glicină, delicat și pătrunzător în același timp, cel de iarbă-neagră, de garoafe și de iasomie. După cum putem vedea, și la capitolul aromoterapie, tot notele pronunțate aromatice se dovedesc a ține isonul acestei zodii, de maximă intensitate emoțională.

Pietrele prețioase și semiprețioase

În decursul istoriei, părerile cu privire la ce pie­tre prețioase se potrivesc cărei zodii s-au schimbat. Egiptenii și grecii atribuiau Scorpionului crisolitul și crisoprazul. Bizantinii au păstrat doar crisolitul. Be­­rilul și topazul a fost alegerea evreilor. În pe­rioada Evului Mediu, topazul și ochiul-de-tigru erau considerate ca întruchipând energia scor­pionică, în timp ce în timpurile moderne, părerile sunt mai împărțite ca oricând. Crisolitul și-a păstrat statutul, la fel și berilul. Un criteriu potrivit este și culoarea. Ținând cont de faptul că roșul și negrul sunt culorile semnului, rubinul, granatul și onixul negru ar fi, de asemenea, alegeri potrivite.
Și-acum că le știți pe toate, noi vă urăm "Să­nătate!".